Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Елективна астрология

<АУДИО ЛИНК>  Елективната астрология е  астрология на избора  в най-широкия смисъл на тази дума. Призвана е да помогне на всеки човек да формира събитие в повседневния му живот. Тя може да има изключително висок резултат при действията, които човек планира предварително.

Същността на елективната астрология е в съзнателния подбор на оптимален времеви момент за извършване на нужните действия.

С други думи елективната астрология ни позволява да проектираме астрологични карти, които ни подпомагат с една или друга вероятност да получим зададения събитиен резултат.

Основният въпрос в елективната астрология е "Кога?":

-           Кога да подписваме договор?

-           Кога да си купим пералня?

-           Кога да тръгваме на път? и т.н.

Освен на въпроса "Кога?", елективната астрология отговаря и на въпроса "Какво ще стане?". Този въпрос е актуален, когато действието вече е извършено, притежава свой собствен хороскоп и ние трябва да прогнозираме какъв ще бъде резултатът.

Интересен е също въпросът за връзката между елекциите и наталните хороскопи на клиентите. Такава връзка задължително присъства и най-често се изразява по следния начин. Един от основните закони на астрологичното прогнозиране гласи, че с даден човек (или обект) не може да се случи нещо, което не е заложено в наталната му карта. Последната по този начин се явява базова за всички други методи на прогнозиране, които по своята същност са единствено нейното развитие във времето. Следователно, ако клиентът желае да му се състави елекция за работа, която във връзка с наталната му карта му е противопоказна,  може да се случи следното:

Вариант 1: Успяваме да му направим подходяща елекция, но поради различни обстоятелства човекът не може да я реализира. С други думи, събитийният поток ще започне да се съпротивлява срещу опитите му да го "принуди".

Вариант 2: Астрологът по никакъв начин не успява да избере удовлетворителна елекция в желания от клиента промеждутък от време. По този начин се разбира, че  човекът не може да се „пребори със собствената си съдба“.

Следователно, преди да проектираме какъвто и да е  вид елективна карта, трябва да изучим хороскопа на клиента, особено във връзка с елективната тема, както и прогностичните указания за предприемането на даденото събитие.  

Например клиентът желае да му се избере оптимален период за сключване на брак. Астрологът трябва да се увери с помощта на наталната карта, че бракът е възможен и няма показатели за безбрачие. Освен наталната карта трябва да вземем под внимание данни от главните прогностични методи, такива като символичните дирекции, солари, прогресии. Те могат да ни покажат невъзможност да се реализира определено събитие и тогава ще е безполезно да правим елекция.

В случай, че имаме неблагоприятни дирекционни или прогресивни конфигурации, астрологът трябва да предупреди клиента да изчака определено /в съответствие с плановете му/ време. При всички положения астрологът не трябва да прави елекцията и да обещава нейна реализация, ако са отбелязани препятствия в наталната карта или в нейното времево разгръщане.

В практиката на повечето астролози със сигурност е имало случаи, когато блестящата елекция не е давала удовлетворителни резултати. При подробно разискване на въпроса в много случаи се оказвало, че "вината" е била в "особеностите" на наталната карта.

Огромна роля в елективната астрология играе правилното формулиране от клиента на своето желание. Между него и астролога трябва да има пълно взаимно разбиране. Проблемът, който интересува клиента, трябва да се изучи от астролога най-напред  от психологическа гледна точка.

Например девойка ви моли да й изберете време, обещаващо успешно запознанство. В тази формулировка астрологът не трябва да приеме поръчката за изпълнение. Необходимо е точно да се знае какво иска девойката от запознанството, какъв резултат е желателен за нея. Запознанство с цел брак и съвместно живеене - това е едно, лек флирт - друго, делово партньорство - трето и т.н. Също така една елекция, построена за дружески отношения, може да не е успешна, ако за цел е поставена сексуална връзка. Карта за начало на делово сътрудничество няма да е от полза за успешен брак.

Елективната астрология по своята същност се гради върху тълкувание на астрологични символи към разнообразни и достатъчно тесни сфери в човешкия живот. Затова познаването на астрологията тук е от изключително значение, защото дори малка неточност при оценяване на качествата на даден зодиакален знак или на събитиен план в някой от домовете на хороскопа може да доведе до груба грешка и да провали самата елекция. Много е важно за елективния астролог да разбира значението на зодиакалните знаци в строг системен буквален и практично приложим вариант, а не в абстрактно-мистичен, както често се случва.

В сравнение с наталната астрология, в елекциите е по-слабо значимо разположението на планетите в домовете: водещи са Луната и Асцендентът.

Разглеждането или проектирането на елективната карта трябва да е подчинено на строг алгоритъм, защото е принципно важно какво именно влияние и на коя планета или знак ще бъде признат като приоритет. Може дори да се каже, че елективната астрология е наука за приоритетите.

Астрологът постоянно ще трябва да решава казуси за избор между едно влияние в полза на друго. И затова строгост, системност и алгоритмичност са задължителни в изследванията от този род.

Основната трудност в елективната астрология е, че идеални карти няма...

Предишна Елективна астрология Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework