Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Обучение

Астроцентър УРАНИЯ провежда обучение по астрология в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. Курсът на обучение се състои от общо ОСЕМ семестъра: пет семестъра, които включват натална астрология и прогностика; два семестъра, които включват специализирани курсове; един семестър, който включва практика с клиенти (консултиране). Всяка тема е представена чрез подробно разработена лекция в печатен вариант, както и аудио (и/или видео) запис, направен по време на занятие със студенти от редовния курс.

Към настоящия момент в Астроцентър Урания по програмата на Московската академия по астрология се обучават студенти от различни краища на света и успешно усвояват астрологични знания. Лекционният курс е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е за хора, които нямат предварителни познания по астрология.

Всеки курсист може да ползва определен брой групови учебни консултации (практически занятия) по skype, по време на които се правят упражнения и се изясняват въпроси, свързани с учебния материал. Консултациите се провеждат от преподавател, сертифициран от Московската академия по астрология.

Условия за провеждане на практическите занятия (консултации):

- По време на обучението в семестрите от Първи до Седми вкл. регулярно се провеждат групови занятия в онлайн формат по предварително оповестен график. Целта им е да се разискват практически примери на участниците, свързани с материала на съответна тема. 

- Темите на груповите занятия (консултации) са определени, както следва: <ЛИНК>

- Всеки студент има право да се включи в групово занятие по дадена тема три пъти. Например, ако темата е „Фигури на М. Джоунс“, той може да участва в три отделни занятия, на които ще се разглеждат космограми за определяне и интерпретация на фигурите. 

По този начин, освен всички аудио, видео и печатни материали, прилежащи към семестрите, всеки студент на школата за периода на цялото обучение ще може да се възползва от 63 групови занятия, които са с продължителност до 1 час всяко.

- Груповите занятия се провеждат по предварителен график, публикуван в личния профил на учащите (най-горе в раздел "печатни лекции"). Предвижда се занятията да бъдат през уикенда. Публикуването на графика ще бъде поне три седмици преди провеждането на срещите. 

- Ако студентът не може да присъства на групово занятие, но предварително е заявил желанието си, ще получи запис. 

-      Присъствието на групово занятие става с предварително записване и получаване на линк за група в скайп, в която ще се провежда. 

Студентите, които са започнали своето обучение при условия на индивидуално провеждане на учебните консултации, валидни при записването им, могат да довършат обучението си, както е било досега, или да се присъединят към груповите консултации занапред от момента, до който са стигнали. Възможна е една от двете опции, но не и двете заедно. 

Колеги, които са преминали през цялото обучение в дистанционна форма до момента, считано от 2012г., и са ползвали учебни консултации за всички семестри до Седми вкл., ако желаят, могат да се включат в груповите учебни занятия със студентите, които все още се обучават. За да го направят, е необходимо да заплатят абонамент, който ще важи една календарна година. Така ще получат възможност за достъп и участие в практическите групови занятия до три пъти на тема в рамките на този период. 

Обучението предвижда проверка и затвърждаване на знанията на учащите чрез тестове.

За да започнете да се обучавате в Астроцентър Урания, е необходимо да заплатите съответната такса по банков път, както и да ни уведомите за това по имейл.

Номер на сметка в лева:

"Астроцентър УРАНИЯ" ЕООД

IBAN: BG87UNCR70001520026625  

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Адрес на банката: 1000 София, България, пл. Света Неделя №7

Ако желаете, можете да направите плащане по ЕКОНТ или чрез PayPal на имейл: astrocenterurania@gmail.com

Студентите получават достъп до заплатените от тях семестри и се обучават в собствено темпо. Започването на курса не е обвързано с определен момент. Възможно е да се стартира по всяко време на годината. Продължителността на обучението зависи от времето, с което курсистът разполага. Обичайното темпо на обучаващите се е за три-четири месеца да усвоят материала на един семестър.

Относно подробности можете да се информирате на тел. +359888795947 или по имейл: astrocenterurania@gmail.com

Астроцентър Урания организира летни школи по астрология, на които преподаватели от Московската академия по астрология представят разработени от тях лекционни курсове. Можете да се запознаете с тях, както и да придобиете материали от изминали семинари, в раздел ВИДЕО

След като студентите преминат курса на обучение в Астроцентър Урания и положат всички предвидени тестове, както и дипломен тест по изисквания,  получават СЕРТИФИКАТ на Астроцентър Урания.

Дистанционното обучение се провежда от Антоанета Георгиева и Кристина Иванова.

ТАКСИ:
• 1-ви семестър: 270 лв. 
• 2-ри семестър: 130 лв. 
• 3-ти семестър: 150 лв. 
• 4-ти семестър: 150 лв. 
• 5-ти семестър: 300 лв. 
• 6-ти семестър: 200 лв. 
• 7-ми семестър: 150 лв. 
• 8-ми семестър: 270 лв. 

ОТСТЪПКИ:
• Ако студентът закупува 1 и 2 семестър заедно, заплаща 340 лв.
• Ако студентът закупува 3 и 4 семестър заедно, заплаща 260 лв.
• Ако студентът закупува 5, 6 и 7 семестър заедно, заплаща 525 лв.
• Ако студентът закупува 5, 6, 7 и 8 семестър заедно, заплаща 675 лв.
• Ако студентът закупува от 1 до 8 семестър заедно, заплаща 1050 лв.

 • От ПЪРВИ до ОСМИ семестър <ТУК>
  • Първи семестър

   Теми:

   За астрологията
   Астрономия
   Космограма
   Стихии и кръстове
   Фигури на М. Джоунс
   Структури на Б. Хубер
   Планети
   Професии
   Владения/диспозиции
   Скорости на планетите
   Сутрешни/вечерни
   Звезда на маговете

   Съдържание на Първи семестър:

   - Лекционен материал: 250 стр.
   - Статии: 127 стр.
   - Аудио лекции (записи от групи, практика): 17 уч. часа
   - Аудио лекции (теория): 17 уч. часа
   - Групови консултации по скайп: 4 бр. (+ 8)
   - Тестове: 5 бр.


   Втори семестър

   Теми:

   Зодиакални знаци
   Метазодиак
   Лунни фази
   Планети в знаци 

   Съдържание на Втори семестър:

   - Лекционен материал: 143 стр.
   - Допълнителен семинар от Московска академия: 83 стр.
   - Статии: 47 стр.
   - Аудио лекции (записи от групи, практика): 17 уч. часа
   - Аудио лекции (теория): 12 уч. часа
   - Групови консултации по скайп: 2 бр. (+ 4)
   - Тестове: 1 бр.
   - Анализ на космограма


   Трети семестър

   Теми:

   Планети в знаци (продължение)
   Лунни възли в знаци
   Теория на аспектите
   Аспекти между планетите
   Стелиуми

   Съдържание на Трети семестър:

   - Лекционен материал: 168 стр.
   - Статии: 22 стр.
   - Аудио лекции (записи от групи, практика): 14 уч. часа
   - Аудио лекции (теория): 14 уч. часа
   - Групови консултации по скайп: 2 бр. (+ 4)
   - Тестове: 2 бр.


   Четвърти семестър

   Теми:

   Хороскоп
   I - XII домове
   Управители на домове в домове
   Верижки по домове
   Физиогномика
   Хиромантия
   Лунни възли по домове

   Съдържание на Четвърти семестър:

   - Лекционен материал: 210 стр.
   - Статии: 149 стр.
   - Аудио лекции (записи от групи, практика): 29 уч. часа
   - Аудио лекции (теория): 14 уч. часа
   - Допълнителни семинари от Московска академия: 88 уч.часа видео записи; 303
    стр. 
   - Групови консултации по скайп: 3 бр. (+ 6)
   - Тестове: 1 бр./
   курсова работа


   Пети семестър

   Теми:

   Лунни възли по домове (продължение)

   Прогностика:
   Транзити
   Солар
   Символични дирекции
   Прогресии

   Съдържание на Пети семестър:

   - Лекционен материал: 227 стр.
   - Учебник СД: 102 стр.
   - Статии: 82 стр.
   - Аудио лекции (записи от групи, практика): 46 уч. часа
   - Аудио лекции (теория): 19 уч. часа
   - Допълнителни семинари от Московска академия: 503 стр., 30 уч. часа видео записи
   - Групови консултации по скайп: 5 бр. (+ 10)
   - Тестове: 5 бр.

   Дипломен тест за завършен курс в Астроцентър УРАНИЯ


   Шести семестър

   Теми:

   Хорарна астрология
   Елективна астрология
   Тематични карти

   Съдържание на Шести семестър:

   - Видео семинари Московска академия: 12 уч. часа
   - Видео лекции: 29 уч. часа
   - Лекционен материал: 348 стр.
   - Аудио (записи от групи, практика): 10 уч. часа
   - Групови консултации по скайп: 3 бр. (+ 6)


   Седми семестър

   Теми:

   Синастрия
   Медицинска астрология
   Кармична астрология

   Съдържание на Седми семестър:

   - Видео семинари Московска академия: 24 уч. часа
   - Видео лекции: 28 уч. часа
   - Аудио (записи от групи, практика): 5 уч. часа
   - Лекционен материал: 215 стр.
   - Допълнителни семинари Московска академия: 331 стр.
   - Аудио (записи от групи, практика): 10 уч. часа
   - Групови консултации по скайп: 2 бр. (+ 4)


   Осми семестър

   Теми:

   Лунни Възли в синастрията
   Прогностика
   Планети в критични градуси
   Криза на средната възраст
   Релокация
   Лилит и Селена
   Бизнес астрология
   Живот във времето
   Лунари, Солари
   Хороскоп на дете
   Хороскоп на близнаци
   Затъмнения

   Консултации на клиенти в учебна група

   Съдържание на Осми семестър:

   - Видео лекции (теория + практика с клиенти): 43 уч. часа
   - Аудио лекции (теория + практика с клиенти): 50 уч. часа
   - ПрезентацииЗадвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework