Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

За седми пореден път Московската академия по астрология ще проведе 10 дневна лятна школа в България.

За записвания:
astrocenterurania@gmail.com

Лятна школа по астрология в град Варна през 2019г.

Московската академия по астрология организира лятна школа. Лекциите и семинарите ще се провеждат от най-добрите преподаватели на академията. Предвижда се превод на български. Необходимо е желаещите, които искат да участват,  да се запишат на имейл: astrocenterurania@gmail.com. Таксите се заплащат на място преди започването на курса. Лекциите ще бъдат записвани на видео и аудио и ще бъде предоставян достъп до тях на участниците в семинарите. За да можете да преглеждате записите, е необходимо да предоставите имейл в gmail.

ВИДЕО ЗАПИСИ ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ: http://uraniabg.com/Letni-shkoli-MAA


1. Левин М.Б. – 10 занятия

Tема: Конструктивен подход към анализа на живота на човека по наталната му карта.
Такса за 10 занятия: 200 лв. Единично посещение на лекция се заплаща 25лв.


2. Галанкина О.А. – 5 занятия

Tема: МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ

Такса за 5 занятия: 100 лв. Единично посещение : 25лв.


3. Левина Г.Б. – 5 занятия

Тема: ХИРОМАНТИЯ
Такса за 5 занятия: 100лв. Единично посещение : 25лв.


4. Мильвидский А.М. – 5 занятия

Тема: Основни цикли  на планетите и начинът, по който се ползват в прогностиката. Соларната карта като натална карта за годината. Влияние на управителя на деня в соларната карта върху общата картина за годината. Влияние на управителя на деня на раждане в наталната карта. Разглеждане на примери от залата.

Такса за 5 занятия: 100лв. Единично посещение: 25лв.


5. Митяева Т.М. - 5 занятия

Тема: Аспекти към Лунните възли като значими моменти за реализация на жизнената задача. Интерсептирани възли и начини за тяхното откриване(потенциални и временни). Транзити на Лунните възли. Точки на избор, които касаят важни събития в живота на човека.

Такса за 5 занятия: 100лв. Единично посещение: 25лв.

Ако студентът заплати целия 10 дневен курс при всички преподаватели, може да ползва отстъпка от 10%, като внесе такса 540лв.


Разписание:

 • Първите 5 дни: от 24 август до 28 август 2019

  1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Мильвидский А.
  - Почивка - 15 минути

  2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Левина Галина.
  - Пауза: 30 минути

  3 занятие: от 17:30 до 19:15 - Левин М.Б.

 • Вторите 5 дни: от 29 август до 2 септември 2019

  1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Галанкина О.
  - Почивка - 15 минути

  2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Митяева Т.
  - Пауза: 30 минути

  3 занятие: от 17:30 до 19:15 - Левин М.Б.

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework