Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Подход към интерпретацията на Композитна карта

Lotus

Галанкина О. Доклад, изнесен на конференция през 2015г. в Москва.  

Докладът ми се отнася до синастричния анализ на две карти с помощта на метода Композит. Този метод се ползва за анализ на взаимоотношенията между различни двойки. Може да се разглеждат съпружески двойки, любовни двойки, роднински или колеги в работата.

Как се построява карта Композит? Съществуват два вида синтетични карти: Композит и Средна карта. Композитът представлява карта на средните точки на планетите и върховете на домовете в хороскопите на двамата партньори. Осредняват се Асцендентите, Слънцата, Луните и т.н.

Има и втори вид синтетична карта, която се нарича Средната карта или карта на Дейвисън. Тя се построява, като се осреднят датите, часовете и местата на раждане на нативусите. Ако например единият партньор се е родил в гр. Москва, другият в гр. Санкт-Петербург, тяхното осреднено място на раждане ще се падне някъде около гр. Бологое. Каква е разликата между тези две карти?

Картата на Дейвисън е реална съществуваща в пространството карта, която може да се явява натална за някой човек. Тя е построена за реален момент от времето, има реална точка на Земята, на която тя се проектира. По тази карта може да се построяват всички прогностични методи.

Композитът е различна карта. В Композита може да се видят неща, които във физическата реалност не съществуват. Например може да видите Слънце в опозиция с Венера. Това се случва, ако например единият партньор е роден през зимата, а другият през лятото, при осредняването може да се окаже, че Слънцето е в опозиция с Венера. И Меркурий може да се окаже в опозиция с Венера. Много  мислих за тези нереалности и разбрах, че Композитът описва  нещо, което не се отнася до нашия реален, физически свят. Тази карта разкрива как взаимодействат партньорите на някакво друго ниво. Това е едно вътрешно психическо ниво. Поради тази причина аз не правя транзити към Композитната карта, защото в нея има тези нелогични неща. Но знам, че много астролози го правят. Аз разглеждам Композитната карта именно, за да анализирам съдържателната страна на отношенията в двойката. Композитът ще ни показва двойката като едно цяло. Този метод не може да се използва като основен. Основен за мен метод е наложение на двата хороскопа. Тоест да висим как планетите от картата на единия партньор взаимодействат с планетите от картата на другия партньор.

Сега искам да ви разкажа какво показа практическата ми работа с Композитната карта.

Ключовите домове в Композитната карта се оказаха ъгловите домове. Аз ги  наричам ДОМОВЕ, КОИТО ОПИСВАТ СЪЩНОСТТА НА ОТНОШЕНИЯТА. Планетите, които попадат в ъглови домове, задават СТИЛА на отношенията. Важно е кои планети попадат в ъглови домове. Колкото повече планети се оказват в ъгловите домове, толкова е по-силна връзката между партньорите. Силна връзка не означава позитивна връзка. Когато в ъгловите домове се настанят планети-вредители, то между двамата може да има много силна връзка, много емоции предизвикват партньорите един в друг. Голямото напрежение ги държи заедно или води и до раздяла.  

Значението на домовете в Композитната карта.

Мнението ми е, че то се видоизменя спрямо класическата интерпретация  на домовете.  

1 дом - общност на двойката. Какво тези двама представляват като двойка.

2 дом - ергиен ресурс на връзката. Може да срещнете двойка, която е ярка, но 2 дом е слаб.  Това означава, че не достига енергия във връзка, за да се получи наситен контакт. Също тук гледаме и материалните средства, ресурс, с който двойката разполага.

3 дом - тук са родините и близкото обкръжение. Ако е натоварен този дом в Композита, може да се окаже, че значимо влияние върху двойката имат роднините.

4 дом - жилищните условия, доколко добре хората съжителстват заедно. Тук са подсъзнателните психологически установки, върху които се базира контактът. Начинът, по  който се чувстваме, когато сме с другия човек. Доколко ни е комфортно или некомфортно с този човек.

5 дом - емоционалната наситеност на контакта. 2 дом беше енергийната наситеност, а тук е емоционалната. Планетите и знаците, които там се намират, ще покажат нивото на удоволствие, което партньорите получават в този съюз.

6 дом - съвместна дейност, битови ангажименти, които влияят върху психологическото състояние на двойката. Това е, когато казват „корабът на любовта се сблъска с бита и претърпя крушение“. Ако има малефактор в 6 дом, битовите въпроси влияят разрушително на двойката. Падащите домове, ако са прекалено акцентирани в Композита, те дестабилизират връзката.

7 дом - интензивност и съдържание на контакта във връзката. Доколко контактът е плътен. Също и как двойката изглежда отстрани.

8 дом - как протича енергийният обмен между партньорите. Във 2 дом е само ресурс, а в 8 гледаме как между партньорите пулсира енергията. Ако този дом е твърде подчертан, енергиите може да са разрушителни за двойката.

9 дом - идеологическите убеждения на двойката и как върху двойката влияе външното културно пространство и далечните страни. Имам няколко двойки клиенти, при които в Композита има акцентиран 9 дом и те заминаха да живеят далеч от мястото, на което са се запознали.

10 дом - глобалните цели на връзката, резултат от отношенията.

11 дом - съвместните надежди и очаквания.

12 дом - неконтролируеми външни влияния или дом на разобобщеността на партньорите. Ако е акцентиран 12дом, може да имаме различни ситуации. Например двойката да попадне в някакви критични ситуации заедно. Също съм срещала вариант, когато в отношенията се намесва трети човек.

Всичко, което споделям с вас, са мои наблюдения. Аз гледам Композитни карти повече от 10 години.  

Признаци за устойчивост на двойката, които съм заболявала:

1. Силни ъглови домове + 5 дом. Обикновено при двойки, които са имали продължителен съвместен живот, те са акцентирани и там има планети.

2. В някой от ъгловите домове се намират Слънце или Сатурн.

3. Слънцето в ъглов дом ще сочи за това, че партньорите са си близки по същност един на друг. Доколкото Сатурн е фактор, който формално обединява хората. Една студентка наскоро предложи да разгледаме Композита между нея и мъжа й и там в 7 дом имаше съединение между Луна и Сатурн, а Слънцето беше в падащия 3 дом. Тя каза така: много пъти правихме опити да се разведем, но все безуспешни. От 28 години имаме брак. Общото домакинство, децата, парите са ги задържали заедно.

4. Луна в ъглов дом също е много добър показател за съпружески двойки – общ бит, дом, семейство.

5. Венера или Нептун се намират в ъглов дом или в 5 дом. Това са планети  на любовта и чувствата. Трябва да се обърне внимание на статуса и аспектацията им. Ако са неблагоприятно аспектирани, може да са много силни емоциите, но със знак минус. Имам пример с Композит между свекърва и снаха, в който имаше Венера в 10 дом, към която имаше само квадратури. Емоциите между тях бяха достатъчно напрегнати.

6. Ако и Венера, и Нептун, и Слънце и Сатурн се намират в ъглови домове, това е показател, че двойката може да поддържа съвместни отношения и да бъде заедно много години.

7. Обръщам внимание на знаците на върховете на домовете и на първо място на знаците на кардиналните домове. Опитът ми показва, че фиксираните знаци на върховете на домовете са най-стабилизиращи и укрепващи връзката. Мутабилните знаци отслабват отношенията. Относно кардиналните знаци на върховете на ъгловите домове ми направи впечатление, че тези двойки са по-отворени, по-забележими, те са на показ, повече говорят, нещо от тази двойка, като че ли, е насочено към външния свят.  

Показатели, които дестабилизират връзката, създават проблеми, водят до раздяла: 

1. Наличието на Марс и Уран в ъглов дом на Композита. Повишава вероятността от конфликт. Забелязала съм, че това е така, когато някоя от тези планети се намира сама в ъглов дом. Ако са прикрити, така да се каже, от други планети: Венера, Слънце, Меркурий, тогава нещата са облекчени. 

2.Силен 8 дом, при наличие на слаби ъглови домове. Тоест същността е отслабена, а взаимодействието е усилено. Като къща, която е построена върху пясък. Духат силни ветрове и къщата пада.

3. Подчертан 12 дом. Отслабва взаимовръзката между партньорите. Срещала съм двойки, които са живели дълго време заедно, но им е било скучно заедно.  По същност не са си близки. Също при неблагоприятни планети там - двойката може да изпада в стресови ситуации.

4. Поразен 3 дом на Композитната карта, особено ако там се намира Слънцето, това може да говори за неблагоприятно влияние отстрана на приятели или роднини.

5. Ако всички ъглови домове са празни е малко вероятно, че хората ще се задържат дълго време заедно.

6. Мутабилните знаци на всички ъгли също отслабват връзката между партньорите.

Има изключения, които съм забелязала, че много работят за роднински Композити. В тях ъгловите домове не е задължително да бъдат подчертани. Ако майката има две деца и с едното дете в Композита има по-подчертани ъглови домове, това означава, че и връзката с това ще бъде по-силна.  

Искам да дам за пример Композита между Лейди Диана и Принц Чарлз. Часовете има на раждане са известни.  


Чарлз - 14.11.1948г.; 21:14, Лондон, Англия; Диана - 01.07.1961г.; 18:45, Сандригам, Англия.

Виждаме, че ъгловите домове се намират в кардинални знаци. От опит знаем, че в такива случаи двойката е открита пред погледа на всички. В дадения пример двойката е пред целия свят.

Нека разгледаме кои планети са в ъглови домове:

(Марс У7 в съвпад с Нептун ) Н1 – още от самото начало е имало много илюзии в тази двойка, които са били повод за стълкновение по-късно.

Юпитер Н4 – в двореца, у дома всичко е било прекрасно. Юпитер е слаб по знак – това е златна клетка. От психологическа гледна точка Юпитер  е социална планета. В основата на техните отношения е социалната показност (Венера  и Уран )Н10.

Слънце в съвпад К12  – не се отразява положително върху двойката. По същност двамата не са били близки помежду си.

Но все пак Венера и Нептун са в ъглови домове, което показва, че известна романтика е имало в техните отношения, макар и в началото. Не всичко е било съвсем лошо първоначално. После чувствата от позитивни са преминали в негативни.

Двете разрушителни планети - Марс  и Уран, се намират в ъглови домове.

Следващият пример е на двойка, която е била в брак 27 години.


Това е успешен брак. Лъвът е на Асц, фиксиран знак. Забелязала съм, че всички фиксирани знаци на кардиналните оси са добре, но Скорпионът създава проблеми. Често има бури в отношенията. Забележете тук имаме акцентиран 7 дом. Слънце, Сатурн, Венера. А Луната, Нептун и Марс се намират в 4 дом(Марс от страната на 3 дом). 5 планети се намират в ъглови домове. Това е Композитната карта между мен и съпруга ми. Луната е интерсептирана и ние сме затворени в дома си. Интересно изглежда 2 дом с Уран и Плутон.

Забравих да ви кажа, че Плутон в Композита се оказва, че работи със знак плюс. Ако не намира в ъглов дом, той дава енергийна концентрация.

Тук Уран е като източник на доходи във 2 дом. Мъжът ми електротехник, а аз съм астролог.

До момента не мога да разбера как работят възлите в Композита по принцип. Това е тема за изследване.

Следващият пример е с двойка, която е имала брак по-малко от 5 години.


Марс в Овен в 1 дом, мутабилните знаци са на ъгловите куспиди, силен 6 дом, запознават се в работата.

Следващият пример е с мъж, който има връзка с две жени по едно и също време. Сергей е мой клиент, който по време на брака си се запозна с жена, в която се влюби, в резултат на което му се роди дете от нея. Той трябваше да избира с коя от двете жени да остане.  

Забележете в Композита със съпругата си има фиксиран знак на Асц, пълен 4 дом, Венера е ИЦ, пълен 5 дом. Вижте в 12 дом се е скрил Марс.  

Да видим Композита му с другата жена. Това е служебен роман, Марс и Плутон са в 4 дом, Луна на К5, роди се дете.  

В крайна сметка той остана със съпругата си.  

Коментар от залата от Юрий Хан: Вие разглеждате средните точки между планетите в два хороскопа, но двойките винаги са свързани с понятието опозиция, разглеждали ли сте опозиционни точки към опозиционни точки, тоест може ли да се разгледа, грубо казано, опозиционният композит? Аз внимателно гледах и слушах и пресметнах, че характеристиките, които давахте, са по-подходящи по предположените средни точки на домовете и планетите. Тоест, ако се разменят всички знаци и домове в Композита.

Галанкина: това технически въпрос, не съм правила Композитни карти, в които средните точки да са пресметната по голямата дъга.  

Превод от руски език – Иванова К.

Линкове към доклада и презентацията:

https://drive.google.com/file/d/0B49zjQKGHIjReGlwakhCLWV4QVU/view

http://www.astro-academia.com/konferentsii/12-14-iunya-2015/galankina5

Предишна Подход към интерпретацията на Композитна карта Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework