Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Структури на Бруно Хубер

<АУДИО ЛИНК> Анализът на конфигурациите е едно от първите нива на подробния анализ на космограмата. Тези нива са нещо като настройка спрямо картата - ние вече я чувстваме, мелодията е ясна, остава да разберем защо звучи така, а не иначе.

В същото време отделянето и анализът на конфигурациите е последното звено в оценката на общото състояние на космограмата и прехода към конкретни вътрешни, а понякога и външни проблеми. За тях говорят планетите, знаците и домовете на върховете на разглежданите фигури.

Съвременната астрология търси ключ към разрешаване на проблемите на космограмата, а не само анализ на аспектите. Вече не е прието да се говори за "добри" и "лоши" аспекти, като съвременните понятия се ограничават с определенията „хармоничен” – „нехармоничен”. Аспектът сам по себе си отделя определен брой общи, пресичащи се теми в смисъла на всяка планета. Като ги усилва, им придава определена окраска, зависеща от типа на аспекта. Но именно конфигурацията, в която даден аспект е включен, позволява да се разбере доколко хармонично, конструктивно и бързо могат да бъдат разрешени обозначените от аспектите проблеми. Така например опозицията, включена в Т-квадрат, се проявява по-деструктивно и императивно, отколкото опозицията в синтетичния триъгълник. Следователно, отначало е необходимо да се отделят основните конфигурации, да се анализира типът на възникване и разрешаване на проблема и чак тогава да се конкретизира проблемът и неговата тематика. Може да се окаже, че проблемът не е източник на всички нещастия за човека, а точно обратното - подбудителната причина за развитие.

Първата крачка при анализ на конфигурацията е определянето на нейната структура (линия, триъгълник, четириъгълник и т.н.).

После следва да се определи от какви аспекти се състои конфигурацията: хармонични, нехармонични, творчески, кармични или смесени.

Основен в конфигурацията е най-дългият аспект- например в Т- квадрата това е опозицията. Той задава основата на последващата трактовка на конфигурацията. Останалите аспекти заглаждат или напрягат ситуацията в зависимост от техния вид. Оценява се също симетрията на самата конфигурация и нейното разположение спрямо центъра на космограмата.

Необходимо е също така се отбележи какви са основните стихии или кръстове, задействани в дадената конфигурации.

Голям тригон

Съставен е само от хармонични аспекти (120х3). Това е триада, която е напълно уравновесена - всички страни са равни. Дава човек, който има устойчива и проявена воля, външно много пластичен и лесно се вписва във всякаква обстановка, приспособявайки се към външните условия. Притежава вътрешна уравновесеност. Големият Тригон говори за таланти, за вродени способности в сферите, за които сочат планетите в Тригона. Също така, той е предпоставка за хубави външни условия, които позволяват на човека да реализира тези способности.

Но Тригонът може да носи и негативно влияние! Поради това, че е много устойчива фигура, човек е склонен да се затваря в рамките на този триъгълник. Притежава много висока духовна инерция и постоянство. Хора с такъв Тригон са много пластични по отношение на материалните условия, но върху мирогледа им не може да се въздейства. Склонни  са да запазват своето възприемане на света във времето и много трудно можем да ги преместим на друго стъпало, което в астрологията се счита за минус.

Да живееш с такъв Тригон е значително по-лесно, защото човекът е по-пластичен и адаптацията е изключително лесна. Тригонът е много хармонична фигура, която дава много таланти и способности, но понякога нативусът, осланяйки се на тях, нищо не прави, за да постигне нещо конкретно - по това прилича на "спящата красавица". Ако тези хора не положат усилия, те могат да си проспят способностите и звездните мигове.

Друг проблем е, че те са свикнали на лесен живот и приятни неща, и когато се сблъскат с малка трудност или проблем, изпадат в депресия, трудностите ги плашат....

Предишна Структури на Бруно Хубер Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework