Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Парите в наталната карта

Lotus

"С пари си дракон, без пари си червей" (Китайска поговорка)

Пари, пари, пари...., те могат да предизвикат война, да създадат империя и да погубят душата. Но каквото и да се случи,  винаги пораждат горещи емоции и поляризирани оценки. От времената, когато парите сменят натуралното стопанство, човечеството спори за техните достойнства и пороци. Едновременно ги боготворим и хулим, обожаваме и мразим, ежедневно се стремим към тях и ги отричаме като изконно зло. Осъждаме ги с фрази като "презрян метал" или ги материализираме във вид на "твърда валута" чрез някакви наши емоционални проекции или очаквания. Признаваме техните животоподдържащи качества, наричайки процеса на добиването им - "вадим си хляба", а малките им количества пренебрежително удостояваме с думите "жълти стотинки".

Културните представи за парите циклично се колебаят, защото в по- голямата си степен зависят от политическия, икономическия или религиозния климат на съвремието. Но универсалната кастова система винаги ще разделя хората на „имащи” и „нямащи”, без значение дали това ни харесва или не!

ПАРИТЕ И ЛЮБОВТА

Безусловно отношението на вашите клиенти към парите е дълбоко повлияно от техните социално-икономически и религиозни убеждения. Обаче решаващите фактори на това отношение имат неповторим личен характер и могат да се определят по наталната карта на всеки човек.

Най-важното за един професионален консултант – астролог е да се убеди, че самият той не внася свои лични убеждения в анализа на картата на клиента. Защото ако той смята, че стремежът към парите и собствеността е проява на глупост и алчност,  едва ли неговият клиент ще получи съчувствие или помощ. ЗАТОВА НИЕ ПЪРВО ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИМ СВОЕТО ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАРИТЕ, ЧАК СЛЕД ТОВА ДА СЕ ЗАХВАЩАМЕ С ЧУЖДИТЕ ФАИНАНСИ.

Освен материална ценност, парите могат да дават и нещо повече. За всички нас дори и на дълбоко подсъзнателно равнище парите са ЛЮБОВ! Всеки човек може да изпитва два вида любов - условна и безусловна.

Безусловната любов разграничава постъпката и човека: нас ни обичат заради това, което сме ние, а не заради това, което вършим. Не трябва да правим нищо конкретно или необичайно, за да получим любовта, та дори нашето поведение да е неприемливо. Нас ще ни обичат въпреки всичко.

Условната любов ни се дава като награда за положено конструктивно усилие: ние трябва да я спечелим. Т.е. тук нас ни обичат заради нашите действия: детето например много рано разбира, че ако прави нещо добре, родителите и близките ще го обичат. Ако една майка подходи към него с думите: "Ти си лошо, защото си разля млякото!", тя непосредствено отхвърля самото дете вместо да отхвърли неговото действие, оценявайки постъпката, а не личността му. Така родителят дава ясен сигнал, че любовта зависи от действията. Когато казваме: "обичам те, когато си подреждаш стаята", вместо само да даваме топлина като реакция на успехите на детето, налагаме и условия за своята любов.

В училище е същото. Колкото са по-високи нашите оценки, толкова повече любов и одобрение получаваме. Това означава, че трябва да постъпваме добре, за да получим любов.

В света на възрастните заплатата е любов под формата на пари, която получаваме като награда за труда ни от нашия работодател. Когато ние плащаме на други хора пари за предоставените от тях услуги, също им даваме тази наша условна любов. Колкото по-малко безусловна любов получаваме, толкова повече изискваме условна, за да усетим своята значимост. Децата, които не получават безусловна любов като малки, пораствайки се превръщат в хора, които по пътя към забогатяването и високите цели натрапчиво, но безуспешно се опитват да заситят своя глад за любов. Така те се опитват да се отърсят от своята несигурност, заблуждавайки се в своята ценност и значимост.

Във връзка с това е много  важно всеки астролог да може да разбира какво се крие отвъд същността на въпросите на своите клиенти, да види истинските мотиви и потребности. Слънцето, Луната, Сатурн, 4ти и 10ти домове в индивидуалната карта могат и да нямат пряко отношение към парите, но те ще са ни необходими, за да определим самооценката на нашия клиент. Трябва да определим и неговото самочувствие, формирано през периода на ранното детство във взаимоотношенията му с родителите.

Разбирането и отношението към парите на различните хора са разнообразни. За прагматиците това е власт, съответно стремежът им към контрол ги кара да трупат собственост,  да имат и притежават. Религиозните фундаменталисти вярват в думите от Библията, че "е по-лесно камилата да мине през иглени уши, отколкото богатият да влезе в Царството Божие", така че и те чувстват вина във връзка с притежаването на пари. Третата група хора се съгласява с Джон Рокфелер, който е вярвал, че способността да правиш пари е дар Божий. Други споделят позицията на онзи неизвестен шегаджия, който казал: "Бях богат и бях беден. Да бъдеш богат е по- добре!"

Хората се чувстват богати или бедни в зависимост от дистанцията между техните желания и възможности. Често това зависи не от реалните финансови обстоятелства на самия човек, а от неговите ранни впечатления, от изграждането на собствения му образ и личната му философия. В някои случаи клиентът се чувства богат, разполагайки единствено със скромни средства, които едва му стигат да задоволи личните си нужди. В други случаи даден човек, въпреки наличието на много пари, приема себе си за бедняк. Лишените от любов често гонят богатството, за да компенсират своето собствено чувство за малоценност. Обаче те често откриват, че това чувство наподобява пропаст, която не можеш да запълниш с нищо материално.

И така, преди да се обърнем към изследването на конфигурациите, свързани с парите, трябва да разпитаме клиента за неговите нужди, а също така и за неговата позиция по отношение на парите и собствеността въобще. Това ще ни помогне да интерпретираме предпоставките в картата, без да противоречим на представи за парите на клиента. Трябва ретроспективно да си изясним и неговата финансова история, за да разберем кои домове, планети и аспекти са повлияли по прогресии и транзити в един или друг момент. По този начин ще проверим точността на нашите изводи и по-уверено ще следим астрологичните цикли на хороскопа в бъдеще.

АСТРОЛОГИЧНИЯТ МЕТОД

Да открием паричните фактори в хороскопа е трудна процедура, но с малки крачки ще съберем необходимата за това информация. Както при всяко астрологично изследване, ще ни интересуват определени домове, знаците на куспидите им, техните  управители, планети в домове, планети в знаци, аспекти. Работната схема на този метод е следната:

1. Да установим свързаните с пари домове;

2. Да интерпретираме знаците на куспидите им;

3. Да интерпретираме планетите в "паричните" домове и техните аспекти;

4. Да обърнем внимание на знаците, които управляват тези планети (разположените в "паричните" домове) и домове с тези знаци на куспидите;

5. Отбелязваме планетарните управители на знаците на куспидите на "паричните домове" (имат значение техният дом, знак, аспекти);

6. Откриваме дом, знак и аспекти на "паричните" планети от естествения Зодиак (мунданно).

Нито един от тези фактори не можем да интерпретираме самостоятелно. Анализът ни е кумулативен, за да добием обща, единна представа за нещата. Всеки нов компонент обогатява нашето впечатление, без да се налага да елиминираме вече направени изводи и констатации. Значението на всеки фактор зависи от общия контекст, като най-трудното е да ги синтезираме в едно.

ПЪРВА КРАЧКА: ОПРЕДЕЛЯМЕ "ПАРИЧНИТЕ" ДОМОВЕ.

Трябва да си изясним откъде идват парите и да локализираме съответния дом.

- Доходите, придобити в резултат на личните ни усилия, са представени от 2-ри дом;

- Наследени или придобити от труда на друг човек пари се проектират върху 8-ми дом; Това са главните парични домове, но не и единствените.

Всеки 2-ри спрямо предишния дом е паричен по отношение към него.

Например :

3-ти дом сочи за доходи от влогове на личните ни средства и собствеността ни /2-ри от 2-ри дом/.

4-ти дом – това са парите на братя и сестри, а също така тези, спечелени от дейности, свързани с комуникация, преподаване, реклама, обществени работи, както и всякакъв вид търговска дейност /2-ри от 3-ти дом/

5-ти дом обозначава доходи от недвижимо имущество, земя, мини и също така парите на родителя /2-ри от 4-ти дом/.

6-ти дом – тук са парите от талантите, творческото самоизразяване, хазартните игри, спекулациите, децата и секса /2-ри от 5-ти дом/.

7-ми дом – това са пари от извършени услуги, ежедневна напрегната работа, от сфери и дела, свързани със здравето и изкарани от наети служители /2-ри от 6-ти дом/.

8-ми дом, както вече казахме, са парите от съпруга/та, партньора, съвместни предприятия, всякакъв вид общи усилия, от конкуренти, от съдебни дела и от усилията на други хора /2-ри от 7-ми дом/.

9-ти дом - от благоразумното използване на наследство или от корпоративни предприятия /2-ри от 8-ми/.

10-ти дом са пари от религия, издателска дейност, от чужда валута (внос- износ), преподаване във ВУЗ, спорт, пътешествия и приключения /2-ри от 9- ти дом/.

11-ти дом е свързан с доходите от професионална дейност и с парите на другия родител /2-ри от 10-ти дом/.

12-ти дом по тази логика, са парите на приятелите или обществените организации /2- ри от 11 -ти дом/.

Съответно, ако клиентът ни пита за някакъв конкретен път за печелене на пари, трябва да се обръщаме към дома, който "отговаря" за този начин. Например, ако става дума за инвестиция в недвижими имоти, ще търсим отговор в 5 -ти дом, сочещ за доходите от недвижимостта, и , разбира се, в 4-ти дом, където е отразена общата ситуация на клиента в дадената сфера.

Ако клиентът ви казва, че е решил да прави пари с помощта на телемаркетинг, тогава анализираме 4-ти дом като индикатор на дохода от 3-ти и самият 3-ти дом ни трябва, за да изясним индивидуалните обстоятелства в сферата на телемаркетинга.

ВТОРА КРАЧКА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗНАЦИТЕ НА КУСПИДИТЕ НА ДОМОВЕТЕ

Знакът на куспида на дома не само ни дава информация за обстоятелствата на този дом, но и за мотивите и стила на действие на човека в тези обстоятелства. Например знакът Близнаци на куспидата на 5 - ти дом не само характеризира децата на клиента като умни, интелигентни и общителни, той показва и типа общуване с тях: по - скоро интелектуален, отколкото само емоционален. Родителят се държи с тях като приятел, не като покровител. И така, всички наши действия, реакции и начин на контрол се определят от нашата вътрешна нагласа, която разкриват знаците на куспидите на домовете. В случая ще ги разглеждаме, като "парични" домове.

Сега подробно ще видим какво ни говори за вътрешните нагласи и стила на действие на човека всеки един от зодиакалните знаци, намирайки се на куспида на „паричен” дом. Няма да забравяме, че това е само една подготвителна стъпка, а не окончателна оценка. Положението на управителя на знака и планета в "паричния" дом ни дават значително по-голяма информация.

Овен на куспида ни говори за един силен стремеж към парите, както и че за човека парите се отъждествяват с победа в състезание - можем да кажем, че те са като личен трофей за него. Такъв човек не се задоволява с „достатъчно” количество пари. Той трябва да има повече, отколкото неговият връстник, съсед, колега; иска да съперничи и да превъзхожда. Овенът дава желание за бързи пари, готовност да рискуваш, смелост в преследването на парите и склонност да ги харчим импулсивно.

Телец на куспидата ни казва, че човекът обича парите, не заради самите тях, а заради всички чувствени радости и материални блага, които могат да се купят с тях. Парите тук също символизират любовта и затова паралелно с красивия и сладък живот, който осигуряват, те се харчат за прекрасни подаръци на други хора, които дават на човека сигурност, като в замяна той очаква да получи тяхната любов. Такъв човек ще бъде склонен да оценява любовта на другите по номиналната стойност на получените подаръци. При Телец на куспида на "паричния" дом чувството за безопасност е пряко пропорционално на количеството материална собственост. И затова треската за пари непосредствено е зависима от липсата на безопасност.

Близнаци - това са много мисли за пари, но те по-скоро са средство за обмен, отколкото нещо статично. Като ресурси и имущество се възприемат мислите, знанията и контактите. Те не възприемат парите само като купчина пачки. Такъв човек ще се чувства по-богат, ако притежава голяма библиотека, компютри, телефонно и аудио оборудване и др., отколкото много пари в банката. И тъй като парите стимулират търговския обмен, тук винаги има движение и промяна. Финансовите обстоятелства на човека с Близнаци на куспида на "паричен" дом постоянно варират от адекватни към неудовлетворителни.

Рак - на куспида говори, че парите са нещо като емоционална безопасност. Характерно е такъв човек да ги трупа, да увеличава тяхната маса и да се наслаждава, като ги гледа накуп. На подсъзнателно ниво той ги възприема като потомство и ги брани с такава бясна всеотдайност, както майката пази детето си. И колкото е по-силно незащитен човек в емоционално отношение, толкова повече се мотивира да придобива собственост; и колкото е по-надежден, сигурен и устойчив неговият източник на доходи, толкова е по- голяма гаранцията за бъдещото му благополучие. Затова той постоянно планира и разработва финансовото си бъдеще.

Лъв - на куспидата свидетелства, че Егото и парите са неразделно свързани. Парите се възприемат като извор на живот: без    тях можеш да загубиш жизнената си сила и да умреш. Колкото повече материални ресурси човек притежава, толкова по-важен се чувства. По този начин мотивът за трупане на богатства е като силно насищане с енергия. Обаче наред със здравите енергийни усилия, които полага да прави пари, често върви щедрият маниер да ги харчи „през пръсти“. Тези хора често излагат на показ своето богатство, за да повишават самочувствието си и да привличат внимание към себе си.

Дева - на куспида на "паричен" дом казва, че човекът се отнася към парите практично, логично и рационално. Той възприема парите като нещо осезаемо, видимо за света доказателство за ефективна работа. За тях да нямаш пари означава, че си неадекватен. Много внимание се отделя за отчитане на парите: всичките активи се преброяват, протоколират, държат се под строг контрол и наблюдение. В личната сметка приходите и разходите винаги са уравновесени: усърдно се водят записки за плащане на данъци, които стриктно, акуратно и внимателно се пресмятат.

Везните сочат за това, че парите се възприемат като необходимо условие за социално възприемане. Подобно на Танеца, те ценят парите заради тези чудесни неща, които с тях могат да се купят. Но за Везните целта е не само личното им удовлетворение, а повече като че ли се стремят към одобрение от страна на другите. Собствеността се разглежда като свидетелство на личен вкус и обществено положение и затова паричната мотивация е пряко свързана със самооценката на човека. Пример за такъв род мотивация са съвременните тийнейджъри, които много държат на скъпите и маркови стоки.

Скорпион - увереност в това, че парите са власт и колкото повече са те, толкова по-силно можеш да контролираш средата. Поради разбирането, че малката власт е равна на нищо, такъв човек се интересува от големи пари, вълнува го неговият дял в корпоративния или банковия капитал. Тези хора са потайни относно своите финансови дела и често имат пари, за които никой не знае. При определени условия могат да бъдат завладени от страст към трупане на ценности, които се стремят да скрият и съхранят. Хора със знака Скорпион на куспида на "паричен" дом се стремят изцяло да контролират своите финансови дела. За тях не е характерно да използват услугите на финансов специалист или счетоводител.

Стрелецът ни казва, че човекът се отнася към парите философски, дори пренебрежително. Той е оптимист по тези въпроси, очаква да му провърви във финансовите дела. Ако няма други астрологични показатели, това се превръща в реалност. За тези хора е характерно очакването парите да им падат в ръцете направо от небето и смятат, че съвсем не е нужно да се обременяват заради тях с тежък труд. В зависимост от общата астрологична картина, това може да съответства на реалността или да се окаже само илюзия. Напълно вероятно е, че и към получаването и към загубата на парите човекът се отнася леко, защото те "изтичат" от джобовете му мигновено.

Козирог на куспида ни показва, че парите и материалните ресурси служат за човека като въплъщение на представата му за собствения му Аз и неговата индивидуална ценност. Постигането на финансова стабилност възприема като тежка задача, струва му се, че колкото е по-богат, толкова по-значима е личностната му. Но ако има ниско самочувствие, никакви пари не са в сила да го повишат. Затова, дори да притежава огромно богатство, такъв човек ще се чувства бедняк. Той винаги ще се тревожи и ще се безпокои. А относно въпроси, свързани с купуване и при парични разходи, той ще е практичен, консервативен и изключително предпазлив. На хора, които не са склонни да се тревожат в тази област, такива особи ще им се струват прекалено пестеливи или даже стиснати.

Водолей - сигнализира, че човекът живее с убеждението, че в света има и по-важни неща от парите, ценността на които не е в тяхното притежание, а в това как се използват. Материалното положение на такъв човек може да се променя непредсказуемо, защото при него се редуват периоди на пълно безхаберие по отношение на парите, до сериозно безпокойство за тях. Парите могат да се харчат за подкрепа на всякакви прогресивни концепции и организации, за хуманитарни мисии, нови технологии, изобретения, защо не и да се използват за помощ на изпаднал в беда приятел.

Риби - на куспидата говорят за нереалното, ексцентрично отношение към парите. Материалните планове са неопределени и непоследователни. Често човекът е абсолютно неудовлетворен от финансовото си положение, но започва да се чувства като жертва, когато трябва да загуби време и сили за печелене на пари. "Ако не трябваше да седя от 9-17 часа на тази скучна работа, щях да създам прекрасни образи, които да ти напълнят душата". Всичко, което този човек притежава, е способен да похарчи за бедните и онеправданите.

ТРЕТА СТЪПКА : Преминаваме към планетите, които във всяка една карта характеризират паричния потенциал. Това е Венера и Плутон, управителите на Телеца и Скорпиона, наталните 2-ри и 8-ми домове, които при анализ на финансовите възможности на клиента трябва задължително да се отчитат. Положението на тези планети по знак и дом и техните аспекти са надежден показател за източниците на доходи и дават информация за това как действа клиентът в дадена сфера. Факторите на Венера са благоприятни, но както е казал Ротшилд преди 200 години: "Не е достатъчно само вие да обичате парите, необходимо е също и парите да обичат вас".

Има теза, че любовта към парите е пряко пропорционална на енергията, която се изразходва от нас за тяхното привличане.

Опитът от работата с клиенти и карти на известни личности сочи, че индикаторът на голямо богатство е Плутон. За да трупаш пари с милиони или милиарди, трябва да работи ПЛУТОН. Като разглеждам хороскопи на богати хора, той често се оказва аспектиран от управителите на "паричните " домове или от планети, разположени в "паричните" домове.

Възниква въпросът – това ли е, което трябва на един човек, за да стане милионер?

Разбира се, всички ние имаме в картата си Плутон, но не всеки от нас става богат като Рокфелер. Силата на Плутон е насочена да привлича богатства само в случаи, когато той непосредствено е включен в паричния потенциал на картата и тази негова роля се потвърждава от основните астрологични данни. Активизиращите аспекти към него- такива като съединения, квадрати, опозиции и полуквадрати, отключват акумулиращата способност да натрупваме пари. Съвсем естествено е, че с увеличаване на енергията /особено при съвпад и квадратура/ нарастват и нашите възможности да печелим пари. Тук забелязваме връзката между нашия максимален потенциал и уникална надареност и така наречените "тежки" аспекти.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА : Трябва да анализираме Венера и Плутон в астрологичната карта, като символични управители на 2-ри и 8-ми дом.

Знакът на тези планети, аспектите им и домът ще ни кажат за наличието на пари в хороскопа.

И накрая ще включим управителите на "паричните домове" чрез тяхното положение по знак, дом и аспекти. Управителите на 2-ри и 8-ми домове също са важни, както и планетите в тези домове. Свързвайки тези стъпки в цялостна картина, ще определим финансовия потенциал на картата. Повечето клиенти идват при астролога, търсейки съвет и ръководство в три важни сфери от живота.

   Първата - отношения: любов, брак, семейство, приятели.

   Втората - социален успех: работа, кариера, пари.

   Третата - здраве: физическо, психическо и духовно.

В лекцията се концентрирахме на втората от главните теми за консултиране. Въпреки че всички ние знаем, че с пари не се купува щастие и на света има стотици нещастни милионери, но повечето от нас, ако имаме избор, ще предпочетем да сме богати и щастливи, отколкото бедни и нещастни. Някой вече е казал, че по отношение на парите всички ние сме от една религия. В живота много рано научаваме, че парите дават власт. Нашите родители ни заплашват, награждават или ни контролират с помощта на портфейла си. Забележете как децата в някой супермаркет искат сладки неща от родителите и какво ясно съобщение получават като отговор, а именно, че тяхното удоволствие зависи от пари. Това, че в астрологията 2-ри дом е свързан и с парите, и с ценностната ни система, съвсем не е случайно. Ние мигновено разбираме цената на парите, когато се случи да ги нямаме. Но едно нещо е сигурно: в нашия живот парите са едно от малкото неща, към които изпитваме страстно отношение и имаме полярни позиции. Най-великите умове на човечеството са изказвали диаметрално противоположни мнения по този въпрос. Ф. Бейнон е твърдял, че с помощта на големи пари са продадени повече хора, отколкото купени, а Шопенхауер казвал, че парите са човешко щастие в абстрактния му вид. Развращават ли ни те или ни освобождават? Явяват ли се коренът на всяко зло или са манна небесна? Отговорът се съдържа обикновено не в парите като такива, а в техния притежател.

"Подобно на Слънцето, което разтопява восъка, но и втвърдява глината, златото разширява великите сърца, но кара да се свиват дребнавите!" Антоан де Риварол

Предишна Парите в наталната карта Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework