Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Владения и диспозиции

<АУДИО ЛИНК> Главните действащи сили в астрологията са планетите, а зодиакалните знаци са пространството, в което те се проявяват. Знакът оцветява планетата в своя цвят, придава й своите характеристики и качества. Функциите и действието на планетата са неизменни. Типът и сферата на нейната проява не се променят, независимо от това в кой знак се намира планетата. Обаче действието на планетата може да се изразява под една или друга форма и да има свои особености. Затова знакът, в който тя стои, ще повлияе в огромна степен на нейната проява.Тъй като взаимовръзката между знаците и планетите не е съвсем очевидна, необходимо е тя да бъде обоснована по-ясно и подробно, като насоки за това намираме още в най-ранните астрологически трудове, дошли до нас.

Владение

Едно от главните понятия е владение. То означава, че на всяка планета съответства един или два знака, които най-силно са свързани с нея. Връзката владение означава, че планетата управлява дадения знак, т.е. в този знак планетата е най-силна. Понякога такъв знак наричаме дом на планетата.

Какъв е смисълът на владението? Не би ли било достатъчно да се опише планетата във всеки знак и да й се даде характеристика.  За нас е много важно да знаем кой знак най-силно реагира на  планетата и на кой знак най-силно реагира тя. Това е свързано с един от принципите на окултизма, наречен окултен резонанс или съзвучие. В миналото за обозначаване на това понятие се е използвала думата "симпатия".

Светът, в който живеем, е изтъкан от невидими връзки, които обединяват различни същества, процеси и явления, които са много далеч едно от друго според земните разбирания. Но връзките са дотолкова силни, че действието на всяка същност във Вселената се отразява на всичко родствено в този свят. 

Окултният принцип за невидимите връзки между различните, но сходни по някакво качество явления, гласи, че сходните явления са породени от вертикалната проява на единните принципи. Светът е устроен йерархически като пирамида, стояща на непроменлива основа - идеята за света, излизаща от Твореца, която поражда всичките етажи на мирозданието в духовния, причинния, умствения, астралния и физическия свят. Всичките 12 сфери на съществуване - от Великия Архитект на Вселената до човешкото ниво са построени според единен план, в основата на който са Божествените принципи. Тези принципи управляват всичко и се проявяват във всички открити и все още неоткрити от човека закони, в закономерностите на физическия, умствения и другите светове, в многообразието на формите и явленията. Всички явления, форми и процеси, родени от единния Божествен принцип, са единни по произход, те израстват от единен корен. Това не е наивно подобие на външни форми, а дълбока вътрешна връзка, определена и произтичаща от единния Източник.

Естествено, че две явления, в които се реализира един и същи принцип, се проявяват по сходен начин. Това може да бъде сходство във външните прояви или във вътрешния строеж, те могат да имат еднакви цикли или еднакви периоди на развитие. Ние разбираме това родство, определяме го и по този начин се учим: като управляваме едно явление - да въздействаме на друго. Те са сходни едно с друго и са свързани помежду си, колкото и далеч да се намират във Времето и Пространството на Вселената и като въздействаме спрямо едното, ние косвено влияем и на другото. Така например се появяват необичайните методи на лечение.

Астролозите описват тези принципи с езика на планетите. Строежът на слънчевата система е подобен на строежа на Божествения Свят. Всяка планета заема свое място в слънчевата система така, както висшите принципи заемат своето място в света. Ние можем да разберем и изучим действието на висшите принципи, изследвайки окултните свойства при проявата на планетите. Основавайки се на принципа на подобието, можем да намерим родство между планетите и явленията в нашия свят. За всяка планета може да се определи родствена (сходна) на нея нота, цвят, форма на проява, определена интонация,  растение, камък, животно и пр.

Предишна Владения и диспозиции Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework