Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

ВИДЕО


Специализирани видео курсове от летни школи на Московската академия по астрология, проведени в България


 1. Левин М.Б., Варна, 2018г.

  Курс на тема: Интерпретация на натална карта и ректификация с помощта на формални астрологични методи.
  10 занятия по 1ч.45мин., придружен с устен превод на български, аудио и видео записи. <ВИДЕО>

 2. Милвидский А., Варна, 2018г.

  Курс на тема: Основни фактори, които имат влияние върху отношенията. Съвременни методи в синастричния анализ. Анализ на очакванията, възможни сценарии в отношенията според наталната карта; Важни синастрични аспекти и техният анализ; Използване на композити за анализ на отношенията. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен превод на български. <ВИДЕО>

 3. Галанкина О. Варна, 2018г.

  Курс на тема: Използване на основни астрологични методи (транзити, прогресии, солар, дирекции) за решаването на различни задачи в прогнозирането: Краткосрочни прогнози (до 1 година); Средносрочни прогнози ( 3 – 5 год.); Дългосрочни прогнози (прогностичен обзор на целия живот на човека). Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео записи, придружени с устен превод на български. <ВИДЕО>

 4. Левина Г., Варна, 2017г.

  Курс на тема: Физиогномика и възможностите за прилагане на тази наука в процеса на ректификация на наталната карта. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин. видео, аудио записи, устен превод на български, презентация. <ВИДЕО>

 5. Галанкина О. Варна, 2017г.

  Курс на тема: Лунните възли като показател за индивидуалната жизнена задача на човека. Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео и аудио записи, придружени с писмен и устен превод на български. <ВИДЕО>

 6. Шитухина И.,Варна, 2017г.

  Курс на тема : Взаимовръзка на човека с неговото обкръжение. 5 занятия по 1ч.45мин. Видео и аудио записи, устен превод на български. <ВИДЕО>

 7. Митяева Т. 2016г.

  Онлайн три-дневен курс на тема ТЕМАТИЧНИ КАРТИ. Методиката позволява по-подробно да се анализира наталната карта, обособявайки различни теми по планети. Възможност за прогноза без ректификация. Авторски метод, открит и изследван от Митяева, намерил широко приложение в много области на астрологията. Съдържа 10 часа, писмен и устен превод. <ВИДЕО>

 8. Милвидский А. 2016г., София.

  Курс на тема: Прогнозиране на различни сфери от живота с използването на методите дирекции, прогресии, транзити, солари. Особености при прилагането на различните методи. Възрастовият фактор при човека от гледна точка на циклите на планетите. Съдържа 5 занятия (12 часа), устен и писмен превод. <ВИДЕО>

 9. Галанкина О. 2016г., София.

  Курс на тема: Типични и нетипични трудности в отношенията между младите съпружески двойки. Възможни начини за преодоляване на възникналите проблеми. Синастричен анализ на взаимоотношенията между младите съпрузи. Първата част от семинара е теоретична, а втората – практическа. Съдържа 5 занятия (12 часа), устен и писмен превод. <ВИДЕО>

 10. Митяева Т, 2015г., Варна.

  Курс на тема: Планети в интерсептирани знаци, възможности за тяхното проработване. Аспекти на подобие, жизнени сценарии. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио, устен и печатен превод, печатни материали. <ВИДЕО>

 11. Левинa Г. 2015г., Варна.

  Курс на тема : Хиромантия, 5 занятия по 1ч.45мин. Устен превод, аудио и видео записи. <ВИДЕО>

 12. Галанкина О. 2015г., Варна.

  Курс на тема: Професионална предразположеност на човека. Мястото му в колектива – лидер, изпълнител, творческа единица, специалист. Нивото на социалните възможности и реалните постижения. Аудио и видео записи, 5 занятия по 1ч.45мин. Съдържа устен и печатен превод на български. <ВИДЕО>

 13. Милвидский А. 2015г., Варна.

  Курс на тема: Аспекти на Луната в наталната карта и Луна без курс (Приложение в наталната карта.) Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Отношения с родители. Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., устен и печатен превод на български. <ВИДЕО>

 14. Митяева Т. 2015г., София.

  Курс на тема: Детска астропсихология. Взаимоотношения родител-дете. Придружен с превод на български по време на семинара, както и такъв в писмен вариант. Родителски програми. Корекция при възпитанието на родителите и децата. Показатели в наталната карта, говорещи за наследственост и родителски програми. Съотношение на стихиите, планетите и аспектите в хороскопите на децата и родителите. Интерсептирани планети в знаци - проблемите и комплексите, които те отключват и начините за разрешаването им. Лунните възли. Родителски планети върху възлите на децата. Кой от родителите оказва по-голямо влияние върху живота и съдбата на детето? Съдържа 4 дни (10 часа), печатен, устен превод на български, аудио, видео записи. <ВИДЕО>

 15. Левин М. 2015г., Варна.

  Курс на тема НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ, придружен с устен превод на български. Съдържа: 10 дни (по 2 часа), аудио, видео записи. <ВИДЕО>

 16. Левин М. 2014г., София.

  Курс на тема: Бизнес астрология, придружен с превод на български в напечатан вариант. Съдържа: 5 дни (по 2 часа) <ВИДЕО>

 17. + 4 дни (2 от които по 5 часа, 2 - по 2ч.30мин.) на тема Прогностични методи, придружен с превод на български в  напечатан вариант. <ВИДЕО>

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework