Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Практикум

Това е  космограма с равномерно разпределени планети, които в някои места стоят много близо едни до други (стелиуми - повече от две планети в един знак, съединения). Такива зони наричаме сгъстявания. Те ни показват мястото на  активност в живота, наклонностите на човека. Това е картата на К.Г.Юнг. В нея има 3 сгъстявания: (1) Слънце - Уран; (2) Нептун - Луна - Плутон; (3) Меркурий- Венера. Останалите планети са равномерно разпределени по кръга. Нека първо разгледаме общия вид на тази карта. Човекът е стабилен в много сфери, широко образован, притежава много таланти. Това наистина е така. Юнг не само е бил звезда по психология по негово време (каквато си остава и сега), но се е занимавал и с йога, астрология, алхимия, окултизъм, изучавал и сравнявал много религии, митология, фолклор, оказал е огромно влияние на  естетиката и литературно - художествената критика. В сферите на сгъстяване се поражда повече активност и се влагат повече сили и енергия, което е определящо за неговите дейности. Най-изявеното в тази космограма сгъстяване е Нептун - Луна - Плутон в Телец. Това е определило основното му занимание - Психологията. Той много години е правил изследвания на сънищата (Нептун), свързани с митологичните и фолклорни мотиви. На базата на своите наблюдения извежда теория, в която изповядва мнението за наличие на един много по-дълбок от индивидуалното безсъзнателно слой в психиката, а именно колективното безсъзнателно. Според Юнг то представлява отражение на опита на цели поколения, запечатан в структурата на мозъка. Това са общочовешките първообрази (архетипи), такива като Майката  Земя, Мъдрия старец, Демона и хиляди други. 

Всичко това е безусловно отражение на широкия съвпад на Нептун и Плутон, осъществен чрез Луната (и двете планети по отделно правят съединение с нея, затова символично приемаме и наличието на такова и между Плутон и Нептун). Нептун е свързан с културните, религиозни и етнически влияния, с подсъзнанието, общородовите черти, наследени от предците, архетипни възприятия, ясновидството (в това число и това, което се поражда от сънищата), с художественото творчество. Плутон е свързан с колективните форми на поведение (създаването на митове, символиката, ритуалите, обредите), с инстинктивното, безсъзнателното, дълбокото подсъзнание, свързано с древните наследства, източника на земните, физически сили (всичко е в Телец). Луната е индивидуалното подсъзнателно, реакцията спрямо околната среда и приспособяването към нея. Свързвайки две висши планети - Нептун и Плутон, тя показва, че способностите да наблюдава, дълбоко възприема света и интуицията са изначално присъщи на личността на Юнг, вродени качества. Сгъстяването на Меркурий и Венера в Рак също му е придало способност към вглъбен анализ, свързан с родовите корени (Рак), естетическото възприятие (Венера), способността за изучаване на езици, интереса към фолклора.

Сгъстяването Слънце – Уран говори за нестандартността на този човек. Освен това той е притежавал и избухлив, уранов характер. Уран придава интуитивно мислене, свръхсъзнание, свръхнормални  интелектуални способности, озарения, нетрадиционен подход. Юнг надминал своя учител Фройд в научно отношение. Приемайки теорията му за традиционна, той я обогатява с нови, важни понятия (компенсация, сянка, анима, анимус и др.). Пръските шампанско дават възможност на Юнг, опирайки се на познанията и опита си в много сфери, да свърже цялата си интелектуална мощ, за да създаде свое ново творение (Слънце - Уран в Лъв) -  направление в аналитичната психология, да разработи техниката на „свободните асоциации”, която заляга в основата на психологичното консултиране...

Предишна Практикум Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework