Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Човекът - главният измерващ прибор

<АУДИО ЛИНК>   В окултизма човекът е главният измерващ прибор. Интуицията и осезателните ни органи възприемат всичко, което става в света, и на екрана на съзнанието се появяват образи. Точността на възприятието зависи от това колко добре е настроен приборът, иначе казано доколко ясно и чисто е съзнанието на човека. Затова основното, с което трябва да започне окултистът, е със самия себе си. Не е достатъчно да изучава в астрологията само Зодиака, планетите и т.н. Необходимо е да приведе в ред своите емоции, мислене, съзнание. Тази работа се извършва паралелно с изучаването на астрологията. Ключов момент в окултизма е етиката. От етичното ниво на човека зависят неговите способности да разбира. Ако то не е високо, той няма да може да разбере тънкостите на астрологията. Древното окултно правило гласи: "Човек е способен да разбере само това, което не превъзхожда нивото на неговото съзнание". Суфиите казват: "Благодатта се дава на всички по равно, но всеки я възприема според способностите си." Ако нивото на съзнанието на човека, чиято карта интерпретираме, е по-високо от нашето, ние няма да можем правилно да го разберем, да обясним събитията от живота му. Когато човекът повишава нивото на съзнанието си, се променя и интерпретацията на картата му.

Съществуват различни начини за интерпретация на картите в зависимост от петте фундаментални нива на съзнание. Нивото на старозаветния човек съвсем не е едно и също с четвърто ниво (ученик) или петото (учител). В живота на старозаветния човек всички събития протичат на физически план, в живота на ученика - на психически. Затова, ако прогнозираме при ученика физическа травма, тя може да не се случи, а вместо нея да има психически преживявания, събития от вътрешния живот, но енергийно еквивалентни. И така, етиката на астролога е фундаментът на познанието. На какво се основава тази етика?

ЗАПОВЕДИ ЗА АСТРОЛОГА

Преди около 3400 години били формулирани десет заповеди, които сега са известни като заповеди към Мойсей. Ние трябва да ги осмислим и да разберем как те работят в астрологията (Изход, гл.20, стих 1-ви и нататък.)

1. "Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от Египетската земя, от дома на твоето робство.Да нямаш други богове освен Мене."

Човек, който започва да се занимава с окултизъм, с духовна практика, е човек, който излиза от Египетската земя. Може да се отнасяте както ви е угодно към начина ни на живот, но е много важно да разберете, че човекът, роден на Земята, не притежава способностите, необходими да познае света такъв, какъвто е, да разбере реалността.

Човешкото мислене, с което всички сме родени, е зачатък на бъдещо мислене. Вече около 8000 години протича преломен период, през който се променя нивото на съзнание на човечеството. Сега започва еволюция на съзнанието - измененията в човешкия организъм, в устройството на човека ще бъдат психогенни, т.е. породени от изменения в неговата психика - това е психическа еволюция. Ние сме излезли от Земята Египетска, от нашето животинско състояние: в началото човекът е биологическо същество, а в края на пътя го очаква богочовечеството.

Изходната точка е човекът, подчиняващ се на закона и общоприетите норми и изисквания към него, а следващата крачка е Свободният Човек, който сам твори законите на света. Състоянието на пълна подчиненост на света, в което се намираме е Египет и пребиваването под робството на фараона. Нас ни чака Обетованата Земя, а в периода между тези две точки - дългото пътешествие.

Всички духовни практики са средство за развитие на човека и ускоряване на неговата съзнателна еволюция, които подтикват в него развитието на способности, с помощта на които той ще излезе от пустинята на безпросветността.

Човекът - главният измерващ прибор Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework