Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Как работят конфигурациите в наталната карта

ГАЛАНКИНА О. А.

Терминът „конфигурация“ обикновено се използва в два случая:

1. за обозначаване на взаимното разположение на планетите в наталната карта по Марк Джоунс.
2. за обозначаване на геометрични фигури, съставени от линиите на аспектите: триъгълници, четириъгълници, многоъгълници, също и стелиуми.

Стелиумът представлява обединение на три и повече планети в един знак или дом. На това място в наталната карта има натрупване на голямо количество енергия, затова стелиумът се проявява много ярко в характера и поведението на човека и задава определена съдбовна линия.

Ще разгледаме различни аспектни конфигурации, обединяващи планетите в определени структури, които работят заедно.

Всеки триъгълник, който е формиран от различни аспекти, тоест от различни качества, може да се разглежда като открояваща се структура, в която планетите са се напаснали едни към други и затова са продуктивни.

Триъгълниците биват равнобедрени, правоъгълни или формирани от аспекти с различни дължини (различни качества).

Триъгълниците могат да бъдат разпределени в няколко групи:

1. съставени от аспекти с общи качества (от един вид: хармонични, напрегнати, творчески или кармични).
2. съставени от аспекти с различни качества. Това са т. нар. синтетични триъгълници.
3. съставени само от мажорни или само от минорни асп., както и от смесен тип.
4. симетрични и несиметрични триъгълници.
5. могат да се класифицират и по техния размер: големи и малки, което се определя от това дали центърът на нат. карта попада в рамките на триъгълника или конфигурацията се намира периферно от него (напр. Йот е голям т-к, а Бисекстил е малък т-к)
При всички равнобедрени триъгълници съществува една обща закономерност: енергията, която се поражда от планетите, участващи в най-дългия аспект, се насочва към планетата на върха.

В зависимост от вида на най-дългия аспект, енергията към върха може да се движи меко, хармонично и да дава достатъчно добри резултати. Ако триъгълникът е формиран от напрегнати аспекти, тогава енергията, породена от дългия аспект, се движи интензивно и напрегнато, като дава изключително мощен изблик накрая.

Разглеждайки определена конфигурация, трябва да помним, че интерпретираме не някаква абстрактна геометрична фигура, а реална психична структура, която принадлежи на конкретен човек.

Всеки от нас попада в разнообразни външни, социални ситуации, спрямо които реагира.

Също така и самите ние проявяваме своите намерения във външният свят, въздействайки на другите.

Всеки триъгълник работи по определен начин във външното и във вътрешното пространство.

Напр. човек, който има Бисекстил в хороскопа си, попадайки в определена социална ситуация, първият аспект, който се включва, е най-дългият (в случая тригон). Планетите, участващи в него, пораждат енергия, която се насочва към планета на върха. Когато трите планети заработят заедно, човек постига резултат.

По същия начин този триъгълник може да работи отвътре навън (от върха към основата). Първо се вкл. планета №3, която поражда конкретен вътрешен стремеж и стимулира планетите, свързани от най-дългия аспект (по линията 1-2) Те играят ролята на инструменти за осъществяване на намерението, породено от планетата на върха.

Да разгледаме пример с мъж, роден на 8 март 1941г.