Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Верижки по домове

Lotus

А. Мильвидский, семинар 2015г., откъс

В началото искам да кажа няколко думи за Верижки, които се построяват по планети: има Верижки по управление и Верижки по изгнание, които описват мотивацията на човека. Например ВЕРИЖКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ описва към какво се стремим, какво искаме, как се проявяваме. ВЕРИЖКИТЕ ПО ИЗГНАНИЕ показват какво ще се наложи да преодоляваме в живота си; в известен смисъл те играят ролята на „отдушници“, „гръмоотводи“ на нашата психика. Планетите в изгнание и падение се оказват много важни в живота на човека. Понякога описват професията, чертите на характера на родения. Верижките отговарят на въпроси от типа: „Откъде да взема енергия, сили? Как да преодолея дадена криза?” Тези планети описват вътрешни ресурси в нашата психика и нашите способности. Но за да се разбере как работят, трябва да се построят много хороскопи и да се приложат към конкретни хора.

Когато дадена планета е централно звено (краен диспозитор) едновременно на Верижка по изгнание и на Верижка по владение, тя се явява много важна в живота на човека. Домът, който управлява, ще има голямо значение. Темите му ще звучат изключително силно. Темата на тази планета е важна за вътрешна работа в човека.

Другата възможност за постояване на Верижки е тази ПО ДОМОВЕ. Верижките по домове са недооценен аналитичен метод. Всеки дом описва сфера от живота на човека. Когато искаме да разберем каква е възможността за случването на някакво събитие, тръгваме от дома. Всеки дом има връх (или куспида (англ. "cusp")), който е ключ към „отварянето“ му. Върхът е най-чувствителната точка на дома. Всеки дом има управител. В събитиен план проявата на темата на дома се реализира чрез управителя. Затова от гледна точка на домовете всяка планета се разглежда в контекста на дома, на който е господар. Домовете се свързват помежду си чрез своите управители. Друга възможност за връзка между дом и планета е чрез аспект към върха на дома. Също така, самите куспиди на домовете могат да формират аспекти помежду си. Много са важни и аспектите между планетите, които се намират в домовете. Можем да допълним и аспектите на Лунните възли към домовете.

Построяваме Верижките по домове в зависимост от положението на управителите на домовете по знак.
Например ако У1Н3 (управителят на 1 дом се намира в 3 дом (англ. House)), това означава, че темата на 1 дом се проявява чрез обстоятелствата на 3 дом. Формата на проява е свързана с планетата. Може да го кажем и по друг начин – 1 дом се управлява откъм 3 дом. Така имаме две връзки – 3 дом влияе на 1-ви, а 1 дом се проявява чрез 3-ти.
Нека опитаме на практика да направим Верижка по домове на картата за днешния ден. Такива Верижки могат да се правят не само за наталния хороскоп, но и за транзитния. Ще взимаме под внимание старшия управител на всеки дом.
Когато управителят на дома се намира в същия дом, този дом трябва да се разглежда като силно проявен. Например У1Н1 – това е акцент върху личността. Такъв човек сам ще взима решенията в живота си.
Ако У2Н2 – такъв човек ще е много практичен, за него резултатите ще са много важни. При допълнителни показатели - може да печели добре.

Много зависи коя планета управлява дома. Например Луна У1Н1 – човекът е много чувствителен и възприемчив, но въпреки това ще има ярко изразена собствена линия на поведение. Обстоятелствата, в които ще се проявява, ще се описват от Луната.

Трябва да отбележим, че домовете са многопластови. Много е важно и нивото на развитие на човека. Ако Слънце У5Н5, това може да дава или егоизъм в характера, или голяма щедрост и духовен потенциал. И понеже, както знаете, всеки човек е сложно устроен и в зависимост от нивото на неговото съзнание, в различите ситуации може да се проявяват различни страни от характера му. Може да се каже, че всеки човек има известен таван на възможностите си и затова показателите на хороскопа не бива да се интерпретират еднозначно. Това е въпрос, които се решава заедно с други методи. В някои учебници пише, че, ако У2Н2, такъв човек е много материален,  но виждаме, че невинаги е така. Той може да има практични способности и да е ориентиран към резултати. Или например за У3Н3 пишат, че това е много интелектуален човек. Но може просто роднините му да оказват силно влияние върху неговия живот. Затова трябва много да се внимава и да не се бърза при интерпретация на връзката между домовете.

- В примера 1 и 3 домове са във взаимна рецепция.
- Второто, което виждаме, е, че 10 дом е силно акцентиран.
- Трето – акцентиран 11 дом.

В тези Верижки е важно да определим крайните диспозитори. В първата верижка това са 1 и 3 домове. Какво може да даде това? Ако това е хороскоп на човек, той много ще пътува и през целия си живот ще учи.

Акцентираният дом тук е 10-ти в Козирог. Свързан е с окончателните резултати, които кристализират вследствие усилията на човека. Това е много добре и трябва да отбележим, че Марс в 10 дом обединява изгряващия знак (Скорпион) с 10 дом и е диспозитор на Уран в 6 дом.

Интересното е, че 11 дом е свързан с 8 дом. 11 дом има голямо значение за астрологията и тези два дома са свързани чрез Меркурий У8,11Н11 – това предполага конкретно приложение на астрологичните методи (Меркурий в Дева).

Задължително трябва да определим положението по дом на Господаря на хороскопа - У1, защото това е изключително важна сфера за нашата проява и дейност. Това дори може да се използва при ректификация на хороскопа. Когато говорим за външния вид на човека, е важен знакът, в който се намира У1. Например ако У1 е в огнен знак, ще бъдете по-пламенен човек и това ще се проявява външно.

Домът показва сферите на нашата активност. Ако АSC е в последните 3 градуса на даден знак, ще се проявява и следващият. Когато общуваме с такъв човек, след определено време започваме да усещаме втория знак в 1 дом в неговото поведение. И все пак, знакът на върха на дома е най-важен. Да не забравяме, че голямо значение имат и точните аспекти на планети към върховете на домовете. Не бива да се пренебрегват и минорните. Просто трябва да помним, че при последните орбисът е по-малък.

Когато се правят Верижки по домове, имаме следните възможности:

- само ЕДИН дом се явява КРАЕН ДИСПОЗИТОР: тогава той ще определи основните посоки и събития в живота на човека. Каквато и тема да разглеждате в хороскопа на този човек, този дом ще присъства.

- има няколко домове, които са диспозитори. Например в дадена карта са силно изразени 10 и 5 домове. Единият от вариантите е, че такъв човек ще има две важни сфери в своя живот – кариера и деца. 5 дом може да бъде и хобито.
Когато построяваме тези Верижки, имаме много варианти. Не бива да се забравя, че всеки дом е многопластов. Ето защо при разглеждане на картата ще ни помагат и другите методи.

-  друга възможност - взаимна рецепция между домовете. В този случай възникват теми, които свързват тези домове.

В прогностичните методи планетите работят много силно като управители на домовете. Например може да имате някакъв хубав аспект на дирекционна Венера, която прави съединение с наталния ASC, но ако при това наталната Венера У8, може да се явят и трудни ситуации. Също при дирекционен Сатурн У5 в съвпад с натален ASC – тоналността в събитията ще идва от темите на 5 дом.

Ако У1Н7, резултатът трябва да бъде в 7 дом. За такъв човек е много важно партньорството, взаимодействието с други хора, взаимоотношенията.

А обратният случай – У7Н1 – говори за това, че човекът е по-самостоятелен в тези отношения, сам избира своя партньор и сам определя отношението си към него. Въпреки че, ако Венера У7Н1, той може да го прави по-незабелязано и дипломатично.

В какво се състои  разликата например между тези две положения: У1Н8 и У8Н1?

Първо, когато У1Н8, човек така или иначе ще попада в критични ситуации. Самият той може да провокира такива, понякога има склонност към саморазрушение. Това са хора, които не могат да живеят спокойно, екстремисти. В този случай 1 дом се управлява откъм 8 дом. Разбира се има и положителна страна – това са добри психолози, с годините могат да помагат на други хора да се справят в кризисни ситуации. Най-силната им страна е, че са ориентирани към самопознание. При наличие и на други показатели в хороскопа, може да имат силна интуиция и свръхспособности. Това много зависи от планетата, която управлява 1 дом и от конфигурациите в хороскопа.

Обратната позиция – У8Н1 – е по-лека. На такъв човек ще му бъде интересно всичко, което е свързано с темите на 8 дом - окултни неща, тайни, дълбоки изследвания. Но понеже резултатът е в 1 дом, за него ще е лесно да се справи с това. Но, така или иначе, проявите на този човек ще бъдат свързани с кризисни ситуации.

Да разгледаме друг пример: У2Н7 и У7Н2. Ако човек има У2Н7, може да се окаже, че печели пари чрез консултации или от съвместни проекти, общ бизнес или от сценични изяви. А когато У7Н2, резултатите от партньорството се намират във 2 дом. Можем да кажем, че 7 дом се управлява откъм 2-ри. Такъв човек е склонен да подхожда практично към партньорските отношения. Понякога е трудно да се намери разликата в такива конфигурации, затова трябва да се огледат останалите компоненти в картата, за да се открият нюансите.

Другият значим момент е нивото на проявление. Например в картата на Михаил Борисович краен диспозитор при Верижките по домове е 4 дом. За някои хора семейството, домът са най-важната тема в живота. Безусловно близките му хора имат голямо значение. Но тук има и друго ниво на прочит на 4 дом – на първо място това е интерес към най-дълбоките душевни преживявания в човека; този дом е свързан с дълбинни изследвания. В хороскопи на творчески хора, освен 5 дом,  4-ти също е силно подчертан. Това е един от най-важните окултни домове. Дълбоката вяра е свързана с него. Когато говорим за различните нива на проява на планетите, трябва да разглеждаме и различните нива на проява на домовете. 

Пример: жена – 19.01.1960г.; 17.58; Москва


 
Това е много интересна карта. Погледнете я визуално. Всички планети са разположени под хоризонта, доста концентрирано. Прилича на дълбока долина: в началото човек се спуска, а после започва да се изкачва. Всички планети се намират между Уран в 1 дом и Слънце в 6 дом, което говори за характера на човека – независим, самостоятелен. Сатурн е в 5 дом. Жената има сериозно отношение към брака, който е ранен и стабилен, въпреки че има Марс в съвпад със Сатурн в 5 дом, което дава известни трудности. Но Сатурн в Н5 е показател за сериозно отношение към живота. На млади години се е занимавала с наука. За нея е проблем да се отпусне, не само защото Сатурн е в 5 дом, но и защото прави съединение с върха на 6 дом. Това е сериозен човек, с развито чувство за дълг, но късно емоционално развитие. След първия цикъл на Сатурн (29-30 г.)  тя започнала да се разкрива емоционално. Признава, че й е било много трудно да се отпусне, наложило се е да проведе усилена вътрешна работа. Трудните отношения с майката се подчертават и от Луна квадрат Марс - тя е активна и на моменти потискаща. Но този аспект  много добре се трансформира чрез физическа активност.

Тъй като Луната е във Везни, жената е много мила, дипломатична, но има моменти, в които може да избухне, особено когато е задействана темата на Сатурн - дисциплина, ред. Явно е, че в този хороскоп Сатурн работи по всички показатели. Със Слънце У1Н6 става дума за човек, който държи на работата си, на задълженията си, много отговорен. Тази жена работи в държавна структура, което се вижда добре по 6 дом.

По въпроса за здравето. Със Слънце У1Н6 тя сама започнала да се грижи за своето здраве – йога, усилено се занимава с масажи (Сатурн тригон Плутон). Тъй като Сатурн в Козирог е в съединение с К6, основните й проблеми са свързани с гръбнака, ставите.

Плутон във 2 дом дава способност да управлява чуждите пари, да работи с големи капитали. Тя е била одитор във финансовата сфера. По отношение на здравето, с Плутон Н2 притежава големи енергийни ресурси, макар че в обикновени житейски ситуации този Плутон се управлява трудно. Понякога тази енергия сякаш премазва човека, но в кризисни ситуации работи много добре.

Хороскопът й започва с Уран, но завършва със Слънце в Козирог – тя е новатор, но в рамките на дадена държавна структура. Има аспект, който показва, че е променяла работата си - Уран У7Н1 биквинтил К6.

С Уран У7Н1 тя е независима и сама определя как да общува с хората, ръководи голям колектив. Това се подчертава и от Юпитер тригон К10 – високо положение в кариерата.

Верижки по домове: 
Виждаме, че, освен 5 дом, 6 дом също е доста активиран – тя е човек на дълга, на постоянството, непрекъснато се грижи за някого. Ако си спомняте, говорихме, че 6 дом се явява 12-ти от 7 дом. Получава се така, че хора със силен 6 дом са принудени да се занимават с проблемите на своите партньори, да работят върху партньорските си взаимоотношения. Този факт присъства и в нашия случай. Има голямо значение кои планети са в 6 дом. Ако Венера е там, тези грижи са удоволствие за човека или той обича някой да се грижи за него. Със Сатурн в 6 дом натоварването, свързано с тези грижи, е много по-голямо. Ако е Меркурий, тези въпроси ще се решават като игра. При Нептун - човек може да се „преструва на разсеян” и да не поема ангажименти.

Пред нас е човек, който във всяко едно отношение е работохолик – нейното чувство за дълг и отговорност се проявяват във всички сфери на живота. Когато транзитният Плутон бе в съвпад с наталния Сатурн,  тя имаше много голямо натоварване в работата, но не е и сериозни проблеми – все пак натално Плутон и Сатурн с в секстил. Тя е един ярък пример на У1Н6. Въпреки че всички планети се намират под линията на хоризонта и на пръв поглед изглежда, че това е интровертен човек, с У1Н6 тя има сериозна кариера. В случая съществена роля играят Юпитер в Стрелец, който тригонира към К10, и Сатурн в собствен знак, който се съединява с К6. Ето защо е много важно да се разглеждат аспектите на планетите към куспидите на домовете, когато анализираме дадена тема. 

Относно  5 дом, който е водещ в тези Верижки, тя има едно дете – гордее се с него и то има огромно значение за нея.
Освен това, У4Н5 – 4 дом са корените, това, на което се опира – наследствените способности и детето са нейната опора. А с (Юпитер У5Н5 съвпад с Венера) тригон с Уран, отношенията й с детето са добри, приятелски. Синът й е добре образован, творец и е много самостоятелен. Освен това, той има акцентиран Водолей в картата си. 

Участник: Тази жена харесва ли си работата?

Тя обича работата си; У6H5 – работата заема цялото свободно време. Слънце У1Н6 и Марс У10Н5. Наистина има голямо натоварване, напрежение, но тя влага сърце в това, което прави.

Участник: Тази жена обича ли да се забавлява?

Всяка планета има своята радост. Радостта на Сатурн може да не е бърза, но е силна и дълбока. Радостта по 6 дом е в служенето. С Юпитер съвпад Венера в 5 дом тази жена обича да купува красиви и скъпи вещи. 5 дом е свързан и с разходите. Ако се вгледаме в структурата на 5 дом, той започва с Юпитер, но все пак завършва със Сатурн  -  мисля, че харчи разумно.

Плутон У4Н2 квадрат К5 – може да даде големи разходи за скъпи покупки, разходи, свързани със здравето на детето. Тя е имала такива проблеми.

5 дом е производен 8-ми от 10 дом – кризи на борсата. Професията й е свързана с финансови средства. Тя носи голяма отговорност. При големи финансови кризи е имало отражение върху нейната работа. Влагала е изключително много усилия, за да стабилизира служебната ситуацията.

Юпитер Н5У5,9 – обича да пътува, да пътешества, да учи и има интереси в духовната сфера.

Венера У4,10 – интересува се от изкуство (съвпад Юпитер Н5), танци, музика.

Тези нейни увлечения заемат съществена част в живота й. При нея има и изразен интерес към вътрешния й живот. Чрез Верижките по домове успяхме да видим най-важните сфери в нейния живот – темите на 6 и 5 домове.

Оста 3 - 9 домове е акцентирана заради присъствието на Лунните възли – темата за обучението и усъвършенстването има голямо значение. Това разположение допълва темата на 6 дом, който също е свързан с обучението - Меркурий Н6У3. Работата върху себе си е свързана с 6 дом, тук се учим на смирение и това е много важно за нашето практическо обучение. Без 6 дом никога няма да имаме резултат. А със СЛВ в 3 дом е много важно да се научи да контактува с хора, да говори на техния език, за да бъде разбрана правилно.

Източник:

17. Мильвидский А. 2015г., Варна

Курс на тема: Аспекти на Луната в наталната карта и Луна без курс. Семейни родителски сценарии във връзка с този показател. Верижки по домове. Ректификация по дата на раждане на родителите.  <Видео>

https://www.uraniabg.com/Letni-shkoli-MAA


Предишна Верижки по домове Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework