Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Основни цикли в живота на човека

Lotus

Откъс от семинар, Милвидский, А., 2016, София

Всеки цикъл започва от съвпада на две планети и това бележи началото на нов етап в нашия живот в сферата, за която те отговарят. Някои от темите зависят от природата на планетите, от домовете, които тези планети управляват и където се позиционират в наталната карта. На български казват: “Съединението прави сила.“ Ето защо всеки съвпад е потенциална точка на сила и всяко възвръщане на планета в нейното натално положение е точно такъв съвпад.

По-нататък следват:

РАСТЯЩА ДЯСНА (първа) КВАДРАТУРА, като тя е сходна с принципа на растящата Луна. При тази квадратура, от една страна, има голямо напрежение, конфликт, а от друга - това е точка на реализация на Душата. Това, което е заложено на съвпада, се проявява ярко и се реализира по време на първата квадратура. Но това невинаги се проявява от само себе си. Подобно на ситуация, при която вие идвате до залата, а вратата е залостена и трябва да приложите усилия, за да я отворите. Ето защо хората с квадратури в наталната си карта са много дейни и амбициозни, въпреки че много зависи от характера на планетите, които участват в аспекта. Например при Луна квадрат Нептун усилията са от различен тип.

По време на дясна квадратура има активна реализация и взаимодействие с околния свят.

Следващата точка е ОПОЗИЦИЯТА между двете планети. Това е максимална реализация на идеята, заложена в съвпада. Тук вече онова, което сме посадили, можем да го видим пораснало. Това е точка на осъзнаването на това какво получаваме като резултат. При опозицията възниква силна криза. Тук има максимално напрежение спрямо околния свят и околната среда. Необходимо е да се осъзнае текущият резултат, за да коригираме своя път. Потенциално една от най-добрите възможности да коригираме посоката на своето движение е по време на опозицията. Затова често пъти казват, че на опозиция трябва да се научим да слушаме. Ако човекът е настроен на внимава, той може да научи нови и важни неща за себе си. От друга страна казваме, че опозицията развива търпението. Все пак зависи и от човека.

Когато разглеждаме циклите на планетите, тази идея също присъства. При опозицията можем да получим ново начало, тя е като средна точка в дистанцията. Опозицията е един от най-сложните аспекти, защото създава голямо напрежение във вътрешния свят на човека. И по време на квадратурата не е лесно, но е по-ясно какво да се прави. А на опозицията човек може дълго да цикли. Особено, ако опозицията не се разрежда от аспект към някаква друга планета.

Много е важна опозицията на планетите или Възлите към наталното им положение.

Последната ЛЯВА КВАДРАТУРА завършва цикъла. Тогава се правят изводи и се подготвяме за нов важен жизнен етап. 

Всички тези точки се усещат и имат значение, когато анализираме циклите. Както показва опитът и междинните точки също работят: 135; 45 градуса.

Основни периоди в живота на човека  в зависимост от циклите

На 14г. – транзитен (тр.) Сатурн в опозиция към наталния (нат.) Сатурн  - това е една от най-сложните точки в живота на човека.

В този период се прави преоценка на отношенията с родителите, с околния свят, преустройва се психиката на човека. Това е точка на голяма неустойчивост. Интересното е, че на този транзит много хора започват да се замислят за смъртта. Живеем във време, когато се раждат деца със силно изразени висши планети и при тях стремежът „да минат отвъд границата“ се проявява в сложни форми като влечение към екстремни ситуации, а някои хора се опитват съзнателно да напуснат живота.

Този аспект може да дава проблем с родителите, със закона, а при някои и трудности в здравето. Психологически темата на Сатурн е свързана със страха.

Има хора, които казват: “За мен тази възраст мина много спокойно, аз нищо не си спомням“. Но това, както се знае, невинаги е добър знак. От гледна точка на циклите, въпросите, които човек не е разрешил, могат да възникнат отново на следващия цикъл (на 44г.). И тогава ще се наложи да се „връщат“ дълговете. Отново може да възникнат стари проблеми с родители. От гледна точка на циклите винаги трябва да се връщаме назад, защото въпросите, които възникват по време на цикъла, може да са отражение на това, което е било заложено на предишния аспект. В друг вариант това може да е детска обида към някой от родителите.

Другият разпространен вариант е, когато тийнейджърът все още не се е отделил от родителите си. Същите въпроси, свързани със самостоятелността, може да възникнат при следващия цикъл – на 44г.

Това може да бъде и проблем със здравето, който е възникнал на 14г. възраст, и не е бил решен. На следващата опозиция (44г.) този проблем може отново да напомни за себе си.

Транзитите на Сатурн имат голямо значение в нашия живот. Това зависи от силата на Сатурн във всяка индивидуална натална карта. Когато в наталната карта Сатурн е мажорно аспектиран или е управител на 1 дом, неговите цикли са от голямо значение.

Сатурн, за разлика от Юпитер, невинаги се забелязва, защото има скрита страна, която трябва да се разбере. Физически е свързан със слуха и често ни учи да слушаме по-добре, да сме търпеливи.

Планетите не се движат по окръжност, а по елипса и движението е неравномерно, затова опозицията на Сатурн към наталното положение се случва на 14-15г. 

За да се разбере как действа Сатурн, трябва да се види какво се е случило на първата опозиция. Когато анализираме циклите, е важно да се отбележи кой дом управлява планетата и в кой дом се намира – основното действие ще върви в тези сфери. Сатурн  е една от родителските планети.

На 18,5 г. – възвръщане на Лунните възли - това е важен етап в живота на човека, когато той избира своя жизнен път и много важна точка за развитието на Душата.

На 21г. – (тр.) Сатурн квадрат (нат.) Сатурн  - дясна квадратура.

Може да видим промяна в работата. Това е точка на избор на социална позиция. Дясната квадратура изисква усилия. Както знаете, Сатурн е свързан с отговорността, затова на тази възраст можем да направим избор дали да поемем известна отговорност или не. По това време се създават семейства, а някой може да направи избор да не го прави. Този въпрос като бумеранг може отново да се върне за решаване при човека на следващата дясна квадратура – около 66 г. Отново има проблеми, свързани с отношенията ни с родителите, с по-възрастни от нас хора. Присъства темата за здравето.

На тази възраст работи още един цикъл – Слънчевият, който е единадесетгодишен. Може би сте забелязали, че много неща в нашия живот се повтарят през 11 години – това е свързано с цикъла на Слънцето. Това е точка на творческа и духовна активност. Разбира се този цикъл най-добре работи при хора със силно акцентирано Слънце в натала.

На същата възраст е и цикълът на (тр.) Уран квадратура към (нат.) Уран. При хора със силен натален Уран това е много ярка възраст; често започват да се занимават с астрология. При някои настъпват духовни промени. Понякога просто дава много силни сътресения, в зависимост от наталните аспекти на Уран.

На 24г. – (тр.) Юпитер съвпад (нат.) Юпитер 

Когато анализираме циклите, присъства идеята за аналогия с нумерологията. Първият цикъл дава импулс, а вторият - може да е свързан с практическия резултат, с реализацията. Ето защо при хора със силен натален Юпитер е важно да се разгледа първото възвръщане, което е било на 12-годишна възраст, а продължението ще бъде на 24г.

На 27,3г. – (пр.) Луна съвпад (нат.) Луна

Сякаш отново се връщаме към детството в един или друг смисъл: възникват семейни проблеми, въпроси в отношенията с родителите. Може да има избор за създаване на семейство. В духовен смисъл това е нов импулс за развитие на Душата. Може да се проявят способности в човека. Трябва да помним, че тази точка е важна и около шест месеца може да наблюдавате как се проявява във вашия живот.

Друг значим и интересен момент, който можем да анализираме, е началото на нова програма. Например искате да си създадете някакъв нов навик. Винаги, когато (пр.) Луна прави съвпад с (нат.) Луна, можете да правите опити, като след време този импулс ще се развие. Разбира се, че идеалният случай е, когато този съвпад се случва на растяща прогресивна Луна.

В живота е важно да сме внимателни в някои ситуации. Опитният астролог може да препоръча на човека да използва този момент за подобряване на своите отношения с родителите си например.

На 28 г. –  (тр.) Северен лунен възел (СЛВ) прави съединение с Южния лунен възел (ЮЛВ) и позиция към себе си (към наталното си положение) – това е т.нар. инверсия на Лунните възли.

Това е точка на обрат и получаване на нов импулс. Той може да изглежда като ритник, но за добро.

Освен това в този период и (тр.) Уран тригонира към (нат.) Уран  - случват се събития, но те не са повратни в живота, а по-скоро реализация на това, което по-рано е било започнато. Сякаш жънем плодовете на нещо, което е било заложено.

На 29,5г. – (тр.) Сатурн прави съвпад с (нат.) Сатурн  - важен повратен момент в нашето развитие.

За да разберете как ще се развива човекът, трябва да се види какво му се случва близо до тази точка. При този аспект се продължава темата на опозицията ((тр.) Сатурн опозиция (нат.) Сатурн), и се залага фундаментът за следващите 30 години. И това не е един ден, нито един месец, а плюс/минус половин година. Особено в случаите, когато (тр.) Сатурн прави ретроградни движения по няколко пъти върху своето наталното положение.

На 30г. – (тр.) Юпитер опозиция към (нат.) Юпитер  - точка на криза в целите и максималната реализация в кариерата или социалните постижения.

Може да настъпят духовни промени в живота на човека. Например срещна наставник, който да повлияе върху неговото по-нататъшно развитие. Тази точка е индикатор за начина, по който действа Юпитер във вашата карта.

На 33г. – начало на третия Слънчев цикъл. 

Много важна точка във формирането на индивидуалността. При хора със силно акцентирано Слънце са значими циклите на 11, 22, 33, 44 и т.н. години. Слънчевият цикъл работи за всички, дори и когато наталното Слънце е слабо.

На 36г. – (тр.) Сатурн квадратира към  (нат.) Сатурн - дясна квадратура.

Това е приключване и равносметка в областта на професията, социалната реализация, отношенията с по-възрастните и пр. Отношението ни към живота силно се повлиява от положението на наталния ни Сатурн. При някои хора тази дясна квадратура води до промени в професията, в реализацията и т.н. При друг може нищо сериозно да не се случи, но вътрешно ще има промени. Затова някои казват, че астрологията “не работи…”. Астрологията си работи, но за всекиго по различен начин. Астрологът трябва добре да разбира позицията и не е правилно винаги да предсказва събития. 

На 37-38г. – второ възвръщане на Възлите в наталното им положение. 

Лунните възли са свързани с Луната, а числото „2“ има общо с Луната. На тази възраст човек може да получи импулс за по-нататъшно развитие, като е възможно да се появят трудности, ако не се движи в съответствие със своята програма. Трудностите и кризите ще го подтикнат към това развитие. Интересното е, че Лунните възли са свързани с наследствеността, затова доста семейни въпроси възникват за решаване.

На 40г. – възраст на кармичните аспекти.

На 42г. -  (тр.) Уран опозиция към (нат.) Уран  -  проверка за издръжливост.

Някои въпроси, които са възникнали във връзка с Уран около 21г., сега могат да бъдат осветени. Например въпросът за независимостта, за стремежа да вървим по своя път. От друга страна, Уран е много мощна духовна съставляваща. Все повече и повече хора си задават въпроса не просто как да постигнат успех, но и как да намерят нещо по-специално за своето развитие. Затова около тази възраст човек може да получи известен важен импулс, който да бъде повратна точка в неговия живот. Интересно е, че Уран също е родова планета, т.е. чрез него действа нашата дълбока родова наследственост. Уран е на ниво дядо. На тази опозиция може да се замислим как това е свързано с родовата ни програма.

Добре е човек да се погрижи за своето физическо тяло, защото напрежението, което създава Уран,  не всеки може да го издържи. Естествено това е точка на промени.

На същата възраст се наблюдава (тр.) Юпитер опозиция (нат.) Юпитер.

На 44г. – четвърти слънчев цикъл.

От нумерологична гледна точка „4“ е число на резултатите, на фундамента и някои важни изводи. Астрологично е свързано с четирите стихии. Това е точка на известна граница, която трябва да преминем.

По същото време и (тр.) Сатурн е в опозиция към (нат.) Сатурн  - възникват същите въпроси – отношения с родителите, темата за отговорността, за наследствеността. Това е важна повратна точка, защото настъпва промяна във физическото тяло. Ако досега сме живели като на автопилот, сега трябва да се замислим и да се погрижим за себе си, за своето здраве и т.н. В тази точка трябва да се прояви качеството „разумност“. Но на опозицията човек често минава през крайности. Например ако не е решил определени въпроси на 15-годишна възраст, сега те може да се окажат доста сериозни. Т.е. това е граница между разумността и безразсъдството.

На 47г. – опозиция на Лунните възли.

На 48г. – (тр.) Юпитер съвпад (нат.) Юпитер - четвърто възвръщане. Както вече казахме, 4 е устойчив резултат.

На 51г. – (тр.) Сатурн квадратура (нат.) Сатурн  - лява квадратура.

Сложна възраст, защото много обстоятелства започват да влияят върху човека. Ако е натрупал „заеми“, по това време се налага да „връща“ дългове - период на преосмисляне, равносметка. Възрастта започва да се приближава към пенсия и затова могат да настъпят социални промени.

Интересното е, че при лявата квадратура трябва да се съобразяваме с обстоятелствата, докато на дясната квадратура можем сами да взимаме определени решения.

Михаил Борисович обича да казва, че истинският живот започва след 50г. Ако човек има „хубав“ Уран, нещата не са толкова зле.

На практика това е много интересна възраст и (тр.) Сатурн квадрат (нат.) Сатурн е точка на мъдростта. Но хората са различни и затова Сатурн действа по различен начин при всеки човек.

На около 54г. – (пр.) Луна съвпад (нат.) Луна  - второ възвръщане.

Отново е актуална семейната тема, отношението към живота, време е да помислим и за Душата.

На 55г. – пети слънчев цикъл.

На 56г. – възвръщане на Лунните възли.

На 60г. – (тр.) Юпитер съвпад  (нат.) Юпитер - пети цикъл
И т.н.

Кое е интересното при циклите? В работата на Наталья Золотаревская, която завърши нашата Академия, подходът към родителските планети е доста интересен. Тя има разработки по Слънчевата революция: <линк>.

В какво се състои идеята на родителските планети?

Нека допуснем, че когато сте се родили, баща ви е бил на 33г. – това е слънчева възраст. Вие наследявате неговото Слънце. А майката е на 24г. – възрастта на Юпитер. Т.е. вашата втора родителска планета ще бъде Юпитер. Тук може да бъдат Лунните възли и някакви други планети и т.н. Като наблюдаваме циклите при нашите родители, може да разберем каква е връзката ни с тях. Така или иначе винаги продължаваме семейната линия, за което ще ни напомнят не само Лунните възли, но и тези цикли.

Втори интересен момент, който разглежда тази авторка, са т.нар. наследствени аспекти. Например родителите са имали Уран квадрат Плутон, а при някое от децата може да има Уран съвпад Плутон  - явно тези две планети ще бъдат родова тема в това семейство. Това ни кара да се замислим за съдбата на човека и за неговите отношения с предците му.

И накрая, от гледна точка на циклите е важна темата за взаимните цикли на две планети, които се наричат синодични. Това е период от един съвпад на тези две планети до следващия им съвпад. Може да се отчита и от опозиция между двете планети до следващата опозиция между тях.

Синодичният цикъл на Юпитер и Сатурн е 20,5 години, т.е. това е възраст, която описва взаимодействието между Юпитер  и Сатурн. Знаете, че тази година (2016г.) имаше лява квадратура – Юпитер в Дева и Сатурн в Стрелец. Подобен аспект е имало преди около 20г. Добре е да се види какво се е случило на последния съвпад между тези планети, който беше на 21.05.2000г. Сегашната лява квадратура ни кара да правим изводи за това, което е било заложено през май 2000г. Това е много важно за хора, които имат натални аспекти между Сатурн и Юпитер. Т.е. понякога може да се използват и взаимните цикли между планетите и да не се забравя за тях. 

Източник:

12.Милвидский А., 2016г., София.
Курс на тема: ПРОГНОЗИРАНЕ: дирекции, прогресии, транзити, солари. Цикли на планетите и Лунните възли. Съдържа 11ч. 10 мин. видео записи: <Видео>

https://www.uraniabg.com/Letni-shkoli-MAA

Предишна Основни цикли в живота на човека Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework