Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Значение на домовете

<АУДИО ЛИНК>

В астрологията знаем, че има връзка между денонощното движение на Слънцето и поведението на човека в заобикалящия го свят. Можем да забележим промяната в нашата напосредствена активност при преминаването на Слънцето по различните квадранти. Впечатление правят винаги ъглите на даден хороскоп. 

Спрямо хоризонта (земния, физическия план) това са две точки - Изток и Запад. Източната точка е тази, в която Слънцето изгрява. Наричаме я Асцендент. Определя пробуждането на личността и дейността на човека в този свят. Западната точка, мястото на залеза, се нарича Десцендент. Характеризира се с намаляване на външните влияния спрямо човека, нуждата му от почивка и удоволствия. 

По вертикалата има още две значими точки: най-високата в хороскопа, наречена Среда на небето (Медиум Цели), и най-дълбоката, наречена Дъно на Небето (Имум Цели) - това съответно са точките на Юга и Севера.

Медиум Цели се смята за точка, която застъпва по пладне, като в нея се концентрират максималните възможности на Слънцето за издигане над хоризонта, съответно и  максималните способности на човека да изяви своята активност. Това е най-осветената част на деня, времето на активна и осъзната дейност. IC е точка в хороскопа, формираща се в среднощния час, символизираща края на всичко, тъмнината, съня, спирането на всякаква човешка дейност в заобикалящия свят, потапянето в себе си, във вътрешния си свят, в своето подсъзнание. Тя е свързана с естествената потребност на човека да възстанови жизнените си сили за делата на следващия ден.

По този начин Асцендентът символизира мястото, където човек, опирайки се на своето разбиране за самия себе си и своите възможности, е готов да ги изяви. Медиум Цели представлява точката, с която човек свързва своето виждане за „най- високото”  нещо в живота. Десцендентът символизира точката на контакт с всичко онова, което се намира във външния свят, противоположен на него и разбирането му за себе си. Имум Цели е връзка с материалния, физическия и земния свят. В него се проявява инстинктът за самосъхранение на човека и неговата изконна потайност.

I дом: Още го наричат “хороскоп”. Думата "хороскоп" произлиза от съчетанието на двете гръцки думи: "хоро"- час, "скоп"- наблюдавам, т.е. да наблюдаваш час, време. Наблюдавайки изгряващите на хоризонта звезди, древните астролози са определяли Асцендента и изчислявали картите.

I дом е физическото тяло на човека, външният му вид, лицето, поведението, движенията, маниерът му на говорене, самосъзнанието, активността на човешката натура, темпераментът, който се проявява в действие.

II дом: Определя запаса на жизнената енергия и силите на човека, способността  да ги  използва, да организира циркулацията им в собственото си тяло. Важен е знакът на върха, той посочи откъде човек може да си я набавя: например Риби на върха на II дом - чрез съня, Везни - чрез задушевен контакт и т. н. Към този дом се отнасят парите, спечелени от самия човек, движимото имущество, придобито със собствен труд; практическите навици, които придобива в живота.

III дом: Тук е темата за братя и сестри, близки роднини, близки пътувания и пътешествия; кореспонденцията, специалното образование, а също и мисленето, умът, използван за решаването на определени задачи от ежедневието; ежедневното обкръжение на човека.

IV дом: Това е бащиният дом (описва взаимоотношенията с родителите), собственият дом на човека, недвижимото му имущество, малката му родина. Този дом включва в себе си и хората, които живеят в него и общата атмосфера. Тук е астралната матрица, емоционални, психични предиспозиции, които той наследява от своите родители.


V дом: Творчество, любов, деца, отношения с децата, раждането им; свободно време на човека, развлечения, риск, хазартни игри и спекулации, едри (големите и скъпи) покупки, подаръци, спорт.


VI дом: Работа за обезпечаване на насъщния, служба, служебни отношения, колектив, в който човекът работи, отношенията му с началника, с подчинените, грижа за близките и семейството, възпитанието на децата, домашните животни, от които има полза. Ако Втори дом е здравето, то Шести са болестите.

VII  дом:  Брак, като в астрологията бракът се разглежда като дълга и устойчива връзка. Дом на партньорството, сътрудничеството, на явните врагове; гражданските дела, популярността, участието на човека в дейността на малки колективи; дом на близката дружба.


VIII дом:  Пари, които човек получава чрез други хора - на съпруг(а), а също и наследството; дългове и пари, които дава на заем. Заболявания, нещастни случаи, всяка среща със смъртта. Практически окултизъм, различни занимания с енергийни практики (йога, рейки). Смъртта и пребиваването в постсмъртните пространства. Бременност, зачатие и полов живот. Насилие, криминални престъпления.

IX дом: Далечни роднини, пътешествия, пребиваване зад граница, висше образование, на първо място общото, за разлика от специалното, което се отнася към III дом; философия и религия, мироглед на човека, представите му за света, вярата, духовните му наставници, учителството.

X дом: Призванието на човека, професионалната му дейност (за разлика от служебната по VI дом); социалният му статус, почести и слава, награди, власт, кариера, родител. Обществената дейност на , идеите, които тласкат човека към нея, намеренията, от които се ръководи в живота си.

XI дом:  Мечти, идеали, нещо, пред което човек се прекланя, стремежи, далечните плановете; приятелите , идейните съмишленици, кръгът от близки по мироглед хора; колективната дейност. Тук е новото, което се случва в живота и не е било заложено в първоначалната му програма.


XII дом: Емиграция, заточение, пребиваване в изолация, болница, затвор, а също и завършек на социалната дейност; престой в уединение, в затворени пространства, изгнание зад пределите на обичайната реалност, там където човек е насаме със себе си; вътрешен или затворен начин на живот; пътувания зад граница. Скрита тайна дейност, тайни врагове, приятели, а също така и таен покровител. Мистерия и тайнство, мистицизъм, езотерични учения и знания; хроничните заболявания;  скритата, духовна страна в живота ; вътреутробният период преди раждането.

Назовахме основните значения на домовете. Те описват всичките страни от живота на един човек. Имат и по-общи названия. Така например I дом се нарича дом на "Аз-а"; II дом - на парите и здравето; III дом - на братята и сестрите, приятелство; IV дом - бащин дом, свой дом; V дом - творчеството, любовта и децата; VI дом - болестите и службата; VII дом - на брака; VIII дом - на смъртта; IX дом - на религията, висшето образование, далечните пътешествия; Х дом - на кариерата; ХI дом - на приятелите и мечтите; XII дом - на изгнанието.


Предишна Значение на домовете Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework