Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

ВИДЕО

Специализирани видео курсове от летни школи на Московската академия по астрология, провеждани в България

За информация: astrocenterurania@gmail.com


01. Левин М.Б., Варна, 2019г.

Курс на тема: КОНСТРУКТИВЕН ПОДХОД КЪМ АНАЛИЗА НА ЖИВОТА НА ЧОВЕКА ПО НАТАЛНАТА МУ КАРТА

Съдържа: 15ч. 50мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 200лв.  


02. Митяева Т.М., Варна, 2019г.

Курс на тема: АСПЕКТИ КЪМ ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ като значими фактори за реализация на жизнената задача; интерсептирани възли и начини за тяхното откриване. 

Съдържа: 07ч. 51мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


03. Галанкина О.А., Варна, 2019г.

Курс на тема: МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

Съдържа: 07ч. 45мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


04. Милвидский А.М., Варна, 2019г.

Курс на тема: СОЛАРНАТА КАРТА като натална карта за годината; влияние на управителя на деня върху общата картина за годината. 

Съдържа: 07ч. 41мин. видео записи: <Видео>

Устен превод на български език.

Такса: 100лв. 


05. Левин М.Б., Варна, 2018г.

Курс на тема: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА НАТАЛНА КАРТА И РЕКТИФИКАЦИЯ

Съдържа: 16ч. 45мин. видео записи: <Видео>

Устен превод на български език.

Такса: 200лв. 


06. Милвидский А.М., Варна, 2018г.

Курс на тема: ОСНОВНИ ФАКТОРИ, КОИТО ИМАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОТНОШЕНИЯТА; СИНАСТРИЧЕН АНАЛИЗ; КОМПОЗИТИ

Съдържа: 8ч. 36мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.


07. Галанкина О.А., Варна, 2018г.

Курс на тема: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСНОВНИ АСТРОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ПРОГНОЗИРАНЕТО: краткосрочни, средносрочни прогнози, дългосрочни прогнози.

Съдържа: 16ч. 12мин. видео записи: <Видео>

Устен  и печатен превод на български език.

Такса: 200лв. 


08. Левина Г., Варна, 2017г.

Курс на тема: ФИЗИОГНОМИКА и възможностите за прилагане на тази наука в процеса на ректификация на наталната карта.

Съдържа: 07ч. 55мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


09. Галанкина О.А., Варна, 2017г.

Курс на тема: ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЗАДАЧА НА ЧОВЕКА

Съдържа: 16ч. 13мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 200лв. 


10. Шитухина И., Варна, 2017г.

Курс на тема: ВЗАИМОВРЪЗКИ НА ЧОВЕКА С ОБКРЪЖЕНИЕТО 

Съдържа: 08ч. 46мин. видео записи: <Видео>

Устен превод на български език.

Такса 100лв. 


11. Митяева Т.М., 2016г.

Онлайн тридневен курс на тема ТЕМАТИЧНИ КАРТИ. Методиката позволява по-подробно да се анализира наталната карта, обособявайки различни теми по планети.

Съдържа: 08ч. 50мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


12. Милвидский А.М., София, 2016г.

Курс на тема: ПРОГНОЗИРАНЕ: дирекции, прогресии, транзити, солари. Цикли на планетите и Лунните възли.

Съдържа: 11ч. 10мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


13. Галанкина О.А., София, 2016г.

Курс на тема: ТИПИЧНИ И НЕТИПИЧНИ ТРУДНОСТИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЛАДИТЕ СЪПРУЖЕСКИ ДВОЙКИ: възможни начини за преодоляване на възникналите проблеми; синастричен анализ на взаимоотношенията между младите съпрузи.

Съдържа: 11ч. 05мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


14. Митяева Т.М., Варна, 2015г.

Курс на тема: ПЛАНЕТИ В ИНТЕРСЕПТИРАНИ ЗНАЦИ: възможности за тяхното проработване.

Съдържа: 09ч. 00мин. видео записи: <Видео> 

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.  


15. Левинa Г., Варна, 2015г. 

Курс на тема: ХИРОМАНТИЯ

Съдържа: 09ч. 02мин. видео записи: <Видео>

Устен превод.

Такса 100лв.


16. Галанкина О.А., Варна, 2015г.

Курс на тема: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ НА ЧОВЕКА: мястото му в колектива – лидер, изпълнител, творческа единица, специалист; ниво на социални възможности и реални постижения.

Съдържа: 08ч. 04мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.  


17. Милвидский А.М., Варна, 2015г.

Курс на тема:  АСПЕКТИ НА ЛУНАТА В НАТАЛНАТА КАРТА И ЛУНА БЕЗ КУРС. Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите. 

Съдържа: 08ч. 52мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език. 

Такса: 100лв. 


18. Митяева Т.М., София, 2015г.

Курс на тема: ДЕТСКА АСТРОПСИХОЛОГИЯ: взаимоотношения родител-дете; родителски програми; корекция при възпитанието; съотношение между стихии, планети и аспекти в хороскопите на деца и родители.

Съдържа: 13ч. 08мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.


19. Левин М.Б., Варна, 2015г.

Курс на тема: НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ

Съдържа: 15ч. 41мин. видео записи: <Видео> 

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 200лв.


20. Левин М.Б, София, 2014г.

Курс на тема: БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ, ПРОГНОСТИКА И РЕКТИФИКАЦИЯ

Съдържа: 23ч. 27мин. видео записи: <Видео -1><Видео -2>

Печатен превод на български език: <прогностика><бизнес астрология>

Такса: 200 лв.  


21. Левин М.Б., София, 2017г.

Курс на тема: ДУХОВНА ПСИХОЛОГИЯ, НИВА НА РАЗВИТИЕ

Съдържа: 17ч. 05мин. видео записи: <Видео>

Устен превод на български език

Такса: 150 лв. 

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework