Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

За някои заблуди в астрологията

Lotus

Животът е пълен с изненади, няма опасност да умреш от скука. Вчера на имейла си получих писма от двама мои американски приятели с един и същи въпрос: наистина ли зодиакалните знаци са тринадесет?
Помислих си: „Какво им стана на тези хора изведнъж?”. По-късно включих новините, където сензация номер едно беше, че: „американските астрономи обявили, че зодиакалните знаци не са 12, а 13, защото на небето имало още един - Змееносец.” Имаше и още нещо неразбираемо за изместването на съзвездията спрямо знаците. В репортажа заключиха, че ако си се смятал досега за Овен, това било грешка, всъщност вече си Телец и т.н. Най-много обаче ме впечатли изказването на някакъв американски астроном, което гласеше: „Астролозите са в голяма грешка!”. Охо!, викам си аз, какъв интелектуален пробив в американската наука. Може дори последните новини при тях да са пристигнали отвъд океана - от Шумер или Вавилон. Но не, това не са новини, това повече прилича на римейк. Американците имат такъв тип филмов бизнес - ако много им хареса някаква чуждестранна продукция, те не я купуват, а снимат техен си филм с идентичен сюжет - така им излиза по-евтино. По същия начин и днешните американски астрономични новини са типичен римейк на руския спектакъл отпреди 20 години. Спомням си в един вестник на последната страница в раздел наука излезе статия на същата астрономическа тема. В нея научният кореспондент възторжено обявяваше, че британските учени открили, че еклиптиката се върти и за 2000 години знаците променили местата си. И сега Овенът станал Телец и т.н. След което, разбира се, следваше критика към „астролозите-невежи”. Тогава толкова много се възмутих, че се обадих във вестника. Обясних му за какво иде реч и че това е голяма грешка да се правят подобни изказвания, на което отговорът беше: „Ако желаете, завеждайте дело”. Вместо това аз написах ответна статия в „Московский комсомолец”, където направих необходимите разяснения, което явно трябва да повторя отново.
Да започнем от изказването на американския астроном : „Астролозите са в голяма грешка”. Често във вестниците съм чел подобни неща: „Астролозите са необразовани, не знаят, че Земята се върти около Слънцето, нищо не са чували за Прецесията и т.н.“. Напоследък обаче подобни изказвания намаляха. Дори и сега нашите журналисти не направиха такова научно изявление, освен че цитираха своите американски колеги. Какво се случва? Може би астрономите (а и журналистите) за тези години се запознаха отблизо с онези, които така високомерно обвиняваха в необразованост. Забелязаха, че астролозите в по-голямата си част са не по-зле запознати с астрономията, отколкото самите те. Осъзнали са, че могат да четат, пишат и броят и са наясно, че Земята се върти около Слънцето. Също са разбрали, че измежду астролозите има не малко хора с образование по физика и математика; че измежду тях има и професионални астрономи с докторски степени.

Но сега по същество.

Зодиакален знак и зодиакално съзвездие

Пред вас има две словосъчетания. Образувани са от прилагателното „зодиакален, зодиакално” и съществителното: в първия случай „знак”, във втория - „съзвездие”. В езиците, които спадат към индоевропейското езиково семейство (в него влизат английският, руският, латинският, гръцкият и много други), а също така и в езиците, които се отнасят към хамито-семитското езиково семейство (иврит, арабски, древноегипетски, арамейски (вавилонски)), най-голямата смислова натовареност пада върху съществителното. Какво значи това? Ако прилагателните съвпадат, това по никакъв начин не доказва, че става въпрос за един и същи предмет или за една и съща група явления. Започна да звучи много научно, затова ще го обясня с думи прости. Зелена гора, зелена змия и зелена къща - всичко това са различни понятия, които нямат нищо общо помежду си, въпреки че всички са „зелени”. Аналогично е положението и със словосъчетанието „звездна величина” и „звездна болест”, които нямат нищо общо помежду си. По същия начин и нашите понятия: „зодиакално съзвездие” и „зодиакален знак” имат еднакви прилагателни, НО различни съществителни. Откъдето логично следва изводът, че явно става въпрос за две различни неща. А възможно ли е тук да имаме синоними? – Да в езиците има понятие „синоним”- различни думи с подобни значения, но нашият случай не е и този. Тук имаме абсолютно различен смисъл и различна история.

Зодиакално съзвездие

Както сами виждате, тук очевидно става въпрос за съзвездие. Какво представлява то? Днешните астрономи разбират под това участък от небето с точно определени граници. Понастоящем небето е разделено на 88 сектора - 88 съзвездия, което невинаги е било така. Точните граници на съзвездията били прокарани през 1922г. и окончателното им уточняване било през 1956г. По-рано, през Средновековието съзвездията били единствено маркирани, а в древността изобщо нямали точни граници. Наричали ги групи звезди, обединени в единен рисунък. Той представлявал някаква митична фигура - митологичен персонаж от определена култура. Астролозите от древността не са могли да казват например, че Марс или друга планета в дадения ден са преминали от съзвездието Лъв в съзвездието Дева, защото не са имали точни граници. Те били фигури, образувани от звезди, а не участъци от небесната сфера. Нека ви поясня. Да речем, решавате да отидете в гората на разходка. Покрай гората десетина метра преди основната маса дървета растат няколко отделно стоящи такива. Вие се доближавате до едно от тях. В гората ли сте вече или не? - трудно е да се каже еднозначно, защото гората няма точни граници. А ако доближите някаква частна собственост, заобиколена от ограда, тогава със сигурност ще може да кажете дали сте в нечие владение или извън него. Подобна е и разликата между древните съзвездия и днешните такива.

Зодиакален знак

Скъпи американски астрономе, можете да не знаете с какво се отличават съвременните понятия от древните, тъй като в астрономичните факултети история на астрономията дори и да се изучава, то е прекалено повърхностно и необективно. Затова явно не сте наясно, че в древността „астрономът” и „астрологът” е било едно и също лице, затова едва ли астролозите са могли за бъркат астрономични понятия, просто защото самите те са ги въвеждали. А ето че съвременният астроном от САЩ същите тези понятия ги е объркал. зодиакалният знак представлява 1/12 част от окръжността на Еклиптиката. Първо - това не е двумерна фигура (не е участък от небето), а едномерна (дъга на окръжност). Второ - зодиакалните знаци имат точно определени граници. Както и зодиакалният знак не представлява пресичане на зодиакално съзвездие с Еклиптиката. Когато съзвездията пресичат Еклиптиката, те образуват отрязъци с различна дължина. А всички зодиакални знаци имат еднаква дължина – 30 градуса.

И така, след кратки размисли разбираме, че знаците и съзвездията са две абсолютно различни понятия. Те се отличават едни от други дори повече, отколкото астрономът от телескопа. И дори ако зодиакалните съзвездия бяха не 12, а 120, броят на знаците нямаше да се промени.

Уважаваният американски астроном също така бива смутен от факта на еднаквост на имената на съзвездията и знаците. Това е логично. Смятам, че имената на знаците са възникнали по-рано от тези на съзвездията. След това кръстили съзвездията на най-близките знаци. А може и обратното да е станало! Но при всички положения никой не е бъркал едните с другите, до момента, в който не се появили съвременните учени журналисти и астрономи (ако ви кажа, че работя на улица Първомайска, нали няма да си помислите, че работя на улицата). В последствие знаците и съзвездията се разместили едни спрямо други, което отново не породило смущения у астролозите, защото това явление било открито преди повече от 2000 години.

Колко са на брой зодиакалните съзвездия?

В справочника за любители астрономи на П.Г.Куликовский (5 издание, гр. Москва, 2002г) на 242 стр. пише:

„Пътят на Слънцето сред звездите, Еклиптиката, минава през 12 съзвездия, наричани зодиакални” ... „ в малък отрязък от пътя си Слънцето преминава през съзвездието Змееносец (от 30.11. до 18.12. ), което обаче не влиза в броя на зодиакалните знаци ”...” в древността положението на Слънцето спрямо Еклиптиката отбелязвали според зодиакалните знаци, които заемали определени участъци от по 30 градуса, започвайки от точката 0 градуса Овен. ”

Всичко това е писано от астроном, редактирано е също от астроном.

От горе написаното можем да направим следния извод:

Руските астрономи знаят, че зодиакалните знаци и зодиакалните съзвездия са две различни понятия и не ги бъркат.

Зодиакалните съзвездия си остават 12 (Змееносецът в крайния им брой не влиза, поне до 2002 г.)

Изниква въпросът: Кой изобщо го е въвел него и кога? На американския астроном искам да му задам следните въпроси:

1. Кой и кога въвежда Змееносеца сред зодиакалните съзвездия?

2. В резултат на каква процедура това е било извършено?

3. В кои печатни научни издания това официално е било обявено?

А сега неформалната част.

Защо зодиакалните знаци са 12?

Количеството зодиакални знаци не е резултат от произволното решение на древните астролози. Числото 12 има общо с универсалните закони, на които се подчинява времето. Всеки цикличен процес на Земята преминава през 12 фази. Зодиакът е универсален модел на такъв цикличен процес, по-точно на всички циклични процеси. Същият този закон се проявява в деленето на денонощието на 24 часа. Това не е просто прищявка на древните астрономи. Затова и в един час имаме 60=5х12 минути, а минутата се състои от 60 секунди. Според същия закон във всяка татва има по 24 минути. Този дванадесетичен часови цикъл е свързан директно със седемдневния седмичен цикъл. Това добре го знаят астролозите, запознати със „Звездата на маговете”. Но законът на „дванадесетте” не се проявява единствено във времето. На него са подчинени и множество структури. Например човек има 12 чифта ребра. В китайската иглотерапия има понятие „меридиан”, това е един от главните енергийни канали в човешкото тяло. Броят им също е 12. Индийците наброяват 12 листа на сърдечната чакра - Анахата. Бих могъл да приведа още множество примери за проявлението на този закон. Много структури са проекция на един от най-интересните правилни многостени  - додекаедър (един от Платоновите солиди), но засега ще завърша изложението си по този въпрос тук. И така, зодиакалните знаци са 12 и ще станат 13, само когато на американския астроном му порасне 13то ребро!

Изместването на зодиакалните знаци спрямо зодиакалните съзвездия

Това явление се нарича Прецесия. Накратко казано, в съвременната европейска астрология се ползва Тропическият Зодиак. Началната му отправна точка е тази на пролетното равноденствие. Това е точката, в която Слънцето се намира в деня на пролетното равноденствие или 0 градуса Овен, както е записано в справочника за любители астрономи. Съзвездията се придвижват спрямо знаците. И нека се движат. Ние взимаме за отправна точка тази на Овена, която лежи на Еклиптиката. Астрономът, да се надяваме, се досеща, че точката на Овена не може да се отмести сама спрямо себе си. Затова нашите знаци, както си бяха на едно положение, така си и останаха.

Левин М.Б.

Предишна За някои заблуди в астрологията Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework