Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Елективна астрология

<АУДИО ЛИНК>  Това е астрология на избора в най-широкия смисъл на тази дума. Призвана е да помогне на всеки човек да формира събитие в повседневния му живот. Тя може да има изключително висок резултат при предварително планирани действия.
Същността на елективната астрология е в съзнателния подбор на оптимален времеви момент за извършване на нужните действия.
С други думи тя ни позволява да проектираме астрологични карти, които подпомагат с една или друга степен на вероятност да получим зададения събитиен резултат.
Основният въпрос в елективната астрология е "Кога?":
-           Кога да подписваме договор?
-           Кога да си купим пералня?
-           Кога да тръгваме на път? и т.н.
Освен на въпроса "Кога?", елективната астрология отговаря и на въпроса "Какво ще стане?". Той е актуален, когато действието вече е извършено, притежава свой собствен хороскоп и ние трябва да прогнозираме какъв ще бъде резултатът.
Интересен е също въпросът за връзката между елекциите и наталните хороскопи на клиентите. Един от основните закони на астрологичното прогнозиране гласи, че с даден човек (или обект) не може да се случи нещо, което не е заложено в наталната му карта. Последната по този начин е базова за всички други методи на прогнозиране, които по своята същност са единствено нейното развитие във времето. Следователно, ако клиентът желае да му се състави елекция за работа, която във връзка с наталната му карта му е противопоказна,  може да се случи следното:
Вариант 1: Успяваме да му направим подходяща елекция, но поради различни обстоятелства човекът не може да я реализира. С други думи, събитийният поток ще започне да се съпротивлява срещу опитите му да го "принуди".
Вариант 2: Астрологът по никакъв начин не успява да избере удовлетворителна елекция в желания от клиента промеждутък от време. По този начин се разбира, че  той не може да се „пребори със собствената си съдба“.
Следователно, преди да проектираме какъвто и да е  вид елективна карта, трябва да изучим хороскопа на клиента, особено във връзка с елективната тема, както и прогностичните указания за предприемането на даденото събитие. 
Например, клиентът желае да му се избере оптимален период за сключване на брак. Астрологът трябва да се увери с помощта на наталната карта, че бракът е възможен. Освен наталната карта трябва да вземем под внимание данни от главните прогностични методи. Те могат да ни покажат невъзможност да се реализира определено събитие и тогава ще е безполезно да правим елекция.
В случай, че имаме неблагоприятни дирекционни или прогресивни конфигурации, астрологът трябва да предупреди клиента да изчака определено /в съответствие с плановете му/ време.
Огромна роля в елективната астрология играе правилното формулиране от клиента на своето желание. Между него и астролога трябва да има пълно взаимно разбиране.
Елективната астрология по своята същност се гради върху тълкувание на астрологични символи към разнообразни и достатъчно тесни сфери в човешкия живот. Затова познаването на астрологията тук е от изключително значение, защото дори малка неточност при оценяване на качествата на даден зодиакален знак или на събитиен план в някой от домовете на хороскопа може да доведе до грешка и да провали самата елекция. Много е важно за елективния астролог да разбира значението на зодиакалните знаци в строг системен буквален и практично приложим вариант, а не в абстрактно-мистичен, както често се случва.
В сравнение с наталната астрология, в елекциите е по-слабо значимо разположението на планетите в домовете, като водещи са Луната и Асцендентът.
Разглеждането или проектирането на елективната карта трябва да е подчинено на строг алгоритъм, защото е принципно важно какво именно влияние и на коя планета или знак ще бъде взет като приоритет. Астрологът постоянно ще трябва да решава казуси за избор между едно влияние в полза на друго. И затова строгост, системност и алгоритмичност са задължителни в изследванията от този род.
Основната трудност в елективната астрология е, че идеални елекции няма...

Предишна Елективна астрология Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework