Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Обучение

Астроцентър УРАНИЯ провежда обучение по астрология в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. Курсът на обучение се състои от общо ОСЕМ семестъра: пет семестъра, които включват натална астрология и прогностика; два семестъра, които включват специализирани курсове; един семестър, който включва практика с клиенти (консултиране). Всяка тема е представена чрез подробно разработена лекция в печатен вариант, както и аудио запис, направен по време на занятие със студенти от редовния курс.

Към настоящия момент в Астроцентър Урания по програмата на Московската академия по астрология се обучават студенти от различни краища на света и успешно усвояват астрологични знания. Лекционният курс е разработен много подробно и достъпно. Подходящ е за хора, които нямат предварителни познания по астрология.

Всеки курсист ползва определен брой индивидуални учебни консултации по skype, по време на които се правят упражнения и се изясняват въпроси, свързани с учебния материал. Консултациите се провеждат от преподавател, сертифициран от Московската академия по астрология. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

Обучението предвижда проверка и затвърждаване на знанията чрез контролни и курсови работи.

За да започнете да се обучавате в Астроцентър Урания, е необходимо да заплатите съответната такса по банков път, както и да ни уведомите за това по имейл.

Номер на сметка в лева:

"център УРАНИЯ еоод"

IBAN: BG 87 UNCR 7000 1520 026625  

SWIFT/ BIC: UNCRBGSF

Ако желаете, можете да направите плащане по ЕКОНТ или чрез PayPal на имейл: astrocenterurania@gmail.com

Студентите получават достъп до заплатените от тях семестри и се обучават в собствено темпо. Започването на курса не е обвързано с определен момент. Възможно е да се стартира по всяко време на годината. Продължителността на обучението зависи от времето, с което курсистът разполага, както и способността му да усвоява материала.

Относно подробности можете да се информирате на тел. +359888795947 или по имейл: astrocenterurania@gmail.com

Астроцентър Урания организира летни школи по астрология, на които преподаватели от Московската академия по астрология представят разработени от тях лекционни курсове. Можете да се запознаете с тях, както и да придобиете материали от изминали семинари, в раздел ВИДЕО

След като студентите преминат курса на обучение в Астроцентър Урания и положат всички предвидени тестове, както и дипломен тест по изисквания,  получават СЕРТИФИКАТ на Астроцентър Урания, както и възможност да се дипломират към Московската академия по астрология. Последното предвижда написването на дипломната работа с тема, зададена от Левин М.Б.

Дистанционното обучение се провежда от Антоанета Георгиева и Кристина Иванова.

ТАКСИ:
• 1 семестър: 270 лв. (вкл. 4 уч. консултации)
• 2 семестър: 130 лв. (вкл. 2 уч. консултации)
• 3 семестър: 150 лв. (вкл. 2 уч. консултации)
• 4 семестър: 150 лв. (вкл. 3 уч. консултации)
• 5 семестър: 300 лв. (вкл. 5 уч. консултации)
• 6 семестър: 200 лв. (вкл. 3 уч. консултации)
• 7 семестър: 150 лв. (вкл. 2 уч. консултации)
• 8 семестър: 270 лв. (практика с клиенти)

ОТСТЪПКИ:
• Ако студентът закупува 1 и 2 сем. заедно, заплаща 340 лв.
• Ако студентът закупува 3 и 4 сем. заедно, заплаща 260 лв.
• Ако студентът закупува 3, 4 и 5 сем. заедно, заплаща 500 лв.
• Ако студентът закупува 5, 6 и 7 сем. заедно, заплаща 525 лв.
• Ако студентът закупува 5, 6, 7 и 8 сем. заедно, заплаща 675 лв.
• Ако студентът закупува от 1 до 8 сем. заедно, заплаща 1050 лв.


Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework