Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Транзити

<АУДИО ЛИНК>  Обикновено така наричаме положението на планетите на небето в конкретния момент на говорене (МГ), също и аспектите, които сключват помежду си. За човека, който се ражда в МГ, транзитното положение на планетите ще бъде натално. За всички останали хора това са Транзити.

Транзити наричаме метода на прогнозиране спрямо всякакъв вид карта: рождена, прогресивна, соларна, лунарна (за последните три ще стане дума в следващите лекции).

С помощта на този метод трябва да съотнесем положението на планетите в МГ с тези от рождената ни карта (или съответно с тези от другите видове карти).

Този метод на съотнасяне включва няколко параметъра:

  • Отношението на транзитната планета към наталната/ните (радикса).
  • Съотнасянето на транзитните КОНФИГУРАЦИИ със същите, ако такива има в наталната си карта.

Например имаме две транзитни планети в съвпад (Слънце и Нептун). Трябва да погледнем дали в натала си имаме някакъв аспект между тези планети (опозиция, тригон, който и да е аспект). Ако това е така, тогава задължително ще почувстваме действието на транзитния съвпад. Ще се получи резонанс.

Но нека сега разгледаме философската страна на този метод, с какво всъщност си имаме работа, когато анализираме транзити?

Известно е, че наталната карта отразява потенциала на личността. В нея са записани потенциалите, които в определен период от живота може да се реализират. Потенциалът на наталната карта на всеки човек наричаме ВЕЧЕН слой. Той не е обвързан с време. Намира се извън времето и пространството и не се подчинява на техните закони. И не във всеки момент този слой може да се реализира. Необходими са определени условия, които създава външната среда. Съществуват и вътрешни условия, които благоприятстват развитието на определени потенции. Съответно моментът на реализирането на потенциала (транзити) се определя от два фактора: вътрешното развитие и външната среда.

Целият въплътен свят се определя от времето и пространството и външните обстоятелства позволяват на определени ситуации да се реализират или не. Но съществуват и закони, по които се развива нашият вътрешен свят. В наталната ни карта можем да обособим три основни слоя:

Първият - това е най-дълбокият слой - ПОТЕНЦИАЛНИЯТ

Вторият - това е слоят на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Третият - това е АКТУАЛНИЯТ слой

Сами вече разбирате, че не всички наши потенции се превръщат в актуални възможности.

В индийската традиция има понятие Бинху или Бинду, което на български превеждаме като „семе”. Ако например Слънцето ви се намира на 3 градуса и 53 мин. в знака Рак, тогава точката на същия градус в противоположния знак Козирог за вас ще бъде особена, тъй като при преминаването по нея всяка една планета ще застава точно срещу вашето Слънце. Индийците казват, че тази точка е семето, хвърлено от Слънцето, и в момента на транзит на дадена планета от там то се пробужда. Планетата хвърля своето семе в зодиака и то лежи там до момента, в който външните условия не благоприятстват неговото покълване. Та нали и в природата е по същия начин; семето лежи в земята до момента, в който не му дойде времето да израсте; когато времето се затопли, семето прораства. Бинху представлява именно това – ВЪЗМОЖНОСТ. То може да покълне, но за това трябва топлина и влага - ако тези условия са налице, тогава нещата се случват, ако не - възможността не се реализира. От тук става ясно, че желанието за ръст, инициативата е заложена в самото семе, а факторите, способстващи този ръст, са във външната среда. Същото е и с транзитите, те са външните условия, подпомагащи семето.

Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework