Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Московската академия по астрология ще проведе 10 дневна лятна школа.

За записвания:
astrocenterurania@gmail.com

Лятна школа по астрология в град Варна през 2018г.

Московската академия по астрология организира лятна школа. Лекции ще четат най-добрите преподаватели на академията. Предвижда се превод на български. Лекциите ще бъдат записвани на видео и аудио и ще бъде предоставян достъп до тях на участниците в семинарите. За да можете да преглеждате записите, е необходимо за предоставите имейл в gmail.


 1. 1. Левин М.Б. – 10 занятия

  Tема: Интерпретация на натална карта и ректификация с помощта на формални астрологични методи.
  Такса: 200 лв. за 10 занятия. Единично посещение на лекция се заплаща 25лв.


 2. 2. Галанкина О.А. – 10 занятия

  Tема: Използване на основни астрологични методи (транзити, прогресии, солар, дирекции) за решаването на различни задачи в прогнозирането:

  • Краткосрочни прогнози (до 1 година);
  • Средносрочни прогнози ( 3 – 5 год.);
  • Дългосрочни прогнози (прогностичен обзор на целия живот на човека).

  Такса: 200 лв. за 10 занятия. Единично посещение на лекция се заплаща 25лв.


 3. 3. Левина Г.Б. – 5 занятия

  Тема: По какво се различава характерът от темперамента и как това може да се определи с помощта на физиогномиката?
  Такса: 100лв. Единично посещение : 25лв.


 4. 4. Мильвидский А.М. – 5 занятия

  Тема: Основни фактори, които имат влияние върху отношенията. Съвременни методи в синастричния анализ.

  Такса 100лв. Единично посещение 25лв.

  • Анализ на очакванията, възможни сценарии в отношенията според наталната карта;
  • Важни синастрични аспекти и техният анализ;
  • Използване на композити за анализ на отношенията.

Ако студентът посети целия 10 дневен курс при всички преподаватели, може да ползва отстъпка от 10%, като заплати 540лв.

Разписание:

 • Първите 5 дни: от 25 август до 29 август 2018.

  1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Мильвидский А.
  - Почивка - 15 минути

  2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Левина Галина.
  - Пауза: 30 минути

  3 занятие: от 17:30 до 19:15 - Левин М.Б.

 • Вторите 5 дни: от 30 август до 3 септември 2018.

  1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Галанкина О.
  - Почивка - 15 минути

  2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Галанкина О.
  - Пауза: 30 минути

  3 занятие: от 17:30 до 19:15 - Левин М.Б.

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework