Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Интерпретация на натална карта

Подход към анализ на Лунните възли/ Левин М.Б.

Хороскоп на мъж. 


2-ри дом е естественото, най-обикновеното възприемане на живота, радостта от живота – да се радваш на идея, на тревата, на въздуха. Той не е драматичен като 8-ми, който е не само драматичен, но и трагичен. 

Юпитер в тази карта дава засилена ориентация към успех и постижения, желание за израстване – „дръжка“ на Кошница. Какво е разбирането за израстване на човека? Един се стреми към индивидуално развитие, друг – към социални постижения. 

Юпитер е ретрограден винаги, когато е в опозиция със Слънцето. Щом е "дръжка", значи е ретрограден. Хора с така поставен Юпитер искат да постигнат нещо, но не е ясно дали ще могат да го направят.

Високите длъжности са по 10-ти дом. Не е задължително Юпитер в Козирог да се стреми към власт. Успехът и стабилността са две несъвместими неща, защото успехът винаги предполага експанзия, разширение, ръст. Успех означава да постигнеш нещо повече от другите. В тази карта Юпитер не аспектира МС, не е управител на 10-ти дом. Той стои във 2-ри дом - човекът има нужда от материално обезпечение и то значимо (Юпитер Н2, Меркурий Н8, У10). Парите имат важно значение за него (Слънце в Рак, Луна в Телец). Юпитер (180) Слънце; Нептун в 10-ти дом – това не дава високо социално положение.

От една страна, този човек не обича да рискува, но от друга - действа смело – Марс и Уран на върха на 8-ми дом. Такъв тип хора често избират екстремални професии, правят опит за самоунищожение, каскадьори…

В тази карта аспектите конфигурации не са силно изразени. Има затворен триъгълник  Сатурн (60) Уран (150) Юпитер. Вижда се, че човекът не е интелектуалец, въпреки че Меркурий е активен. Той има повече волеви и емоционални показатели, отколкото интелектуални.

Нептун в 10-ти дом - човек, който недооценява своето социално положение.

СЛВ в Овен в 5-ти дом показва, че този мъж се страхува от сърдечни рискове. Не знае по какъв начин да задържи партньора в живота си. Жена му го е напуснала. Той има сложни отношения с децата, които отглежда сам. Дружелюбен и контактен, но му липсва сърдечност и топлина - ЮЛВ в 11-ти дом.

Нека помислим какво означава Юпитер в квадрат с оста на Възлите?

В широк смисъл Юпитер означава перспектива, целенасоченост, която е силно свързана с ценностната система - това, което ценим, към него се стремим.

Ако имаше Юпитер в съединение с ЮЛВ - такъв човек поначало е ориентиран към успех, умее да си поставя цели, от малък има нужда да бъде хвален, да постига успехи. Не само иска успех, но и действа в съответната посока, полага усилия.

При Юпитер в съвпад със СЛВ - такъв човек също иска да постигне успех, но не се получава така лесно. С годините обаче може да се научи да постига това, което иска. 

Потребността за това идва от съвпада с Възлите. Постижението не зависи само от човека, но и от обстоятелствата. Усилията обаче зависят от него. Посоката, в която става реализацията на задачите, е от ЮЛВ към СЛВ.

Ако Юпитер е в квадратура към оста на Възлите, тогава в постигането на целта присъства напрежение, дисхармония между дадената планета и сферата, която управлява вътре в човека и посоката на развитие в живота му. Сферата, свързана с тази планета, е проблемна, защото оста на Възлите действа през целия живот. Това е тема, която пронизва целия живот. По някаква причина човек постоянно се връща към тази сфера, постоянно възниква дисонанс и няма реализация. Човек не може да промени вектора на Възлите, което го принуждава да измени представата си за целите и ценностите в своя живот. Промяната е принудителна, под влияние на основната посока на живота. Дилемата е или смяна в ценностната система, или провал. Такъв човек разбира успеха в противоречие със своето основно направление в живота. Той трябва да промени представата си за успех. Или да преосмисли какво означава успех, към какво трябва да се стреми. Настъпва принудителна промяна в ценностната система. 

Този мъж често играе на борсата. Понякога печели, а понякога губи много пари – не може дълго и устойчиво да върви в една посока. В дълбините си душата той чувства своето истинско направление. При него умът се стреми към едно, а душата иска друго. Това е дълбок вътрешен конфликт. Неговата представа за това, което му е необходимо в живота, не е съвсем адекватна. Ситуацията го принуждава да промени представите си за целите и ценностите. 

Освен това имаме Слънце и Меркурий в квадратура към оста на Възлите. С какво се занимава Меркурий? - Намира конкретни задачи и установява връзки с хората. Това е взаимообмен. При този мъж дори функцията на взаимообмена е нарушена. Или дава повече, отколкото взима, или по неадекватен начин се опитва да привлече към себе си хора. Дава неправилно, не където трябва. Изгражда неправилен взаимообмен с хората или неадекватно оценява конкретни ситуации.

Меркурий е в 8-ми дом, квадратира към СЛВ в 5-ти дом – човек неправилно преценява вложенията и загубите. Тази квадратура се проявява предимно по 5-ти дом – големите покупки, вложенията, инвестициите, рисковете. Подвежда го тази ментална линия Юпитер (180) Меркурий. В партньорските си връзки той търси нещо, което не може да получи и не трябва. Неговата задача в живота е да промени нещо в това отношение. Ако дадена планета прави квадратура към Възлите, тя действа като устойчив проблем. Възникват ситуации, които принуждават човека да промени нещо в тази сфера, която той изначално възприема неадекватно. Според неговите представи, темата на тази планета не постига реализация, каквато очаква. СЛВ върви към Юпитер, а ЮЛВ се отдалечава от него (Възлите се движат ретроградно).

Възлите разделят Зодиака на две части: от ЮЛВ към СЛВ, от Везни към Овен и от СЛВ към ЮЛВ, от Овен към Везни.

В този случай Юпитер се намира под еклиптиката, защото движението по знаци е от СЛВ в Овен към ЮЛВ във Везни, от Възходящия към Низходящия Лунен възел. Над еклиптиката е, когато движението по знаци става от ЮЛВ към СЛВ – например от ЮЛВ в Овен към СЛВ във Везни.

Какво означава една планета да е под или над еклиптиката?

Ако развитието е свързано с Възлите, то небесната сфера може да бъде разделена на четири четвърти. В нашия пример Луната се отдалечава от СЛВ и се движи във възходяща посока в рамките на първата четвърт и е над еклиптиката (спрямо Възлите, а не спрямо Слънцето) и така ще се движи докато не стигне Слънцето, за което казахме, че е в квадрат с Възлите, а после ще продължи да се движи над хоризонта надолу към ЮЛВ, ще мине под хоризонта, надолу и след Юпитер ще продължи да се движи под хоризонта, но нагоре към СЛВ.

И така имаме четири фази: 

- Първата, когато планетата е над еклиптиката и се движи нагоре;

- Втората – планетата е над еклиптиката и се движи надолу;

- Третата – планетата е под еклиптиката и се движи надолу;

- Четвъртата – планетата е под еклиптиката и се движи нагоре.

Какво означава над и под еклиптиката?

Еклиптиката задава ритъм на времето. И всичко, което се движи по еклиптиката, задава ритъма на времето. Всичко, което възниква във времето, по-късно изчезва и това е характерно свойство на времето. Времето е свързано със Сатурн и образно се представя като змия, захапала своята опашка. Сатурн (Кронос) изяжда собствените си деца, единствено Юпитер (Зевс) се е спасил и не е бил изяден. Развитието не върви нито по времето, нито срещу него, а перпендикулярно на него. Процесът на развитие е вътрешен, свързан с вътрешно движение, а не с външни резултати. Развитието е това, което наричаме вечност, която ще съществува и след смъртта на човека. Можем да говорим за развитие в смисъла на еволюция и деградация, т.е. това, което дава възход, и това, което води до загуба. РАЗВИТИЕТО винаги е свързано с повишаване на вътрешната сложност, на разнообразието на вътрешните възможности. ДЕГРАДАЦИЯТА е свързана с намаляването на тези неща. Може да се каже, че всичко, което е под хоризонта, има отношение към миналото, към определено движение надолу. В нашия пример Юпитер се намира в най-ниската точка и той се явява разрушителен за този човек. Обратно, Слънцето е в най-високата точка (над еклиптиката) – работата, дейността в тази посока кара човека да расте и е стимул за него. Когато се активизира долната точка, се създава разрушителна за човека ситуация. Ето защо планети, които правят квадратури към Възлите, могат да бъдат свързани с миналото или с бъдещото на човека. В примера Юпитер и Слънце са проблемни зони, но именно те карат човека да се развива. Прекаленото внимание към Юпитер във 2-ри дом води до деградация и загуба на позитивите, които има. И двете планети са неадекватни спрямо на направлението на Възлите. Когато планетата се намира над еклиптиката – зоната от СЛВ  до ЮЛВ  (по посока на Зодиака) - това е проблем, който кара човека да се справя, да го преодолява. Той трябва да напусне темата на Юпитер във 2-ри дом и да тръгне към Меркурий в 8-ми дом – да мисли, да се занимава с нещо напълно различно, стига е гонил парите. 

Може да бъдете много успешни в живота, но когато дойде време за равносметка, може да се окаже, че всичко, което сте правили, като резултат ви е донесло не движение напред, а назад или стоене на едно място. Може просто да сте харчили своя капитал, натрупан в минал живот, а може изобщо да сте се движили към истинското направление на своя живот. Външният успех и вътрешното израстване понякога са много различни неща – или съвпадат, или са напълно различни. Възлите са качествено нещо, те говорят за вътрешното развитие в човека. Често, когато човек се движи по посоката, зададена от Възлите, това му помага в живота. Именно чрез решаване на определени жизнени задачи той развива в себе си качества. Затова е дошъл на Земята - да развива дадено качество.

Ако човек има СЛВ във 2-ри дом, печелейки пари, той частично решава задачата си. Но основното качество, което трябва да развие, е да се научи да намира адекватна форма, чрез която да изразява определени идеи. Външният успех невинаги е свързан с хармонията и стабилността. Юпитер в Козирог във 2-ри дом дава и страх да не остане без пари, страх от разорение и провал.

Например в космограмата на Х.К.АНДЕРСЕН (02.04.1805г.) Слънцето е в квадратура към оста на Възлите. 


Слънцето се намира над еклиптиката, в т.нар. позитивна зона. Слънце (180) Уран. Уран също е в квадратура към оста на Възлите. Слънце и Марс са във взаимна рецепция. Слънце и Луна екзалтират. Луната е в „шахта“. Съединението Сатурн/Уран е под еклиптиката – минал опит. Той е бил от стари школи на суфиите. Вложил е своята мъдрост в приказките, които са като медитация и дават големи откровения. По-късно Юнг е заимствал архетипа на Сянката от тези приказки.

Предишна Интерпретация на натална карта Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework