Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Обучение

Aстроцентър УРАНИЯ предлага ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, което е разделено на семестри.
 • I - II семестър
  • I семестър

   1. ЗА АСТРОЛОГИЯТА, АСТРОНОМИЯ (4 лекции)
   2. КОСМОГРАМА
   3. Стихии и кръстове
   4. ФИГУРИ НА МАРК ДЖОУНС
   5. СТРУКТУРИ НА Б.ХУБЕР
   6. ПЛАНЕТИ: КАЧЕСТВА, РОЛИ, ФУНКЦИИ (6 лекции)
   7. ВЛАДЕНИЯ И ДИСПОЗИЦИИ
   8. СКОРОСТИ НА ПЛАНЕТИТЕ
   9. ЗВЕЗДА НА МАГОВЕТЕ
  • II семестър

   1. Зодиакални знаци ОВЕН-РИБИ (12 лекции)
   2. МЕТАЗОДИАК
   3. ЛУННИ ФАЗИ. ЛУНА В ЗНАЦИ
   4. планети В ЗНАЦИ (3 лекции)
 • III - IV семестър
  • III семестър

   1. планети В ЗНАЦИ (2 лекции)
   2. ЦИКЛИ НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ
   3. ТЕОРИЯ НА АСПЕКТИТЕ
   4. АСПЕКТИ между планетите (11 лекции)
   5. СТЕЛИУМИ
  • IV семестър

   1. ХОРОСКОП
   2. 1-12 ДОМ общо (2 лекции)
   3. 1 - 12 домове ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ (12 лекции)
   4. ФИЗИОГНОМИКА (3 лекции)
   5. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (2 лекции)
 • V - VIII семестър
  • V семестър

   1. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (4 лекции)
   2. ТРАНЗИТИ (6 лекции)
   3. СОЛАР (4 лекции)
   4. СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ (4 лекции)
   5. ПРОГРЕСИИ (4 лекции)

   VI семестър

   1. ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ
   2. ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ
   3. Тематични карти
  • VII семестър

   1. Синастрия
   2. Медицинска астрология
   3. Кармична астрология


   VIII семестър

   1. Практика. Повече от 100 уч. часа (видео и/или аудио). Допълнителни писмени материали.
   2. консултиране на клиенти и тематични семинари
   3. подробности <ТУК>


 • Курсът на обучение се състои от общо 8 семестъра: 5 семестъра, които включват натална астрология и прогностика; 2 семестъра, които включват специализирани курсове; 1 семестър, който включва практика.
 • Всяка тема е представена чрез подробно разработена лекция в печатен вариант, както и аудио запис, направен по време на занятие със студенти от редовния курс.
 • Към настоящия момент в Астроцентър Урания по програмата на Московската академия по астрология се обучават студенти от различни краища на света, като успешно усвояват астрологични знания.
 • Всеки курсист има право на индивидуални консултации по skype, по време на които се правят упражнения и се изясняват въпроси, свързани с учебния материал. Консултациите са с продължителност 1 астрономически час и се провеждат от сертифициран от Московската академия по астрология преподавател.
 • Обучението предвижда проверка на знанията чрез контролни и курсови работи.
  Лекционният курс е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е за хора, които нямат предварителни познания по астрология.
 • Студентите получават достъп до заплатените от тях семестри и се обучават в собствено темпо. Започването на курса не е обвързано с определен момент. Продължителността на обучението зависи от времето, с което курсистът разполага, както и способността му да усвоява материала.
 • Таксите се заплащат по банков път: IBAN Астроцентър Урания ЕООД
 • Относно подробности можете да се информирате на имейл: astrocenterurania@gmail.com
 • Астроцентър Урания организира летни школи по астрология, на които преподаватели от Московската академия по астрология представят разработени от тях лекционни курсове. Можете да се запознаете с тях, както и да придобиете материали от изминали семинари в раздел ВИДЕО.
  След като студентите преминат курса на обучение в Астроцентър Урания  и положат всички предвидени тестове, получават СЕРТИФИКАТ от Астроцентър Урания, както и възможност да се дипломират към Московската академия по астрология. Последното предвижда написването на дипломната работа с тема, зададена от Левин М.Б.
  Дистанционното обучение се провежда от  Антоанета Георгиева  и  Кристина Иванова.  

  ТАКСИ НА ОБУЧЕНИЕ:
  I семестър 270лв. (вкл. 4 безплатни учебни консултации)
  II семестър 130лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации)
  III семестър 150лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации)
  IV семестър 150лв. (вкл. 3 безплатни учебни консултации)
  V семестър 300лв. (вкл. 5 безплатни учебни консултации)
  VI семестър 200лв.  (вкл. 3 безплатни учебни консултации)
  VII семестър 150лв. (вкл. 2 безплатни учебни консултации)
  VIII семестър 270лв. (практика с клиенти)

  ОТСТЪПКИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
  •   Ако студентът закупува 1 и 2 сем. заедно, заплаща 340 лв.
  •   Ако студентът закупува 3 и 4 сем. заедно, заплаща 260 лв.
  •   Ако студентът закупува 3,4 и 5 сем. заедно, заплаща 500 лв.
  •   Ако студентът закупува 5, 6 и 7 сем. заедно, заплаща 525 лв.
  •   Ако студентът закупува 5,6,7 и 8 сем. заедно, заплаща 675 лв.
  •   Ако студентът закупува от 1 до 8 сем. заедно, заплаща 1050 лв.  

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework