Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Планети в критични градуси

Lotus

За критични градуси в астрологията се смятат от 0 до 3 и от 27 до 30 градус. За най-критични се смятат 1 и 30 градус  на зодиакалния знак. Планетата, намираща се в критичен градус при навлизане (от 0 до 3 градуса) в даден зодиакален знак, наподобява качествата на изгорена от Слънцето планета. Тя прилича на дете. Желанията й са по-силни от възможностите. Интерпретацията за женски и мъжки планети се различава. За женските планети (Луна, Венера) това положение е по–тежко, отколкото за мъжките, особено ако те попадат в мъжки знаци. В 15 градус човек има избор - еволюция или инволюция.

Когато дадена планета попада в последните 3 градуса на знака (от 27 до 30), сравняваме качествата й с тези на Луната малко преди новолуние - проявява се на вътрешен план и е пасивна, затормозена и немощна. Но такава планета може да бъде мощна мотивираща сила или основа за духовни постижения. Планети, попадащи в последните критични градуси, са инстинктивен, безсъзнателен фактор в нашия живот.

АНАРЕТА - планета в последния градус на знака

Важен е стереотипът, който дадената планета е усвоила като изява:
еволюционен или инволюционен.

За мъжките планети положението в последните градуси е по-критично, отколкото за женските. Особено неадекватно те се чувстват в края на женските знаци. Имат ниска ефективност. Планетата не може напълно да се разкрие. Носят памет от миналото. Наблюдава се изчезване на желание за работа в сферата на тази планета. Инертността на навиците крие опасности. Кармичната задача на планета в АНАРЕТА е подобна на тази на XII дом. Необходимост от жертва на старото в името на преминаване към друго качествено ниво в сферата на дадената планета.

Критерии за определяне посоката за развитие на качествата на планетата в тази инкарнация. Положението в I дом, на MC или в X дом сочи за активизация на нейните принципи и начало на нов цикъл. Положението в IV дом или в XII дом усилва пасивността на планетата. VII дом говори за необходимост от трансформация на миналия опит.

Естество на критичните градуси

Градусът задава нюанс в поведението на планетата, сочи активност или пасивност, зрялост или незрялост.
Фактори в хороскопа, които говорят за естеството на натрупания опит(+, -) - Планета в края на знака говори за това, че нативусът е направил своя избор не в този живот.

Слънцето в критични градуси

Първите градуси му придават свръх активност в зависимост от знака, в който се намира. Енергията на първите градуси не противодейства, а стимулира реализацията на слънчевия принцип, придава мъжка творческа активност. Слънце в последните градуси придава вродени творчески способности, но липсата на външна активност не позволява напълно да се разкрият и реализират тези способности. Такива хора по своеобразен начин проявяват своето „Аз”.
Положение на Слънцето в знаците и домовете на владение, екзалтация - изгнание и падение предполага диаметрално противоположен опит. Типовете хора зависят от характера на натрупания опит.

  • Първи тип: Нереализираните качества на лидер се проектират върху близките.
  • Втори тип: Зависим от външния свят, внушаем и неуверен в себе си човек.

Първият тип се среща измежду хората със Слънце в последните 3 градуса на огнените знаци. Вторият тип - в критичните градуси на Слънцето в знаците на изгнание и падение, а понякога при Слънце в Риби.

Луната в критични градуси

Луната в началото на знака напомня за фазата на новолунието, когато човек прилича на дете. Дава неспособност за адекватно приемане на енергиите на знака и насочеността им навън, спирайки вътрешните процеси. Първата естествена реакция на всяка ситуация е несъгласие, не приемане и протест. Луната изпитва най-големи трудности, когато се намира в първите градуси на мъжки, особено огнени знаци.
Луната в АНАРЕТА трудно приема новото, защото поведението й е статично. Липса на адекватна емоционална реакция спрямо дадените ситуации. Луната в последния градус дава 2 типа хора:

  • Първи тип: Хора, намерили начин да приемат света, оцелеят и приспособят към различни ситуации.
  • Втори тип: Невъзприемчиви, емоционално агресивни хора, които се стремят да подчинят света на себе си.

При мъжете с Луна в АНАРЕТА се наблюдава зависимост, както от жена или майка, така и инстинктивно неприемане на всичко женско. Последните градуси говорят за това, че в сферата на Луната човек трябва да премине на ново ниво на разбиране на женското начало в себе си, да преразгледа своето отношение към семейните традиции. Такова положение на Луната може да означава, че човек завършва родова карма по женска линия.

Меркурий в критичните градуси

В първите 3 градуса доминира активната му страна, което се изразява в речева хипер активност и синдром на „вечно спорещия“. В последните градуси Меркурий е пасивен в общуването, предпочита да слуша и възприема, като чува само това, което го интересува.
Меркурий в АНАРЕТА има за задача да се освободи от ментални стереотипи и консерватизъм в мисленето.

Венера в критичните градуси

В първите градуси тя е много агресивна, настоятелна, губи своята обективност и мекота. Характерно за такава Венера е силното и внезапно влюбване и съответно бързото изстиване на чувствата. Това положение дава хора, които не умеят да печелят пари и други, които активно ги трупат.
Венера в последните градуси на знака придава на човек устойчиви представи за хармония и избор, а критерии за това определя знакът й. Такава Венера може да даде вродени способности в живописта пеенето и приложните изкуства. За човек с такава Венера е много важна сферата на партньорството. Последните критични градуси на Венера могат да говорят както за вроден усет към прекрасното, така и за липсата на естетически вкус. Също и за привързаност към материалните блага или безразличие към парите.

Марс в критичните градуси

Марсовият принцип е в синхрон с характера на критичните градуси и затова положението му в началото на знака за него е добре. Тези градуси правят планетата още по-напориста и агресивна. Нараства страстта, своеволието, субективността и егоизмът, усилва се стремежът към лидерство.
В първите критични градуси животинската природа на тази планета силно изпъква и човек трудно се справя с нея.
Марс в АНАРЕТА. Човекът демонстрира формирана воля, активност и инициатива, което съответства на качествата на знака, в който е разположен. Често такива хора притежават вродени таланти в спорта или в бойните изкуства. Задачата на такъв Марс е да осъзнае всички положителни и отрицателни неща от миналия си опит, да се откаже от негативните качества на планетата и да се подготви за преход към нова проява на воля, инициатива и активност.

Материал за даденото изложение е ползван от книгата на Галина Волжина „Планети в критични градуси“.

Планети в критични градуси Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework