Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Резултати от постигнатото в Академията за последните 29 години

Lotus

Левин Михаил Борисович, 2019 г. IX академична конференция по астрология в Москва.

Първата тема, която искам да засегна, е професионализмът в астрологията. Предложих на колегите от другите школи да направим кръгла маса относно тази тема.  Днешният ми доклад ще бъде нещо като встъпително слово по този повод.
Когато се докоснах в този ми живот до астрологията, имах жив интерес и готовност да попивам всичко по темата, но не след дълго в мен започнаха да се пораждат различни въпроси относно значението на едни или други термини, които се използваха в езика на тази дисциплина. Отначало ми се струваше, че аз нещо не разбирам. В последствие установих, че много от термините са неясни и двузначни. Това се превърна в една от първите ми задачи – да сложа ред не само в терминологията, но и за себе си да разбера каква е на практика областта на приложение на всеки от тях. По онова време пресмятахме всяка карта на ръка с таблици и ефемериди. На мен ми отнемаше часове, а си представям какво им е коствало на шумерите да постоят един единствен хороскоп. Може да им е отнемало седмици или месеци.   
В последните години вече можем за кратко време да преглеждаме огромно количество карти, да ги сортираме по различни признаци, да водим статистика. Това, което мога да обхвана като обем от астрологична работа днес, през 70-те го постигах за месеци. 
Когато се занимаваш с астрологично изследване, се сблъскваш с неяснота в значенията на показателите, което на моменти прави невъзможна работата с термините. Така че, задачата на Академията бе да въведе ред в астрологичните понятия, да ограничи областта на приложение, да установи как даден показател работи на практика.

Голяма част от обясняванията за това как работи даден показател могат да се отнесат до някое от следващите обяснения:
•  „Голям авторитет“ го е казал.
•  Някъде съм го чел.
•  При мен това работи. Виждал съм го на две, три карти.

Тук се питам:
• Какво  означава „работи“?  Например твърдението "Хирон работи!" Да, разбира се, че работи, в космоса абсолютно всичко работи. Въпросът е не дали работи, а как …
• Как е правена проверка? Каква е силата, степента  на влияние; в кои ситуации влияе, в кои – не?
• Какви са критериите за работоспособност на даден показател?

Един от най-разпространените митове в астрологията е, че Луната - това са емоциите. Какво за вас са емоции, щом смятате така? Този, който силно крещи, емоционален човек ли е? Човек, който си трае и нищо не изразява, студен ли е? Може ли един астролог да отличи поведението от емоциите? Може ли да отличи проявлението на емоциите от това, което преживява във вътрешния свят? Такива фактори, в които едно се представя за друго, в астрологията са много. Луната не описва емоциите. Тя отговаря за поведението и настроението. Вземете няколко човека с Луна в Козирог или Дева, които имат Венера в различни знаци, и ги тествайте чрез психологически инструменти, без оглед на това, че се държат сдържано, защото те обикновено контролират всяка своя дума. Ако проведете психо тестове, ще видите, че сред тях има много „горещи“ хора. Така че, от лунния фактор не зависи емоционалността на човека. 
Това положение на нещата възпрепятства развитието на астрологията и превръщането й в пълноценна научна дисциплина. Затова, всичко, което правим като астролози, трябва да бъде много отговорно и добре проверено, за да залегне като фундамент за поколенията.
В школата, в която съм се учил аз и продължавам да го правя, има златно правило, което гласи: твърдение, което се изказва дори от твоя Учител, повярвай му, но го провери на опита си.  В началото бях сам в това да изследвам факторите, след това моите ученици започнаха да го правят заедно с мен.
Често съм попадал на изказване, че фиксираните знаци приличат на земните, а мутабилните - на въздуха. Питам се за какво такъв случай има и мутабилни, и въздушни знаци, по какво се различават и по какво си приличат?
Много астролози са изучили едно по едно кое какво означава в наталната карта. Когато започваш да задаваш въпроси как даден фактор конкретно работи в поведението на човека, как ще се държи в определена ситуация човек с Марс в даден знак, се оказва, че общите думи и твърдения не намират приложение. Тоест, астрологът не може да каже как точно ще се прояви, а изрежда заучени характеристики. Аз винаги искам от студентите да ми обяснят как ще се държи едно двугодишно дете с натално положение на Марс в Овен.
След като в Академията се заехме с уточняването на проявата на факторите в живия живот на човека, много от тях просто си промениха значението, т.е. се оказа, че не действат така, както е прието да се мисли.
Например се установи, че човек не умира по 8 дом, а главно по 9 дом. По 8 дом се погребват близки. Това е смърт, но не на самия човек. За смъртта на нативуса главен дом е 9, след него е 1 дом и накрая като съпътстващ е 8.
Следващото нещо, което се наложи да правим, е да изчистим и проясним астрологичния език от метафори и образни наименования. Тоест, от несъответствието между термините и тяхното приложение.

• Кармични аспекти – не са по-кармични от всички останали по смисъла на това, че са носители на карма.
Хората, които го твърдят, не разбират какво е карма. Всички планети, аспекти или домове са носители на карма. Цялата карта е пряко следствие на предишния живот. Кармата не е тежък товар от проблеми, а естествени последици от предишни деяния. Така че, не е редно да се приписва само на кармичните аспекти кармичност. След време установих, че кармичните аспекти нямат свое „лице“. Тоест, че кармичните аспекти не са нито добри, нито лоши. Тяхното действие пряко зависи от планетите, които участват в аспекта.

• Също установих, че в Творческите аспекти няма нищо творческо.
След като успях да си проясня темата за творчеството в наталната карта, установих, че 5 дом не е дом на творчеството, че творческите аспекти не пораждат творчество, както и че никакви специални планети не отговарят за наличието на творчески способности. Оказа се, че това са просто названия, имена на тези аспекти.  http://uraniabg.com/news/pokazateli-tvorchestvo

• Относно наименованията на структури като Пръст Божи и Палец на Дявола названието също не е свързано с проявлението на фигурата.
Тоест, аз винаги се питам и опитвам да си отговоря на въпроса: "Как действа това?"

• По същия начин установих, че Черната Луна не е това, за което я представят.
Проблемът при Лилит е, че който автор започне да я описва, неизбежно попада под нейното въздействие. Галина Волжина ми подари книгата си за Черната Луна. След като я зачетох, попитах защо представя Лилит в подобна светлина, при положение, че заедно с нея и други нейни колеги от групата по астрология, в която тя посещаваше, сме правили колективно изследване, което е с противоположни резултати. Тя ми отговори : „Така се получи, Михаил Борисович“. http://uraniabg.com/news/lekcia-Levin

• Направихме уточнения на някои погранични стойности.
Например на орбиса на изгорената планета. Различните астролози посочват различни градуси. 
Също се спори по кои стойности е най-добре да се взимат орбиси - по максималните, по минималните, по полусумата? Да се добавят ли градуси към орбиса, ако планетата е в силен за себе си знак или дом? Тоест, съществуват няколко формули за разчет на орбисите.
Успяхме да изчислим самите орбиси и техните допустими граници.  Всичко, което сме установили, е резултат от колективната ни проверка. Това са работещи инструменти.
1. Първо - винаги се извеждат критерии, по които се проверява дали дадено твърдение работи;
2. Второ - изработва се верификация;
3. Трето – прави се проверка на практика. 

В примера с изгорената панета първо трябваше да разберем как изобщо работи тя в хороскопа. Защото съм чувал отнесени твърдения от сорта, че, ако планетата е изгорена, значи изобщо не действа. Сиреч планетата е изчезнала, щом е изгорена. Проверете на практика. Анализирайте поне 10 човека, които имат изгорена Венера в хороскопа. Тя толкова ярко се заявява, че не може да бъде игнорирана. Оказва се не само, че тази Венера съществува, но и че трудно можеш да я изключиш. Първо правихме проверка на това как се отразява изгорената планета с орбис до 1 градус, след това на по-широки съвпади и така установихме, че до 3 градуса е орбисът на изгорената планета.

• Сега проверяваме с какви ефемериди да работим, защото се оказва, че има смисъл да се отчита и паралаксът, който се проследява за 24 часа.
Например паралаксът на Луната. Това дава разлика в положението на Луната в картата до 1,5 градуса, сравнено с изчисления, направени по стандартните ефемериди на Михелсон. Съответно, може да се проверява например по Символични Дирекции кога е работила Луната. В наталната карта при някои хора заради паралакса може да се променя знакът на Луната.

• Често се твърди, че Луната във Водолей е супер ексцентрична и нестандартна.
Колко от вашите познати с Луна в този знак се проявяват така? Моите наблюдения са, че са сдържани и спокойни! В астрологията има много свръх интерпретация на показателите. Тоест, от комбинацията на два фактора може да се получи резултат, който не отговаря на очакванията ви. Например, ако комбинирате два химични елемента като Водород, който има свойства на горене, и Кислород, който също поддържа процесите на горене, очаквате да се получи експлозив, а излиза H2O – Вода! Така е и в астрологията. Взимаме два показателя, комбинираме ги, но резултатът като такъв се оказва различен от сумата на двете значения. Възникват нови значения, нови смисли.

Без подобни анализи от астрологията няма как да се получи строга интелектуална дисциплина.
Идеята е да се въведат смисли с общовалидно значение. Обща терминология.
Също и Физиката неведнага се е превърнала в научна дисциплина. Дълго време е била обект на изследвания в университети, където всеки по своему е правил нещо, имало е различни подходи. Но когато възникват общи термини и общи значения, от любителска дисциплина физиката започва да се превръща в наука. Тя някога също се е намирала в състоянието, в което е днешната астрология. Когато Нютон формулира своя Първи закон, на английската школа са й били необходими 100 години, за да убеди французите да го приемат. Те не са харесвали подхода на Нютон. „Къде е материалният субстрат, чрез който действа законът за притеглянето?“, са питали. Категорично са отказвали да приемат връзка, която не е ясно на какво почива. Физиците и до ден днешен не знаят какво кара две тела да се привличат. Не знаят къде е онази тънка свързваща нишка. И когато някой физик ме пита как влияят планетите при положение, че са толкова далече, аз задавам насрещен въпрос: чрез какво се притеглят две планети една към друга?  И така, когато различните школи във физиката стигат до общ консенсус в терминологията, тя се оформя като наука, защото действа еднакво на всички, които се занимават с нея по света. Тоест, това не са няколко различни физики, а една за всички обща дисциплина. Смятам, че има шанс всички заедно да постигнем това и по отношение на астрологията, ако работим в обща посока до предела на конкретиката.

• Друг важен фактор, който не се отчиташе при анализа на наталната карта, е действието на аспектите на междинните домове. Ние започвахме да го прилагаме.
Задължително анализираме аспектите към върха на дома, също и положението на управителя на градуса на върха на дома, за да опишем по-пълноценно негова сфера.
Не може да се направи прогноза, без да се отчетат аспектите към върховете на домовете. Няма как да анализиране финансовото положение на човека, ако не отчитате аспекти към съответната куспида на 2 дом, например. 

• Значимостта на действието на аспектите към куспида е сравнима с положението на управителя, както и с аспектите към управителя на дома. 
По този начин картата започва да се открива пред нас.

През 1990г. изнасях доклад в Звенигород, където демонстрирах как работят картите на двама братя, които са близнаци по рождение с няколко минути разлика. На такива хороскопи много точно се вижда как работят аспектите към върховете на домовете. Космограмите са еднакви, само върховете на домовете попадат в различни градуси. Ако не отчитате тези фактори, няма да разберете защо съдбите им са толкова различни.
Също така, от голямо значение са и връзките между домовете.
Аз не знаех дали други астролози по света отчитат аспекти на планети към куспиди на домове. Но бях на една конференция зад граница и попитах други колеги дали правят това. Говорих с Крис Борут и Дона Кънингам, с които пътувахме в един автобус. Те отначало не ме разбраха, после казаха, че пресмятат аспекти само към Асцендента.
Имаше един колега навремето, който каза, че не отчита аспектите към куспидите на междинните домове, защото има различни домови системи – Плацидус, Кох и други. Аз съм правил едно неголямо изследване и изнесох доклад по повод това, че установих, че аспекти към върховете на домовете работят и в двете системи, само че в различни прогностични методи.

• В определен момент се сблъскахме с необходимостта да въведем свои термини, за да описваме по-разбираемо показателите едни на други: индикатор и дескриптор на дом; индикатор и сигнификатор на събитието или ситуацията; главни, второстепенни и съпътстващи домове; връзка между домовете; косвен аспект; конект аспект. 

Формирахме единна система за описание на наталната карта.

•  Система на проекция, която касае различните житейски сфери в интерпретацията;
•  Йерархия на показателите при интерпретацията в различните проекции;
•  Относителна сила на конкуриращите показали;
•  Методи на синтез при показатели, които си противоречат;
•  Подходи към структурно описание на картата.

Наталната карта се състои от голямо количество конфликтни конкуриращи се показатели. Това добре се вижда, ако хороскопът се разглежда чрез така наречената автоматична интерпретация. В много астрологични книги ще се натъкнете на описание за това, че нативус с Марс в 1 дом притежава силна воля. Но после, като отгръщате на следващата страница, за да проверите какво означава Марс в Рак, откривате, че пише, че човекът има слаба воля. Излиза, че волята му е слабосилна. Тоест, във всяка карта има подобни конфликти показатели. Разбрах, че в това е самият смисъл на живота, а именно, че се гради на конфликтни показатели и значения. Затова, ние като астролози, трябва да се научим да синтезираме противоречиви показатели. Трябва да има йерархия в оценката на такъв тип фактори. Ето ви един прост пример: Солар на бизнесмен. Сатурн се намира във 2 дом, а Юпитер – в 10 дом. Юпитер в 10 дом дава успех. Само че при бизнесмена успехът не се измерва със слава, а с пари.   Кое ще се окаже по-силен фактор в този Солар – Юпитер или Сатурн? Така че, подобни показатели изобилстват в различните хороскопи – натални или прогностични.

• Същата ситуация се получава между различните прогностични методи.
По дирекции Юпитер прави Тригон към върха на 2 дом, а в Солара във 2 дом се намира Сатурн. Кое ще надделее – Дирекцията или Соларът?

• Наложи се да обособим сферата на всеки показател. Да разберем и обозначим какво е това Сила (на показателя) като понятие и да разберем как ще се проявява.
Стандартно съществуват два вида сила – акцедентална и есенциална. Оказа се, че това не е достатъчно, затова въведохме понятия като драконическа, аспектационна и конфигурационна сили. Опитваме се да определим, когато по един показател планетата е силна, а е слаба по друг, как ще действа. Това е натална карта, не хорарна. В хорара е много лесно – ще се случи нещо или не. В наталната карта никой от показателите не се губи, всички действат, но може би в различно време и в различни пластове на битието. Затова, ако имате силен Сатурн и слаба Луна, това не означава, че Луната ще изчезне. Тя ще намери начин да се прояви, но как, щом Сатурн я потиска? Затова трябва да се направи анализ на различните житейски пластове и да се разбере в кои сфери тези два показателя, тези две различни сили ще се проявяват. 

Бяха създадени методи на структурно-тематичен анализ, който позволява да се опишат :
• Възможности;
• Необходими условия;
• Характер;
• Резултати на реализацията.

И всичко това във всички сфери на битието.

Нерядко възникваше проблем, когато наблюдаваме сфера с много висок потенциал в хороскопа на човека, а реализацията му отсъства…Това е, защото хороскопът не описва как човек ще живее, а дава представа за неговия ПОТЕНЦИАЛ. Въпросът е в това как този потенциал ще се реализира. 
Беше необходимо да разберем по какво да съдим дали човекът е реализирал своя потенциал? Трябва да гледаме не по картата, а по самия живот на човека. Преди да поглеждате в хороскопа, трябва да разберете какви са житейските ценности, критериите на този човек; доколко се е реализирал социално, в личен план и чак след това да гледате хороскопа. Защото, ако гледаме само картата, в нея ще намерим обяснение за всичко. Астрологията е фантастична наука. Нейната обяснителна сила е по-голяма от тази на Марксизма, Ленинизма и еволюционната теория на Дарвин.  Затова ви препоръчвам да започнете от човека, а не от хороскопа. 
Една студентка ме пита: „Казвате, че интерсептираните планети се реализират на по-късен житейски етап. Ето, аз имам включен Нептун в 6 дом и съм химик, преподавам тази дисциплина“. Поглеждам нейната карта и я питам: „Не сте ли искали и опитвали да се занимавате с психология?“ Отговор: „Тепърва сега започвам. На 45 години съм“...

• Въпросът ми е дали може потенциалът на психолог да се смята за реализиран, при положение, че човекът е постигнал успехи в химията?
Между другото, Менделеев е изработвал чудесни куфари. Те били изключително качествено направени и нямали аналог  на пазара.  Изкупували се моментално. Ако той не беше станал химик и не беше открил знаменитата си таблица, а беше предпочел да изкарва пари с търговията, може ли да се каже, че щеше да бъде реализиран. Тоест, в езика често се бъркат понятията успешност и реализация. Също и успешността се бърка с известност, а известността се бърка с реализация.
В Академията работим като колектив и правим различни изследвания.
Относно системата на описание на хороскопа ползотворни методи привнесоха Татяна Митяева с метода си на тематичните карти http://uraniabg.com/news/Uran-v-tematichna-karta, както и необходимите условия за професионална реализация на И. Шитухина. http://uraniabg.com/news/uslovie-za-dohod
Също много работа бе извършена по посока на синастрията, за да се разбере как ще се проявява характерът на човека, когато се намира в отношения с друг човек.

Вече е възможно е да се определи доколко е вероятно даден човек да ви стане съпруг, началник, ученик и т.н. – възможност за всякакъв вид взаимодействие (И. Шитухина; А. Федотова)  https://drive.google.com/file/d/1elTiJmO6l3JeR55N5OsgUPI5OgcRh_nx/view
Тоест, можете да разглеждате две карти, без дори да знаете чии са, и да се опитате да разберете чрез този метод какви можете да бъдете един за друг.
Бяха разработени прогностични методи за развитието на отношенията. Работим с карта и на Дейвисън, и с Композит. http://uraniabg.com/news/kompozit
Приоритет на нашата школа е психологическият срез в интерпретацията на наталната карта. Наричаме го психо астрология (психологическа астрология, не астро(логическа) психология). Това е един от най-младите и неясни дялове в астрологията. Ако се четат текстове от края на по-миналия век, там нещата са съвсем в зародиш. Това е така наречена допсихологична астрология. В нея се съдържа подход за описание на характера, който се е запазил от древните гърци.
Първата стуктуризация в тази посока, доколкото разбирам, се опитва да внесе Марк Джоунс и го прави с успех. Тоест, той прави опит да погледне на хороскопа като цялост.

Психолозите вече са се придвижили много напред и ние трябва да ги следваме. За да го направим, е необходимо да разберем, че човекът представлява една обща структура. Това не е целокупност на различни органи в едно тяло, защото органите взаимодействат помежду си. В астрологията засега това го няма. Описанията в книгите не са структурни, а едномерни. Марс в един кой си знак и дом значи това и това. Но когато той попадне в структурна интерпретация, значенията се променят. Характерът на човека е структура.
В даден момент достигнахме до необходимостта да отделим характера от темперамента. Изведохме онези фактори от наталната карта, които описват темперамента. В ранното развитие на индивида трябва да се разбира кои прояви на детето са резултат на това, че е разглезено, и кои са следствие на неговия темперамент.
За да се опише характерът на отделния човек, а не набор от характеристики, трябва да се разглеждат главните структури на картата. По отделни показатели няма да можем да сглобим портрет. Още в началото се започва от цялостно описание. След това вече се анализират отделните съставляващи.

Въпросите, които задавам на студентите в тестовете, са от типа:
• Опишете подробно темперамента на този човек : бебешкия; детския; на възрастен; възрастови промени в темперамента. Изхождайки от анализа на темперамента, опишете как този човек взаимодейства със света.
• Как човекът вижда света, в който живее? Опишете характерните черти на „малкия“ и „големия“ му свят. Възможно ли е с годините да се промени възприятието на тези светове.
• Как е склонен да взаимодейства с тези светове (малкия и големия). Ще се променя ли с годините характерът на това взаимодействие.
• Надява ли се да постигне нещо сам или ще чака наготово от хората, които го заобикалят, и от живота като цяло?
• Живее ли ден за ден или има дългосрочни цели и стремежи, които подчиняват живота му;
• Кое за него е най-ценно и важно в живота? Как би искал да живее, ако не му пречеха житейските обстоятелства.
• Иска ли да постигне успех или предпочита спокойния начин на живот, без усилия? Как разбира успеха?
• Има ли потребност да прави нещата самостоятелно или за него не е от значение как ще постигне успех, важното да го постигне? Коя потребност е по-силна в него - да постигне или да получи? Ще се променя ли тяхното съотношение?
Има въпроси относно ценностите, относно жизнените сценарии и др.
Въпросите не са ориентирани към питане какво ще му се получи на човека, а са насочени към това как е устроен неговият характер, към какво се стреми, на какво се надява и т.н. Описва се системата от стремежи и ценности в човека.

Бяха разработени начини за подробно структурно описание на :
• темперамент (отделяне от характера)
• мислене (от стадия на възприятие до този на усвояване на знанието) Тоест, не се разглежда дали мисленето на човека е силно или слабо, а детайлно се описват характеристиките на това мислене, за да знаете например чрез какъв подход да обучавате едно дете: чрез образи, чрез схеми, чрез книги или др. На базата на този анализ може да се направи индивидуална система за начина на преподаване на всяко дете. 
• емоции
• воля
• водещи потребности и подбуди
• цели и ценности

Наложи се да разделим човека на три пласта. Търсим как ще се проявява даден астрологичен показател в различните слоеве, т.е. в ума, в сърцето и във волята. Тогава вече може да се описват способностите му, защото те са нещо синтетично и не се формират от един аспект, а на база на конфигурациите. 
При внимателно разглеждане в наталната карта няма показатели, които да посочват способността към творчество, ако разбираме под такова не само умението да се направи нещо, а творчество в изкуството и науката, тоест да се внесе ново съдържание в този свят. Оказа се, че способността към творчество се определя от  нивото на духовно развитие на индивида и че творчеството и развитието в човека са много близки. Така започна преходът от Психо астрология към следващата дисциплина Астрология на развитието. 

Бе поставен въпросът относно това как да се опише развитието на индивида чрез методи на астрологията. Има технически средства, чрез които може да се определи нивото на развитие на човека. Преди това трябва да се знае:

• Какво представлява еволюцията и по какво се различава от другите промени?;
• Какви са основните стадии на еволюцията?;
• Какви са критериите за принадлежност към всеки стадий? Как се определят тези критерии по наталната карта?

Получи се ново направление, а именно Астрология на еволюцията на човека. Оказа се, че без това е безсмислено да се занимаем с каквато и да било Психо астрология.
Сега в епохата на Водолея има много хора, които не са на нулево ниво на развитие. Хората са на различни нива в своето еволюционно развитие и една и съща задача за тях се решава по различни начини.
Как да определим професионалната ориентацията по хороскопа на един човек? Първото нещо, което трябва да се разбере, е работата какво място заема като такава в живота на човека, каква роля играе за него тя? Не какви способности има и по какъв начин може да печели пари, а кое за него е работа. Спомнете си Айнщайн и други известни творци и учени, които дълго време са изкарвали насъщния си с различна дейност, от тази с която са останали в историята.  Тук е необходимо да се определи нивото на развитие на човека. Едни хора работят за насъщния,  други - защото всички работят, трети искат да изкарат повече пари, за четвърти работата е средство за самореализация и пр. Докато не разберете какво място заема работата в живота на човека, няма да можете да разберете по кои домове да гледате как ще се развива.

Така е и в синастрията. Каквато и прекрасна синастрията да имат двама човека, ако не се намират на сходно ниво на духовно развитие, те никога няма да бъдат щастливи. Ако под щастие разбират това да са сити и да имат имоти, разбира се, е едно, но ако за единия щастие е усещане на напълненост и радост, а за другия – не, тогава е друго. 
Така че, получи се разслоение в астрологията.

Еволюционната астрология описва различните нива на живот на човека http://uraniabg.com/news/nivo_na_razvitie_astrologichni_faktori :
• Механичната астрология е за механичния човек. За него всичко е предопределено;
• Органичната астрология е за органичния човек, който има способността да противостои на действието на външния свят, като запазва своя собствена линия;
• Психичната астрология е за онези, които имат способността да променят съдбата си.
• Следващият въпрос е относно това кои са методите и средствата, чрез които може да се променя съдбата?

Един от тях е Релокацията. Това също е пространство на митове и легенди. Нещата не са много ясни. Когато започнахме да работим с релокацията, се получиха парадоксални резултати.
Има идея, че Соларът пътува с човека по света. Тоест се построява за мястото, на което човекът в момента се намира, а не това, на което е посрещнал възврата на Слънцето в наталния му градус. 
Известно е, че работи и Солар, построен за наталното място на раждане, особено що касае важни събитие. Също така се знае, че Соларът се включва преди рождения ден, защото днешният ден определя утрешната реалност.
Как работи релокацията? Например, аз имам супер показатели в някой град да стана  негов кмет. Това, според вас, дали ще се случи в момента, в който сляза от самолета?  Установи се, че показателите за новото място не са устойчиви. Ще мине време, докато се стабилизират.

Прогностични методи по карта на Релокация :
• Дирекции;
• Соларно място на кратко пребиваване;
• Преместване на прогресивното място при ранни премествания.

Отново възниква проблемът за противоречивостта на показателите. Важно е да се разбере какво ти казва даденият метод?
Относно прадсказателната астрология трябва да се разбира, че и самите събития също са многопластови. Например кога започва една партньорска връзка? На първата среща, когато се появи първото чувство, когато се подпише брак и т.н.?
Има термин, който въведе Саул Айзин, а именно "необходимо условие за възникване на събитието". За да се формира едно събитие, е необходимо да се изпълнят няколко условия, които се отнасят до главните домове на събитията, техните дескриптори и сигнификаторите на събитията.
http://uraniabg.com/news/pravila-za-prognoza-i-rektifikacia
100 процентови прогнози в астрологията не може да има, защото това противоречи на устройството на света, в който живеем. Има прогнози с много висока степен на сбъдваемост.

• Нарасна възможността за повишаване точността на ректификация.
Преди се опитвах да ректифицирам с точност до 4 минути. Сега успявам вече в диапазон +, - 15 секунди. Тоест, когато се научихме да правим прогнози добре, ректификацията също се подобри. 

• Физиогномика и астрология.
Тук също имаме самостоятелни наработки. Връзка между чертите на лицето и астрологичната карта; връзка между астрологичните показатели и елементите на актуалното поведение:

• моторика;
• тип на вниманието;
• начин, по който човек води диалог
и др.

Следващото, което трябва да отбележа, че настъпва тенденция да се смени Астрологията на събитията с така наречената Астрология на процесите. Тази идея идва от Световната астрология. Там е ясно, че няма значение какво се случва в момента, а как завършва даден процес. Ако на някого се прави прогноза за една година напред, понякога всичко изглежда страшно. Но ако се прави дългосрочна прогноза, е друго. Или обратно, не се знае към каква пропаст в бъдеще ще доведат днешните велики постижения или в какъв успех ще се превърне сегашният провал. Реално човек няма нужда да знае какво ще стане утре, а до какво ще доведе предстоящото събитие. В живота ни интересуват процесите, не събитията. Трябва да се научим да предсказваме не утрешното събитие, а резултата, края на процеса, тоест накъде се движи.
 
Първо, трябва да се опише процесът с какво е свързан, неговият характер и до какво ще доведе. Също и моментите на избор по пътя, както и възможностите за такъв. За механичния човек са важни само събитията, доколкото за развитите индивиди са от значение процесите... 
Следва Астрология на народите, на епохите, на цивилизациите. Разбрах, че не трябва да следвам сляпо истерическите данни, а точно обратното – необходимо е историците да минат проверка чрез астрологията. Построих карта за началото на Европейската цивилизация за момента на коронацията на Карл Велики. Тогава ми се обади Павел Глоба и каза, че самите историци спорят дали изобщо е имало такова събитие. Аз му казах, че мога астрологично да докажа, че дори и да не е това историческо събитие, е имало друго в този момент и на това място, което е сложило начало на този процес. 

Що касае Медицинската астрология, опирайки се на връзката между знаците и китайските меридиани, използвайки разработки от наталната астрология, за които се спомена вече, бе създаден много добър метод за диагностика. Той позволява да се определят възможните системни заболявания и протичането на болестта много години преди тяхната поява. Смисълът на това е да се намерят възможности, за да се избегнат. Това не е медицинска астрология, а астрологична валеология (наука как да бъдем здрави).

Имаме изследвания и по Хорарна астрология. Има предположение, че може да се разшири инструментариумът на хорарната астрология и имаше доклади на тази тема.
Бяха разработени и нови прогностични методи, вече проверени и на практика:
• прогресии юпитериански, сатурнови, уранови;
• световни прогресии;
• дирекции и прогресии спрямо соларна карта
и др.

Астрология на ранното детство.  Когато идват на консултация, родителите ме питат : „Колко брака ще има детето ми?“. За какво ви е да знаете това? Сега е необходимо да разберете как правилно да се държите с него, от какви болести да го пазите, кои особености на характера да коригирате и кои да подсилвате, в каква посока да го развивате, какво да учи.

В академията се стараем да създаваме творчески умове в съответствие с епохата на Водолея, а не анализатори на конвейер. Например, мое любимо занятие е да давам на студентите да отговарят на въпроси по материал, който още не са изучавали. В началото ви показах такива въпроси. Първо студентите казват: „Покажете ни как да анализираме“. Аз им отговарям, че ако им разкажа аз, ще тренират паметта си, а ако те ми разкажат, тогава ще упражняват мисленето си. 
Веднъж ме попитаха кой е любимият ми ученик и аз отговорих, че е този, от който мога да уча.

Благодаря на всички колеги и на първо място на съпругата си Галина Брисовна.

Линк към доклада: http://www.astro-academia.com/konferentsii/2019god
https://drive.google.com/file/d/1FsZhcJacAFXKkSAXDqprdEuqi912Yq4i/view

Превод от руски език: Иванова К.

Предишна Резултати от постигнатото в Академията за последните 29 години Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework