Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Обучение

Астроцентър УРАНИЯ провежда обучение по астрология в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. Курсът на обучение се състои от общо 8 семестъра: 5 семестъра, които включват натална астрология и прогностика; 2 семестъра, които включват специализирани курсове; 1 семестър, който включва практика. Всяка тема е представена чрез подробно разработена лекция в печатен вариант, както и аудио запис, направен по време на занятие със студенти от редовния курс.

Към настоящия момент в Астроцентър Урания по програмата на Московската академия по астрология се обучават студенти от различни краища на света и успешно усвояват астрологични знания. Лекционният курс е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е за хора, които нямат предварителни познания по астрология.

Всеки курсист ползва индивидуални консултации по skype, по време на които се правят упражнения и се изясняват въпроси, свързани с учебния материал. Консултациите са с продължителност 1 астрономически час и се провеждат от сертифициран от Московската академия по астрология преподавател.
Обучението предвижда проверка на знанията чрез контролни и курсови работи.


За да започнете да се обучавате в Астроцентър Урания, е необходимо да заплатите съответната такса с паричен превод по ЕКОНТ или по банков път: IBAN: Астроцентър Урания ЕООД, както и да ни уведомите за това по имейл.


Студентите получават достъп до заплатените от тях семестри и се обучават в собствено темпо. Започването на курса не е обвързано с определен момент. Възможно е да се стартира по всяко време на годината. Продължителността на обучението зависи от времето, с което курсистът разполага, както и способността му да усвоява материала.

Относно подробности можете да се информирате на тел. +359888795947 или по имейл: astrocenterurania@gmail.com

Астроцентър Урания организира летни школи по астрология, на които преподаватели от Московската академия по астрология представят разработени от тях лекционни курсове. Можете да се запознаете с тях, както и да придобиете материали от изминали семинари в раздел ВИДЕО. 

След като студентите преминат курса на обучение в Астроцентър Урания  и положат всички предвидени тестове, получават СЕРТИФИКАТ на Астроцентър Урания, както и възможност да се дипломират към Московската академия по астрология. Последното предвижда написването на дипломната работа с тема, зададена от Левин М.Б.

Дистанционното обучение се провежда от Антоанета Георгиева и Кристина Иванова.


ТАКСИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

1 семестър: 270 лв. (вкл. 4 безплатни уч. консултации)
2 семестър: 130 лв. (вкл. 2 безплатни уч. консултации)
3 семестър: 150 лв. (вкл. 2 безплатни уч. консултации)
4 семестър: 150 лв. (вкл. 3 безплатни уч. консултации)
5 семестър: 300 лв. (вкл. 5 безплатни уч. консултации)
6 семестър: 200 лв. (вкл. 3 безплатни уч. консултации)
7 семестър: 150 лв. (вкл. 2 безплатни уч. консултации)
8 семестър: 270 лв. (практика с клиенти)


ОТСТЪПКИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Ако студентът закупува 1 и 2 сем. заедно, заплаща 340 лв.
Ако студентът закупува 3 и 4 сем. заедно, заплаща 260 лв.
Ако студентът закупува 3, 4 и 5 сем. заедно, заплаща 500 лв.
Ако студентът закупува 5, 6 и 7 сем. заедно, заплаща 525 лв.
Ако студентът закупува 5, 6, 7 и 8 сем. заедно, заплаща 675 лв.
Ако студентът закупува от 1 до 8 сем. заедно, заплаща 1050 лв.

 • 1 / 2 СЕМЕСТЪР
  • 1 семестър

   1. ЗА АСТРОЛОГИЯТА, АСТРОНОМИЯ (4 лекции)
   2. КОСМОГРАМА
   3. Стихии и кръстове
   4. ФИГУРИ НА М. ДЖОУНС
   5. СТРУКТУРИ НА Б.ХУБЕР
   6. ПЛАНЕТИ: КАЧЕСТВА, РОЛИ, ФУНКЦИИ (6 лекции)
   7. ВЛАДЕНИЯ И ДИСПОЗИЦИИ
   8. СКОРОСТИ НА ПЛАНЕТИТЕ
   9. ЗВЕЗДА НА МАГОВЕТЕ
  • 2 семестър

   1. Зодиакални знаци ОВЕН-РИБИ (12 лекции)
   2. МЕТАЗОДИАК
   3. ЛУННИ ФАЗИ. ЛУНА В ЗНАЦИ
   4. планети В ЗНАЦИ (3 лекции)
 • 3 / 4 СЕМЕСТЪР
  • 3 семестър

   1. планети В ЗНАЦИ (2 лекции)
   2. ЦИКЛИ НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ
   3. ТЕОРИЯ НА АСПЕКТИТЕ
   4. АСПЕКТИ между планетите (11 лекции)
   5. СТЕЛИУМИ
  • 4 семестър

   1. ХОРОСКОП
   2. 1-12 ДОМ общо (2 лекции)
   3. 1 - 12 домове ЗНАЦИ И ПЛАНЕТИ (12 лекции)
   4. ФИЗИОГНОМИКА (3 лекции)
   5. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (3 лекции)
 • 5 / 8 СЕМЕСТЪР
  • 5 семестър

   1. ЛУННИ ВЪЗЛИ по домове (3 лекции)
   2. ТРАНЗИТИ (6 лекции)
   3. СОЛАР (4 лекции)
   4. СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ (4 лекции)
   5. ПРОГРЕСИИ (4 лекции)

   6 семестър

   1. ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ
   2. ЕЛЕКТИВНА АСТРОЛОГИЯ
   3. Тематични карти
  • 7 семестър

   1. Синастрия
   2. Медицинска астрология
   3. Кармична астрология


   8 семестър

   1. Практика. Повече от 100 уч. часа (видео и/или аудио). Допълнителни писмени материали.
   2. консултиране на клиенти и тематични семинари
   3. подробности <ТУК>


Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework