Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Лунни възли

<АУДИО ЛИНК> Възлите представляват пресечните точки между лунната орбита и плоскостта на еклиптиката. Те са диаметрално противоположни и централно симетрични, отстоят едни от други на 180 градуса, следователно темата им е полярна.

Луната се движи по своя собствена орбита, Слънцето съответно по своя. В момент на затъмнение (лунно или слънчево) те трябва да се намират на една права: Слънце, Луна и Земя. Това е възможно само в случаите, когато Луната е в плоскостта на еклиптиката, защото Слънцето и Земята се намират винаги в нея. От гледна точка на космическите събития възлите са мястото, около което стават затъмненията.

В астрологията те са били известни още на вавилонците и египтяните. Голямо внимание им се отделя в индийската астрология. За индийците Раху и Кету са били мистични планети. Кету е била негативна, отрицателна, а Раху - двойствена. Доста методи за прогнозиране се базират върху цикъла на възлите, но това, с което ще се занимаем  сега, се отнася до тяхната психологическата интерпретация.

Най-честата и разпространена интерпретация на Възлите включва концепцията за превъплъщението.

Когато се говори, че Възелът е жизнената задача на нативуса, косвено се подразбира идеята за реинкарнация. Защото, ако човек се ражда, за да изживее само един живот случайно и така си умира, то каква задача може да има той освен случайната ситуация, в която го е поставила природата.

Жизнената задача подразбира някакъв вектор на развитие, посока на движение.

От друга страна трябва да бъдем обективни и да разбираме, че реинкарнацията не произтича от астрологията. Астрологията може да работи, както в рамките на един живот, така и в условията на много прераждания.

Нека поговорим за Възлите първо все едно реинкарнация не съществува.

Интерпретацията на Лунните Възли се разминава с тази за Луната, тъй като Възлите произлизат от лунната орбита и в тях става преразпределение на лунната енергия. С какво се характеризират Възлите? Заради това, че  се намират в плоскостта на еклиптиката (в мястото на пресичане на лунния и слънчевия път), около тях стават най- важните събития от гледна точка на взаимодействието между Слънцето и Луната.

Ако вземем предвид символичната интерпретация - Слънцето като човешкия дух, собственото Аз, то неговото движение описва най-дълбокия слой на жизнения път. Луната представлява личността и нейното проявление е във външната среда, навиците, контактите или с други думи Луната дава проявата на Слънчевите качества навън. Понякога говорят за душа и дух. Слънцето е духът, Луната - душата. Т.е. действието, което има значение от гледна точка на тези две равнища плюс Земята, което съединява тези три плана, е свързано със затъмнението. По тази причина по време на затъмнение се залагат най-сериозните програми, най-сериозните поврати в живота на човека. В историята пълните слънчеви затъмнения, минаващи през една или друга територия на страната, в рамките на три години дават забележителни социални или политически промени.

Ако се разглежда движението на Луната като път на реализацията, душевен път (а ние знаем, че Луната отразява слънчевата енергия, прокарва я през себе си), то взаимодействието на тези три сили протича най-силно именно в точките на възлите. Т.е. възлите са точките на максимална реализация на лунно-слънчевата двойка на Земята.

И ако разглеждаме живота на човека като Път, като реализация на определени жизнени задачи, в този случай най-интензивното място трябва да бъде пресичането на Зодиака (еклиптиката) с плоскостта на лунната орбита, място на решение на най-глобалната жизнена задача. Символично Духът на човека се проявява чрез неговата душа. Активността на Духа, неговата воля, неговата цел се проявяват чрез активността на душата, а тя се проявява чрез ума, сърцето и волята. Може да се каже, че главната програма, свързана със Слънцето, се проявява чрез Луната. Това взаимодействие най-интензивно става в точката на Възлите. Може да се погледне и по-просто, не толкова възвишено, но във всички случаи Възлите се интерпретират условно от астролозите като жизнена задача.

Мястото, където стои северният възел, показва точката на приложение на силите, сферата на приложение, сферата от основни задачи за човека, които трябва да бъдат решени, за да може да се каже от космична гледна точка, че животът е преминал плодотворно и пълноценно....

Предишна Лунни възли Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework