Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

ВИДЕО

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕО КУРСОВЕ ОТ ЛЕТНИ ШКОЛИ НА МОСКОВСКАТА АКАДЕМИЯ ПО АСТРОЛОГИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

За информация: astrocenterurania@gmail.com 


01. Левин М.Б. Варна, 2019г.

Курс на тема: Конструктивен подход към анализа на живота на човека по наталната му карта. 10 занятия по 2ч., придружен с устен и писмен превод на български, аудио и видео записи. Такса: 200лв.<Интерпретация на хороскопи на близнаци ВИДЕО-1>  <ВИДЕО-2>


02. Митяева Т.М. Варна, 2019г.

Курс на тема: Аспекти към Лунните възли като значими моменти за реализация на жизнената задача. Интерсептирани възли и начини за тяхното откриване (потенциални и временни). Транзити на Лунните възли. Точки на избор, които касаят важни събития в живота на човека. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен и писмен превод  на български. Такса: 100лв. <Аспекти към Лунните възли ВИДЕО-1>   <ВИДЕО-2> 


03. Галанкина О.А., Варна, 2019г.

Курс на тема: МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен превод на български.Такса: 100лв. <Диагностика на здраве <ВИДЕО>


04. Мильвидский А.М., Варна, 2019г.

Курс на тема: Соларната карта като натална карта за годината. Влияние на управителя на деня в соларната карта върху общата картина за годината. Влияние на управителя на деня на раждане в наталната карта. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


05. Левин М.Б., Варна, 2018г.

Курс на тема: Интерпретация на натална карта и ректификация с помощта на формални астрологични методи.

10 занятия по 1ч.45мин., придружен с устен превод на български, аудио и видео записи.Такса: 200лв. <ВИДЕО>


06. Милвидский А., Варна, 2018г.

Курс на тема: Основни фактори, които имат влияние върху отношенията. Съвременни методи в синастричния анализ. Анализ на очакванията, възможни сценарии в отношенията според наталната карта; Важни синастрични аспекти и техният анализ; Използване на композити за анализ на отношенията. Съдържа 5 занятия по 1ч.45мин., видео и аудио записи, устен, писмен превод на български. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


07. Галанкина О. А., Варна, 2018г.

Курс на тема: Използване на основни астрологични методи (транзити, прогресии, солар, дирекции) за решаването на различни задачи в прогнозирането: Краткосрочни прогнози (до 1 година); Средносрочни прогнози ( 3 – 5 год.); Дългосрочни прогнози (прогностичен обзор на целия живот на човека). Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео записи, придружени с устен  и печатен превод на български.Такса: 200лв. <ВИДЕО>


08. Левина Г., Варна, 2017г.

Курс на тема: Физиогномика и възможностите за прилагане на тази наука в процеса на ректификация на наталната карта. Съдържа 5 занятия по 1ч.35мин.: видео записи, устен превод на български, презентация. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


09. Галанкина О. А, Варна, 2017г.

Курс на тема: Лунните възли като показател за индивидуалната жизнена задача на човека. Съдържа 10 занятия по 1ч.45мин. видео и аудио записи, придружени с писмен и устен превод на български. Такса: 200лв. <ВИДЕО>


10. Шитухина И.,Варна, 2017г.

Курс на тема : Взаимовръзка на човека с неговото обкръжение. 5 занятия по 1ч.45мин. Видео и аудио записи, устен превод на български.Такса 100лв. <ВИДЕО>


11. Митяева Т., 2016г.

Онлайн три-дневен курс на тема ТЕМАТИЧНИ КАРТИ. Методиката позволява по-подробно да се анализира наталната карта, обособявайки различни теми по планети. Възможност за прогноза без ректификация. Авторски метод, открит и изследван от Митяева, намерил широко приложение в много области на астрологията. Съдържа 10 часа, писмен и устен превод. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


12.Милвидский А., 2016г., София.

Курс на тема: Прогнозиране на различни сфери от живота с използването на методите дирекции, прогресии, транзити, солари. Особености при прилагането на различните методи. Възрастовият фактор при човека от гледна точка на циклите на планетите. Съдържа 5 занятия (12 часа), устен и писмен превод. Такса: 100лв. <ВИДЕО>


13. Галанкина О.А., 2016г., София

Курс на тема: ТИПИЧНИ И НЕТИПИЧНИ ТРУДНОСТИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МЛАДИТЕ СЪПРУЖЕСКИ ДВОЙКИ: възможни начини за преодоляване на възникналите проблеми; синастричен анализ на взаимоотношенията между младите съпрузи.

Съдържа: 11ч. 05 мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


14. Митяева Т, 2015г., Варна

Курс на тема: ПЛАНЕТИ В ИНТЕРСЕПТИРАНИ ЗНАЦИ: възможности за тяхното проработване.

Съдържа: 9 ч.00 мин. видео записи: <Видео> 

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.  


15. Левинa Г. 2015г., Варна

Курс на тема: ХИРОМАНТИЯ.

Съдържа: 09ч. 02мин. видео записи: <Видео>

Устен превод.

Такса 100лв.


16. Галанкина О. А., 2015г., Варна

Курс на тема: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ НА ЧОВЕКА: мястото му в колектива – лидер, изпълнител, творческа единица, специалист. Нивото на социалните възможности и реалните постижения.

Съдържа: 08ч. 04 мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв.  


17. Мильвидский А. 2015г., Варна

Курс на тема:  АСПЕКТИ НА ЛУНАТА В НАТАЛНАТА КАРТА И ЛУНА БЕЗ КУРС. Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите. 

Съдържа: 8 ч. 52мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език.

Такса: 100лв. 


18. Митяева Т. 2015г., София

Курс на тема: ДЕТСКА АСТРОПСИХОЛОГИЯ: взаимоотношения родител-дете; родителски програми; корекция при възпитанието; съотношение между стихии, планети и аспекти в хороскопите на деца и родители.

Съдържа: 13 ч. 08 мин. видео записи: <Видео>

Устен и печатен превод на български език. 

Такса: 100лв.


19. Левин М. 2015г., Варна

Курс на тема: НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ

Съдържа: 15 ч. 41 мин. видео записи: <Видео> 

Устен и писмен превод на български език.

Такса: 200 лв.


20. Левин М. 2014г., София

Курс на тема: БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯ, ПРОГНОСТИКА И РЕКТИФИКАЦИЯ

Съдържа: 23 ч. 27 мин. видео записи: <Видео -1><Видео -2>

Печатен превод на български език: <прогностика><бизнес астрология>

Такса: 200 лв.  

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework