Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Въпроси и отговори. Левин М.Б.

Lotus

Разговор с интернет аудитория.  

Въпрос: Михаил Борисович, разкажете нещо за символите на планетите?

В основата на всички символи за застъпени четири елемента: кръг, полукръг, кръст и стрела. Разбира се, че са се появили много отдавна.


Първият символ е този на Слънцето. Това е универсален окултен символ, който означава „творение“. Първичното творческо начало, което създава света, е „точката“. Окръжността има геометрична формула и тя е : крива, образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се на определено разстояние (радиус, r) от определена точка (център). Кръгът е битието, а центърът е животворящато начало. Кръгът е граница на всичките възможности на мирозданието. Първоначалната точка се поражда и после очертава всички потенциални възможности на този свят. Тя не твори форми. Това идва в последствие. Първоначалният акт се състои в обозначаването на границите на всичките възможности, тоест се създава потенциалният „план“ на света. В рамките на този кръг ще се реализира действието на останалите сили. Слънцето е символ на „творящото начало“, на Бога и на Абсолюта.

Луна. Ясно е откъде се е взел нейният символ. Достатъчно е да погледнете на нощното небе, когато е нарастваща. Тя е символ на променливостта на нашия свят, на живота, на всичко, което се случва в него.

Имаме три основни символа – кръг (с точката), полукръг и кръст.

Кръстът е универсален символ, който съществува от дълбока древност много преди да дойде Християнството. Изглежда е възникнал в началото на нашата епоха – епохата на четворката. Сега преминаваме от епохата на четворката към тази на петицата. Това се случва много бавно. Но до преди Христос всички сме живели в епохата на четворката.  Разпятието – това е четворка. Човекът, който е разпънат на кръста на Времето и Пространството. Слизайки на Земята, душата идва от свят, който е абсолютно свободен. Божественият свят е свят на мисълта. Всичко, което си помисляш там, може да се реализира. В Евангелието се казва: „където е духът, там е и свободата“. Душата слиза в този физически свят, ограничен от законите на времето и пространството. Всяка душа попада в условията на тези две измерения, които са описани от кръста (кръст, квадрат или четворка). Те са символ на света на формите. Това е сила в света на формите на физическия свят. Затова всяка душа, която слиза в този свят, страда. Ограничението винаги поражда страдание. Кръстът е символ на страданието. Астролозите рисуват този кръст в наталната карта. На кръста на ъгловите домове е разпънат човекът. Защо? Защото чрез този кръст в наталната карта се ограничават всичките му възможности в този свят. Ограниченост, несвобода на реализация, подчиненост – това е Разпятието. Разпънати са силите, възможностите на човека, той не може да избира извън рамките на кръста. Доколкото животните не се намират под влиянието на кръста. Те живеят в по-свободна обстановка, защото са под управлението на триадата. Защо животното живее тук и сега във всеки един момент? То не притежава продължително време, няма предварително формирана съдба, има само събития. Няма предназначение, цел и прочее. Затова животните могат да имат неприятни усещания, студ, глад, болка, но не и страдание. Страда душа, която се стреми да реализира нещо, но не може да го направи, защото съществува в ограничени условия. Кръстът е силата на ограничаващите условия. Кръгът е символ на вечността.

Венера представлява кръг, разположен върху кръст. Любовта, която има способността да преодолява ограничението на времето и пространството. Обърнете внимание на това, че всички лични планети имат в състава си кръг. В другите два символа от Септенера – Сатурн и Юпитер, има полукръг.

Нептун е формиран много интересно. Понякога рисуват кръг долу под кръста при него. Тогава се получава кръг, кръст и тризъбец или както е тук само кръст и тризъбец, който представлява Луната със стрели.

Уран  в символа си има две Луни, кръст и кръг.

Плутон има кръг, полукръг и кръст.  

Личните планети се опират на Слънцето, опират се на всичките възможности на човека, на вечността, на възможностите на душата.   

Полукръгът при социалните планети(Юпитер и Сатурн) показва, че те са в рамките на живота. Това е значим момент. Животът се проявява като връзка между вечността и времето в света на формите. Животът винаги свързва и едното, и другото. Но ако Сатурн и Юпитер са повече валидни във връзка с ежедневните обстоятелства на променящия се живот, то Марс, Меркурий и Венера говорят за това, че са свързани с вечността – формират потенциите, възможностите на човека, които са заложени във вечността. Те израстват. 

Юпитер и Сатурн действат в света на живота, който е във времето и пространството. Животът е космически процес и той свързва вечността с времето и пространството, но в нея има много променливости. Ние казваме временно и вечно.  Променящо се, изчезващо и неизменно. Вечно не означава неизменно. Вечното е развиващото се, растящото. То не изчезва.

При Юпитер Луната е над кръста - животът, който се стреми да преодолее ограниченията на времето и пространството. От тук идва ръст и разширение, той може да преодолее всяка форма, да я развие. Основната задача на Юпитер е целеустремеността, а това е стремеж към безсмъртието. Да се преодолеят границите на Сатурн. Спомняте ли си мита, в който се разказва за Сатурн, който поглъща децата си, но Юпитер е бил отърван от тази съдба, бил е скрит и накрая е детронирал баща си. Сатурн е господарят на времето и формите, времето, което поглъща своите чада. Става дума за това, че всичко, което възниква във времето, което се ражда във времето, ще изчезне с него. Времето ражда и времето поглъща. При Сатурн кръстът е над полукръга – законите се намират по-високо от живота. Луната се намира в дясно от кръста и е растяща.

При Юпитер Луната е над кръста. Това е животът, който се опитва да преодолява ограниченията на времето.

При личните планети ситуацията е друга. Тук кръстът се намира под кръга на Меркурий и Венера. При Меркурий отгоре има Луна.

При Венера отгоре се намира вечността, отдолу е кръстът. Това е онази сила, която преодолява ограниченията на кръста, излиза във вечността отвъд времето – това е Любовта. Ако Юпитер се опитва да преодолее ограниченията на Сатурн и се стреми към безсмъртие, то Венера се стреми към вечността. Това са различни неща.

Меркурий е полярен. Тази Луна отгоре му придава възприемчивост, откритост. При него са подчертани три нива на битието. Това е отвореност нагоре, не встрани. Отвореност към горния свят. Тази планета се опира на индивидуалността, на Бога в човека, на Слънцето у него. Тя е неговото оръжие. Затова при Меркурий в центъра има кръг. Това е умението да слуша и да съзижда, да възприема.

При Марс е типичният символ на действието. Всичко се опира на ядрото, на Слънцето, на индивидуалността, на Бога в човека. Времето прераства във форма. При Марс символ на действието е стрелата, която е насочена към целта. 

Нептун. Това е символ на жреца. Човекът, който е разперил ръцете си над главата към небето. Луната са ръцете му, които сочат нагоре за молитва. Тук също Луната е над кръста. Жестът на Уран е друг. Въпреки че символът на Уран е силно видоизменен. Трябва да има стрела отгоре.  Астрономите рисуват Уран без тези уши отстрани, а отдолу има кръг с точка и стрела, която гледа нагоре. 

 

Символът  на Уран е измислен от хора, които са разбирали астрологията и са обичали тази наука. Кеплер, Нютон и други учени са се занимавали с астрология. Сега това се отрича, но, така е, децата се опитват да забравят за постиженията на бащите  си. Както се казва в Евангелието : ще седне на престола Божи и ще се чувства все едно е Бог. Уран е единствената планета, освен Слънцето, която съдържа точка в кръга. Не е правило Уран да се рисува без точка. Важно е да се изписват правилно планетите, защото от начина, по който го правите, зависи връзката ви с тях, възприемането им. Уран трябва да има точка, защото той е свързан с трансформацията на индивидуалността в човека. Слънцето е съзидателното начало в човека, Меркурий, Венера и Марс са неговите инструменти, а Уран е трансформация на индивидуалността му на следващото ниво. От съзидателното ниво има преход към Божественото. Не случайно стрелата му е насочена нагоре. Преход от съзидание към творчество. Ако съзиданието поражда форми, то творческият процес поражда идеи. От тук идва и другият символ на Уран, който го рисуват с два полукръга отстрани – той едновременно и приема, и предава. Приема от света и насочва нагоре. Двете Луни са символ на възприятие, символ на ушите, символ на мъдростта. 

При Плутон символът на Слънцето е най-високо поставен. Съществуват три етажа на битието. Първото ниво е кръстът – светът на формите, физическият свят; второто ниво е Луната – светът на живота, духовният свят. Третият е кръгът – представлява Божествения свят. Плутон съдържа трите етажа един над друг. Това е проявява на волята на Бога в света на живота и в света на материята.

Това е най-общо за символите.  


Въпрос: Кажете нещо повече за планета в Казими 

Отговор: Планета, която се намира до 17 минути от Слънцето, е в Казими. Тя е неотделима от Слънцето, все едно, че Слънцето се намира в два знака. Когато висша планета е в Казими, човекът може да бъде повишено възприемчив към божествените идеи. Невидимите планети са свързани със свръхсъзнанието у човека.

На Земята нищо не може да се създаде, може само да се конструира. Светът на формите е като лего. Блокчетата може да се комбинират, но не могат да се видоизменят. Новите идеи, кубче с различна форма, идва чрез идея, която е отгоре. Всички, което идва отгоре, става чрез висшите планети. Всеки творец донася висша идея, която по някакъв начин влияе на културата – композитори, художници, писатели, учени, понякога политици, бизнесмени (Стив Джобс). Но най-високите неща идват от високия свят.

Човек може и чрез други астрологични фактори,  не само изгорени планети,  да се докосва до висшия свят. Лев Толстой няма изгорена висша планета, но има Плутон в дръжката на Кошницата.

Но хора като Христос, Мойсей, Буда, Лао Дзъ, Питагор и други създават цели култури като път за еволюция. Те донасят мощен импулс, който променя цели култури и продължава да пулсира хиляди години. Но при това има и множество паралелни малки въздействия. Това вече са великите учени, композитори, философи.  

Въпрос: Коя дата се взима за зараждането на нов филм – договор със сценариста, първи снимачен ден или премиерата?

Отговор:  Всеки процес на 50% се определя от своето начало. Относно текущите административни дела на фирмата се взимат всички юридически документи и техните дати.

Първият снимачен ден ще говори за това как ще протича снимачния процес непосредствено.

Договорът със сценариста ще говори за това как ще протичат взаимоотношенията ви с него.

Относно това дали филмът ще се хареса на публиката, дали ще бъде популярен сред хора, се гледа по датата на премиерата пред публика.

Въпрос: 12 дом в наталната карта е най-загадъчният. Какво може да се види в него?

Отговор: Той е най-загадъчният, защото е най-дълбокият. В 12 дом човек остава насаме със себе си. Някои астролози пишат, че 12 дом е свързан с колективното безсъзнателно. Аз отнасям колективното безсъзнателно към 4 дом. 12 дом все пак дели една куспида с 1 дом. Анализирайки поведението на един човек, маниера му на държане, разсъжденията можете да забележите, че всичко това е възприето от родителите, от културата, в която живее. Всеки се е навлякъл с толкова много слоеве "дрехи", професионални навици и др. Всичко е заимствано от някого. Спомнете си мита за Ищар, която слиза в подземното царство при сестра си. Там слугата я превежда през седем порти, като пред всяка една от тях тя сваля по една дреха от себе си докато накрая не остава гола. Това е душата, която слиза долу, тя снема от себе си всички одежди, всички тези слоеве. Остава само това, което й принадлежи, онова, което ще я следва в следващите прераждания. Именно това „съдържание“ слиза на Земята, когато детето се намира в утробата на майката, когато все още няма никакви програми. 

В 12 дом човек е прочистен от всички социални връзки.

В обикновения живот това е човек в изолация, в затвора, затворен в стаята си, който не желае да контактува, в болница, в емиграция. Но същността на 12 дом това е Азът, който е представен без всякакви външни контакти, тоест чистият му потенциал. Когато човекът излиза от 12 дом и се показва чрез 1 дом, той започва да реализира своя потенциал и наслагва върху себе си допълненията от 2, 3 дом, как да се оправя в света, как да се обучава, 4 дом – родителските програми и т.н. Стига до 10 дом – до максимума на своето въплъщение, тоест растението, което е дало своите плодове и след това пада на земята и оставя след себе си  семе в почвата, за да се пази до следващото прераждане. Затова е толкова загадъчен 12 дом. Главният въпрос на 12 дом е какво е истинското ми АЗ? Ако човек не познава себе, не чувства себе си, може да изгуби себе си, защото се познава само чрез външни белези, а не чрез вътрешни.

Въпрос: Кажете какво означава дирекционен Хирон на IC?

Отговор: Не мога да кажа, ако не съм видял цялата карта. Хороскопът е единен организъм и всяка промяна във влиянието на дадена планета може да промени целия хороскоп. Елементите на хороскопа имат жива връзка помежду си.  Така че, първо цялата карта трябва да се види, а после да се говори за Хирон на IC и то по дирекции.  

Въпрос: Кои точки, освен планетите, смятате за важни в наталната ката?

Асцендента, разбира се. По сила той е равен на Слънцето. Наблюдавам, че човек се движи от Слънцето си към Асц. Тоест с годините Асц. започва да се проявява все по-силно.

МС също е много силна тока, но в по-малка степен от Асц.

Точките, които по сила са сходни със Слънцето и Асц., са Лунните Възли.

Бих добавил, че съчетанието на Асц и МС описва нивото на мислене на човека много добре.

Всички останали фактори са второстепенни и са по-слабо действащи.

Лунните възли имат самостоятелно действие, а Черната Луна е допълнителен фактор. Самостоятелно тя не може да формира събитие. Ще го акцентира, ще внесе окраска и цвят, но само ако действа паралелно с някоя друга планета. Доколкото Възелът може да работи там, където няма планети.  

Въпрос: Кой е по-силен метод за прогноза – транзитна карта или хорарна?

Отговор: Да ви кажа, по транзитна карта прогнози правят само начинаещи астролози. Пълният инструментариум за прогностика включва дирекции, прогресии и Солар. Сам по себе си транзитът може да даде ограничена информация. Ако говорим за нещо конкретно, което е в близко бъдеще, например как ще мине изпитът или преговорите, тогава може да се гледат транзити. Въпреки че, ако по дирекции цялата година е проблемна, по  транзити дори да са благоприятни показателите, те няма да се реализират. Но, по принцип, транзит за краткосрочна прогнозна може да даде информация. Но истината е, че всичко зависи от майсторството на астролога.

Въпрос: Може ли да се правят прогнози с Таро?

Отговор: Пак ви казвам, зависи от това кой полза този инструмент за прогноза.  Но смятам, че Тарото е много конкретно и касае нещата тук и сега. Тези два инструмента се допълват, а не се конкурират. Астрологията добре вижда процесите, а Тарото описва ситуациите.  

Въпрос: Разкажете за най-интересна си консултация?

Отговор: Определението най-интересна прави невъзможен отговора на този въпрос. В базата си с данни имам над 6000 карти, не броя колко съм направил на ръка на времето. Западните астролози обичат да разказват за най-успешните си консултации, когато са нацелили на 100 % на клиента проблема. Аз обичам да разказвам за консултации, които самия мен на нещо ме учат.

Имах един клиент, чието име не помня. Тогава бях на 30 години, а той на 40. Сподели ми, че нищо не му върви в живота. Видях, че при него имаше много силен Плутон в картата. Питам го защо не се занимава с йога? Той ми казва, че от 20 години практикува. Каза, че и с езотерика се занимава. После стана въпрос за вегетарианството. Тогава той каза: "аз не ям месо по принцип, но понякога хапвам". Тогава изведнъж ми просветна, че този човек не е предприел нито едно необратимо действие в живота си, като например от този момент да си каже, че е вегетарианец. Тоест, той не е принесъл никаква жертва, защото иска да си остави всички налични възможности, източници на удоволствие, но при това да се движи по пътя си. Аз му казах: "вие се страхувате да направите необратима постъпка".

Разбрах, че този човек няма как да еволюира. Ако не си направил жертва, няма нищо да получиш.  

Въпрос: Какво ви е отношението към източната астрология?

Доколкото разбирам, източната астрология е родена от 60 годишния цикъл на Юпитер-Сатурн. Днес говорихме за символите на планетите. Аз посочих трите лични планети и двете социални. Юпитер задава това, към което човек се стреми, а Сатурн – това, на което се опира. Целите и ценностите в света се задават от Юпитер, а Сатурн е неговата стабилност. Двойката Юпитер и Сатурн, може да се каже, е глобалното ниво на социалния ни живот.  Вие ще кажете: "какъв глобален план без Слънцето? Та нали това е основното и най-важното за начина, по който човек се чувства в света!" Да, така е, но това важи за европейската раса, ти си човек на петата раса, а източният хороскоп е бил създаден от хора, принадлежащи към четвъртата раса. Те са имали съвсем различен начин на възприятие на света, друго мислене.

В европейската култура, след Христос, дори вече след Авраам, се дава тласък на формирането на индивидуалността в човека. Допреди тях е имало много малко хора, които са достигали до нивото на индивидуалността. Това са хора, които са можели да бъдат проводници на божествения съзидателен импулс. Учителя казва, че Христос идва, за да прокара линията на съдбата върху дланта на човека. Тоест съдба има само този, който има индивидуалност. При останалите има само събития. С годините, особено когато се появява единица в началото на годините, тоест годините след 1000 бележат активно формиране на индивидуалността в Европа. Европа в по-голямата си част се състои от хора с формирана индивидуалност. Затова европейската култура е така динамична, има много творци, има и много съзидатели.

Източната култура е функционирала друг начин. Жълтата раса – виетнамци, китайци, японци, са хора, отдадени на колектива. Тяхното АЗ е много по-слабо изявено. Един японец може да е нобелов лауреат, но на визитката му няма да пише неговото име, а това, че е професор на еди кой оси университет. Това за него е много по-важно. Там живеят по правилата на колектива и всичко се случва според правилата на групата и когато  му дойде времето. Така че човекът на Изтока е повече социално същество. В Индия също хората живеят според колективните правила. Тяхната астрология описва човека предимно през Луната, а не по слънчевия знак.

Така че, социалните планети – Юпитер и Сатурн, задават китайския човек. 

Въпрос: Харесвате ли Андре Барбо?

Отговор: Да, именно  след като прочетох неговите трудове, започнах да се занимавам с мунданна астрология. Той говори за открояването при анализа на големите цикли на бавните планети в историята на народа. Историческите процеси се влияят силно от двойните и тройните цикли на планетите.  

Въпрос: Можете ли да ми кажете кога ще срещна половинката си?

Отговор: По принцип това е възможно. При някои хора се вижда ясно, но да ви кажа не на всекиго е предопределен такъв спътник в живота.  

Въпрос: За какво да идва при вас на консултация възрастен човек, при положение, че вече и сам добре познава способностите, талантите и слабите си места? С какво ще му бъдете полезни?

Отговор: Съмнявам се много, че възрастният човек добре познава себе си. Имам един клиент, който идваше често да се консултира по бизнес въпроси. На една консултация се повдига философска тема за избора му на път на развитие и аз му казах, че някак не разбирам неговата карта и че според това, което виждам в нея, той не живее собствения си живот.  Въпреки че той беше успешен бизнесмен. Той каза, че едва наскоро е разбрал, че до момента е живял, като че ли, чужд живот, а не своя. Той на 40 годишна възраст открива в себе си нови интереси и нови способности, в това число и с моя помощ  като астролог.

Ако човек си знаеше слабите места, защо на 45 години влиза в конфликти, защо претърпява криза а средната възраст… ? Всеки психолог ще ви каже, че човек не познава изобщо себе си до самата си смърт. Познай самия себе си, както казва Сократ. На вас ви се струва, че познавате себе си. Възможно е нещо да знаете, но ние астролозите знаем, че клиентът никога не е прав. Трябва да го слушаме внимателно, да запомним какво ни казва и да не вярваме на нито една негова дума. Вярваме само, когато казва конкретни дати, на които има житейски събития.  Но ако човек не ме е помолил да разкажа за способностите му, аз обикновено не го правя. Отговарям само на въпроси, които ми задават. Обикновено хора, които са поставени пред избор, идват да питат за качествата си. Защото, докато си живеете спокойно, няма да задавате сериозни въпроси.

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=inUfDCYuLkM
Превод от руски език - Иванова К.

Предишна Въпроси и отговори. Левин М.Б. Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework