Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Обучение

Aстроцентър УРАНИЯ провежда обучение по астрология в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА.
 • 1 - 2 семестър
  • 1 семестър

   1. ЗА АСТРОЛОГИЯТА, АСТРОНОМИЯ (4 лекции)
   2. КОСМОГРАМА
   3. Стихии и кръстове
   4. ФИГУРИ НА М. ДЖОУНС
   5. СТРУКТУРИ НА Б.ХУБЕР
   6. ПЛАНЕТИ: КАЧЕСТВА, РОЛИ, ФУНКЦИИ (6 лекции)
   7. ВЛАДЕНИЯ И ДИСПОЗИЦИИ
   8. СКОРОСТИ НА ПЛАНЕТИТЕ
   9. ЗВЕЗДА НА МАГОВЕТЕ
  • 2 семестър

   1. Зодиакални знаци ОВЕН-РИБИ (12 лекции)
   2. МЕТАЗОДИАК
   3. ЛУННИ ФАЗИ. ЛУНА В ЗНАЦИ
   4. планети В ЗНАЦИ (3 лекции)
 • 3 - 4 семестър
  • 3 семестър

   1. планети В ЗНАЦИ (2 лекции)
   2. ЦИКЛИ НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ
   3. ТЕОРИЯ НА АСПЕКТИТЕ
   4. АСПЕКТИ между планетите (11 лекции)
   5. СТЕЛИУМИ
  • 4 семестър

   1. ХОРОСКОП
   2. 1-12 ДОМ общо (2 лекции)
   3. 1 - 12 домове ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ (12 лекции)
   4. ФИЗИОГНОМИКА (3 лекции)
   5. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (3 лекции)
 • 5 - 8 семестър
  • 5 семестър

   1. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (3 лекции)
   2. ТРАНЗИТИ (6 лекции)
   3. СОЛАР (4 лекции)
   4. СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ (4 лекции)
   5. ПРОГРЕСИИ (4 лекции)

   6 семестър

   1. ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ
   2. ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ
   3. Тематични карти
  • 7 семестър

   1. Синастрия
   2. Медицинска астрология
   3. Кармична астрология


   8 семестър

   1. Практика. Повече от 100 уч. часа (видео и/или аудио). Допълнителни писмени материали.
   2. консултиране на клиенти и тематични семинари
   3. подробности <ТУК>


 • Курсът на обучение се състои от общо 8 семестъра: 5 семестъра, които включват натална астрология и прогностика; 2 семестъра, които включват специализирани курсове; 1 семестър, който включва практика.
 • Всяка тема е представена чрез подробно разработена лекция в печатен вариант, както и аудио запис, направен по време на занятие със студенти от редовния курс.
 • Към настоящия момент в Астроцентър Урания по програмата на Московската академия по астрология се обучават студенти от различни краища на света и успешно усвояват астрологични знания.
 • Всеки курсист ползва индивидуални консултации по skype, по време на които се правят упражнения и се изясняват въпроси, свързани с учебния материал. Консултациите са с продължителност 1 астрономически час и се провеждат от сертифициран от Московската академия по астрология преподавател.
 • Обучението предвижда проверка на знанията чрез контролни и курсови работи.
  Лекционният курс е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е за хора, които нямат предварителни познания по астрология.
 • Студентите получават достъп до заплатените от тях семестри и се обучават в собствено темпо. Започването на курса не е обвързано с определен момент. Възможно е да се стартира по всяко време на годината. Продължителността на обучението зависи от времето, с което курсистът разполага, както и способността му да усвоява материала.
 • Таксите се заплащат по банков път: IBAN Астроцентър Урания ЕООД
 • Относно подробности можете да се информирате на имейл: astrocenterurania@gmail.com
 • Астроцентър Урания организира летни школи по астрология, на които преподаватели от Московската академия по астрология представят разработени от тях лекционни курсове. Можете да се запознаете с тях, както и да придобиете материали от изминали семинари в раздел ВИДЕО.
  След като студентите преминат курса на обучение в Астроцентър Урания  и положат всички предвидени тестове, получават СЕРТИФИКАТ от Астроцентър Урания, както и възможност да се дипломират към Московската академия по астрология. Последното предвижда написването на дипломната работа с тема, зададена от Левин М.Б.
  Дистанционното обучение се провежда от  Антоанета Георгиева  и  Кристина Иванова.  

  ТАКСИ НА ОБУЧЕНИЕ:

  1 семестър 270 лв. (вкл. 4 безплатни учебни консултации) 
  2 семестър 130 лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации) 
  3 семестър 150 лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации) 
  4 семестър 150 лв. (вкл. 3 безплатни учебни консултации) 
  5 семестър 300 лв. (вкл. 5 безплатни учебни консултации) 
  6 семестър 200 лв. (вкл. 3 безплатни учебни консултации) 
  7 семестър 150 лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации)
  семестър 270 лв. (практика с клиенти)

  ОТСТЪПКИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  •   Ако студентът закупува 1 и 2 сем. заедно, заплаща 340 лв.
  •   Ако студентът закупува 3 и 4 сем. заедно, заплаща 260 лв.
  •   Ако студентът закупува 3, 4 и 5 сем. заедно, заплаща 500 лв.
  •   Ако студентът закупува 5, 6 и 7 сем. заедно, заплаща 525 лв.
  •   Ако студентът закупува 5, 6, 7 и 8 сем. заедно, заплаща 675 лв.
  •   Ако студентът закупува от 1 до 8 сем. заедно, заплаща
  1050 лв.  

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework