Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Транзити

<АУДИО ЛИНК>  Обикновено така наричаме положението на планетите на небето в конкретния момент на говорене (МГ), също и аспектите, които сключват помежду си. За човека, който се ражда в МГ, транзитното положение на планетите ще бъде натално. За всички останали хора това са Транзити.
Транзити наричаме метода на прогнозиране спрямо всякакъв вид карта: рождена, прогресивна, соларна, лунарна (за последните три ще стане дума в следващите лекции).

Този метод на съотнасяне включва няколко параметъра:
• Отношението на транзитната планета към наталните (радикса).
• Съотнасянето на транзитните КОНФИГУРАЦИИ със същите, ако такива има в наталната си карта.

Например, имаме две транзитни планети в Съвпад (Слънце и Нептун). Трябва да погледнем дали в натала присъства някакъв аспект между тях (Опозиция, Тригон или който и да е аспект). Ако това е така, тогава ще почувстваме действието на транзитния Съвпад, защото ще се получи резонанс.
Но нека разгледаме философската страна на този метод. С какво всъщност си имаме работа, когато анализираме транзити?
Известно е, че в наталната карта са записани потенциалите, които в определен период от живота може да се реализират. Наричаме ги ВЕЧЕН слой, който  се намира извън времето и пространството и не се подчинява на техните закони. Той може да се реализира само в определени моменти, при подходящи условия на външната среда. Съществуват и вътрешни условия, които благоприятстват развитието на определени потенции. Съответно моментът на реализирането на потенциала (транзити) се определя от два фактора: вътрешното развитие и външната среда.
Съществуват закони, по които се развива нашият вътрешен свят. В наталната ни карта можем да обособим три основни слоя:

Първият, най-дълбокият слой е ПОТЕНЦИАЛНИЯТ
Вторият - слоят на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
Третият - това е АКТУАЛНИЯТ слой

Сами вече разбирате, че не всички наши потенции се превръщат в актуални възможности. В индийската традиция има понятие Биндху, което на български превеждаме като „семе”. Планетата хвърля своето семе в Зодиака, като то лежи там до момента, в който външните условия не благоприятстват неговото покълване. Биндху представлява именно това – ВЪЗМОЖНОСТ. То може да покълне, но за това трябва топлина и влага - ако тези условия са налице, тогава нещата се случват, ако не - възможността не се реализира. Оттук става ясно, че желанието за ръст, инициативата е заложена в самото семе, а факторите, способстващи този ръст, са във външната среда. Същото е и с транзитите, те са външните условия, подпомагащи развитието на семето.

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework