Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Планети в критични градуси

Lotus

Материал от книгата на Галина Волжина „Планети в критични градуси“

За критични градуси в астрологията се смятат от 1 до 3 и от 28 до 30 градуси. За най-критични се приемат 1-ят и 30-ят градуси на зодиакалния знак. Планетата, намираща се в критичен градус при навлизане в даден знак, наподобява качествата на изгорена от Слънцето планета. Тя прилича на дете: желанията й са по-силни от възможностите. Интерпретацията за женски и мъжки планети се различава. За женските планети (Луна, Венера) това положение е по-тежко, отколкото за мъжките, особено ако те попадат в мъжки знаци. В 15-тия градус човек има избор: еволюция или инволюция.

Когато дадена планета попада в последните 3 градуса на знака (от 28 до 30), сравняваме качествата й с тези на Луната малко преди новолуние: проявява се на вътрешен план и е пасивна, затормозена и немощна. Но такава планета може да бъде мотивираща сила или основа за духовни постижения. Планети, попадащи в последните критични градуси, са инстинктивен, безсъзнателен фактор в нашия живот.

АНАРЕТА - планета в последния градус на знака

Важен е стереотипът, който планетата е усвоила като изява:
еволюционен или инволюционен.

За мъжките планети положението в последните градуси е по-критично, отколкото за женските. Особено некомфортно те се чувстват в края на женските знаци. Имат ниска ефективност. Планетата не може напълно да се разкрие. Наблюдава се изчезване на желание за работа в сферата на тази планета. Инертността на навиците крие опасности. Кармичната задача на планета в АНАРЕТА е подобна на тази на XII дом: необходимост от жертва на старото в името на преминаване към друго качествено ниво в сферата на дадената планета.

Слънцето в критични градуси

Първите градуси му придават свръх активност в зависимост от знака, в който се намира. Енергията на първите градуси не противодейства, а стимулира реализацията на слънчевия принцип, придава мъжка творческа активност.

Слънце в последните градуси придава вродени творчески способности, но липсата на външна активност не позволява напълно да се разкрият и реализират тези способности. Такива хора по своеобразен начин проявяват своето „Аз”.
Положение на Слънцето в знаците и домовете на владение, екзалтация, изгнание и падение предполага диаметрално противоположен опит. Типовете хора зависят от характера на натрупания опит.

  • Първи тип: нереализираните качества на лидер се проектират върху близките.
  • Втори тип: зависим от външния свят, внушаем и неуверен в себе си човек.

Първият тип се среща измежду хората със Слънце в последните 3 градуса на огнените знаци. Вторият тип - в критичните градуси на Слънцето в знаците на изгнание и падение, а понякога при Слънце в Риби.

Луната в критични градуси

Луната в началото на знака напомня за фазата на новолунието, когато човек прилича на дете. Дава неспособност за адекватно приемане на енергиите на знака и насочеността им навън, спирайки вътрешните процеси. Първата естествена реакция на всяка ситуация е несъгласие, неприемане и протест. Луната изпитва най-големи трудности, когато се намира в първите градуси на мъжки, особено огнени знаци.

Луната в АНАРЕТА трудно приема новото, защото поведението й е статично. Липсва адекватна емоционална реакция спрямо различните ситуации. Луната в последния градус дава два типа хора:

  • Първи тип: хора, намерили начин да приемат света, оцелеят и приспособят към различни ситуации.
  • Втори тип: невъзприемчиви, емоционално агресивни хора, които се стремят да подчинят света на себе си.

При мъжете с Луна в АНАРЕТА се наблюдава зависимост, както от жена или майка, така и инстинктивно неприемане на всичко женско.

Последните градуси говорят за това, че в сферата на Луната човек трябва да премине на ново ниво на разбиране на женското начало в себе си, да преразгледа своето отношение към семейните традиции. Такова положение на Луната може да означава, че човек отработва родова карма по женска линия.

Меркурий в критичните градуси

В първите 3 градуса доминира активната му страна, което се изразява в речта и синдрома на „вечно спорещия“.

В последните градуси Меркурий е пасивен в общуването, предпочита да слуша и възприема, като чува само това, което го интересува.

Меркурий в АНАРЕТА има за задача да се освободи от ментални стереотипи и консерватизъм в мисленето.

Венера в критичните градуси

В първите градуси тя е много настоятелна, губи своята мекота. Характерно за такава Венера е силното и внезапно влюбване и съответно бързото изстиване на чувствата.

Венера в последните градуси на знака придава на човек устойчиви представи за хармония и избор, а критерии за това определя знакът й. Такава Венера може да даде вродени способности в живописта пеенето и приложните изкуства. Много е важна сферата на партньорството.

Последните критични градуси на Венера могат да говорят както за вроден усет към прекрасното, така и за липсата на естетически вкус. Също и за привързаност към материалните блага или безразличие към парите.

Марс в критичните градуси

Марсовият принцип е в синхрон с характера на критичните градуси и затова положението му в началото на знака за него е добре. Тези градуси правят планетата още по-напориста. Нараства страстта, своеволието,  егоизмът, усилва се стремежът към лидерство.

В първите критични градуси животинската природа на тази планета силно изпъква и човек трудно се справя с нея.

Марс в АНАРЕТА. Човекът демонстрира формирана воля, активност и инициатива, което съответства на качествата на знака, в който е разположен. Често такива хора притежават вродени таланти в спорта или в бойните изкуства. Задачата на такъв Марс е да осъзнае всички положителни и отрицателни страни от миналия си опит, да се откаже от негативните качества на планетата и да се подготви за преход към нова проява на воля, инициатива и активност.

Планети в критични градуси Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework