Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

За осми пореден път Московската академия по астрология ще проведе 10 дневна лятна школа в гр. Варна.

За записвания:
astrocenterurania@gmail.com

Лятна школа по астрология в град Варна през 2020г.

Московската академия по астрология организира лятна школа. Лекциите и семинарите ще се провеждат от най-опитните преподаватели на академията. Предвижда се превод на български. Таксите за участие се заплащат на място преди започването на курса. Лекциите ще бъдат записвани (видео и аудио)  и ще бъде предоставян достъп до материалите на участниците в семинарите, за което е необходимо да се посочи имейл в gmail при регистрацията. Има възможност за придобиване на учебните материали и без непосредствено присъствие на самите занятия (на запис след окончанието на лятната школа).

ВИДЕО ЗАПИСИ ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ: http://uraniabg.com/Letni-shkoli-MAA


1. Левин М.Б. – 10 занятия.

Tема: Анализ на различни сфери от живота на човека по наталната му карта. Разглеждане на карти на участници в семинарите.

Такса за 10 занятия: 200 лв. Единично посещение на лекция се заплаща 25лв.


2. Галанкина О.А. – две отделни теми : 5 занятия + 5 занятия.

1. Tема : Релокация : какво може да се промени в живота на човека, ако промени местожителството си. Влияние на новото място върху живота и здравето на родения. Транзити и Солари за мястото на Релокация. Разглеждане на примери от залата.

Такса за 5 занятия: 100 лв. Единично посещение : 25лв.


2. Тема: Анализ  на различни сценарии в партньорските отношения на човека по наталната му карта.

Анализ на чувствата, сърдечните особености и потребности на човека. Как ще гради партньорски отношения, изхождайки от тях.

Разглеждане на показатели в наталната карта за най-разпространените сценарии на партньорски и брачни отношения:

- Човек, ориентиран към един единствен брак;

- Човек, предразположен към смяна на партньорите и много бракове;

- Човек, ориентиран към свободни отношения;

- Безбрачие;

- Полигамия;

Разглеждане на примери от залата.

Такса за 5 занятия: 100 лв. Единично посещение : 25лв.


3.Галина Левина – 5 занятия.

Тема:  Елементи от китайската физиогномика. Разглеждане на примери от присъстващите в залата.

Такса за 5 занятия: 100лв. Единично посещение: 25лв.


4.Милвидский А.М. - 5 занятия.

Тема: Понятието "СПОСОБНОСТИ". Квалификация на способностите с използването на подхода на Дружинин.

Основни астрологични показатели, свързани със способностите. Планети и способности. Възможности на проява на планетите на различни нива. Основни конфигурации в хороскопа като възможности за реализация на способностите. Роля на Лунните възли във формирането на способности. Анализ на планетите и конфигурациите, свързани с възлите. Определяне на водещите способности и възможности за тяхното развитие във времето. Анализ на прогресивната карта, дирекции и транзити. Разглеждане на примери от залата.

Такса за 5 занятия: 100лв. Единично посещение : 25лв.

Отстъпки: ако студентът заплати целия 10 дневен курс при всички преподаватели, може да ползва намаление от 10%, като внесе такса 540лв.

Разписание:

- Първите 5 дни: от 24 август до 28 август 2020 г.

1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Галанкина О.

Почивка - 15 минути

2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Галанкина О.

Пауза: 45 минути

3 занятие: от 17:30 до 19:15 - Левин Михаил Борисович

- Вторите 5 дни: от 29 август до 2 септември 2020г.

1 занятие: от 13:15 до 15:00 – Милвидкский А.

Почивка - 15 минути

2 занятие: от 15:15 до 17:00 – Левина Галина

Пауза: 45 минути

3 занятие: от 17:45 до 19:30 - Левин Михаил Борисович


Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework