Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Лекции

Отвори всички Затвори

Значение на домовете

<АУДИО ЛИНК> В астрологията знаем, че има връзка между денонощното движение на Слънцето и поведението на човека в заобикалящия го свят. Можем да забележим и констатираме промяната в нашата активност при преминаването на Слънцето по различните квадранти. Впечатление винаги правят ъглите на даден хороскоп.

Спрямо хоризонта (земния, физическия план) това са две точки - Изток и Запад. Източната точка е тази, в която Слънцето изгрява. Наричаме я Асцендент. Определя пробуждането на личността и дейността на човека в този свят. Западната точка, мястото на залеза, се нарича Десцендент. Характеризира се с намаляване на външните влияния спрямо човека, нуждата му от почивка и удоволствия.

По вертикалата има още две важни точки: най-високата в хороскопа, наречена Средата на небето (Медиум Цели), и най- дълбоката, наречена Средата на Земята (Надир) - това съответно са точките на Юга и Севера.

Медиум цели се смята за най-позитивната точка, която застъпва в обедното време на деня (12:00ч.), в която се концентрират максималните възможности на Слънцето да се издигне над хоризонта, съответно и максималните възможности на човека да изяви своята активност. Това е най-осветената част на деня, времето на активна и осъзната дейност при човека. Надир е най-неблагоприятната точка в хороскопа, формираща се в среднощния час (00:00ч.), символизираща края на всичко, тъмнина, сън, спиране на всякаква човешка дейност в заобикалящия свят, потапяне в себе си, във вътрешния си свят, в своето подсъзнание. Тя е свързана с естествената потребност на човека да възстанови своите жизнени сили за трудовете на следващия ден.

По този начин Асцендентът символизира мястото, където човек, опирайки се на своето разбиране за самия себе си и своите възможности, е готов да ги изяви. Медиум Цели представлява точката, с която човек свързва своето виждане за „най- високото” за него нещо в живота. Десцендентът символизира точката на контакт на човека с всичко онова, което се намира във външния свят, противоположен на човека и неговото разбиране за себе си. Надирът- това е точката на контакт с материалния свят, физическия и земния. Тук се проявява инстинктът за самосъхранение на човека и неговата изконна (присъща) потайност.

Основно значение на домовете:

I дом:

Още го наричат “хороскоп” и оттук идва второто название на наталната карта - хороскоп. Думата "хороскоп" произлиза от съчетанието на две гръцки думи - "хоро"- час, "скоп"- наблюдавам. Наблюдавайки изгряващите звезди, древните астролози са определяли Асцендента и изчислявали картите. 

Значението на I дом. Tова е физическото тяло на човека, външният му вид, лицето, начинът на държане, движенията, маниерът му на говорене, а също самосъзнанието, активността на човешката натура, темпераментът му, който се проявява в действие (но не онзи дълбок темперамент,  свързан със Слънцето, а такъв, свързан с действието и поведението).

II дом:  

Това е запас на жизнената енергия и силите на човека, способността  да поглъща и използва енергията, да организира циркулацията й в собственото си тяло. (Важен е знакът на върха, той ще ни сочи откъде човек може да си я набавя: например Риби на върха на II дом - чрез съня, Скорпион - чрез секса, Везни - чрез душевния контакт и т. н.) Към този дом се отнасят парите, спечелени от самия човек, движимото имущество, спечелено със собствен труд, практическите знания, навици, които той научава в  живота.

III дом:

Това са братя и сестри, близки роднини, близки пътувания и пътешествия. Кореспонденцията, практическото и специалното образование, а също и мисленето, умът, използвани за решаването на определени задачи от ежедневието. Кръгът на познати, приятели, съседи, не много устойчиви, не много дълги контакти, т.е. ежедневното обкръжение на човека.

IV  дом:  

За мъжете  това е дом на бащата, за жените - дом на майката, т.е майката в женската карта и бащата в мъжката. Това е бащиният дом, собственият дом на човека, недвижимото му имущество, земята, която притежава, малката му родина. Този дом включва в себе си и хората, които живеят в него и общата атмосфера. Тук е и астралната матрица, която той наследява от своите родители, т.е определените емоционални, психични предразположения, които човек е получил от родителите си.

V дом:

Творчество, любов, деца, отношения с децата, раждането им. Това е и свободното време на човека, развлеченията, рискът, хазартните игри и спекулации, едрите (големите и скъпи) покупки, подаръците, спортът.

VI дом:

Работа за обезпечаване на насъщния, служба, служебни отношения, колектив, в който човекът работи, отношенията му с началника, с подчинените, с младшите и старшите в смисъл на подчинение и господство, грижа за близките и семейството, възпитанието на децата, домашните животни. Болестите. Ако Втори дом е здравето, то Шести са болестите.

VII  дом:

Брак. В астрологията бракът се разглежда като дълга и устойчива връзка. Преди се е  смятало, че в брак се намират хора, които живеят заедно и имат общо имущество. В наше време под брак се разбира устойчива връзка и затова често любовните връзки вървят не само по Пети, но и по Седми. Това е още дом на партньорството, сътрудничеството, дом на явните врагове, това са гражданските дела, популярността, участието на човека в дейността на различни групи, малки колективи. Това е и близка дружба.

VIII  дом:  

Това  са пари, които получаваме чрез други хора, парите на съпруг(а), а също и наследството; това са дълговете ни, а също и парите, които даваме на заем. Тежки заболявания, които довеждат човека до границата между живота и смъртта, нещастните случаи, всяка наша среща със смъртта. Практическият окултизъм, практическата магия (черна и бяла), различни занимания с енергийни практики (йога, у-шу и т.н). Смъртта и пребиваването в посмъртните пространства, преживяването на смърт. Бременност, зачатие и полов живот. Пътувания зад граница, свързани с преодоляване на някакви препятствия. Насилие, криминални престъпления, самоубийства.

IX   дом:  

Далечните роднини, далечните пътешествия и пътувания, пребиваване зад граница, висшето образование, на първо място общото, за разлика от специалното, което се отнася към Трети дом. Това е философия и религия, мирогледът на човека, представите му за света, вярата, Учителят му, духовните му наставници, учителството, проповедничество.

X  дом:

Призванието на човека, професионалната му дейност (за разлика от служебната по VI дом); Социалният му статус, почести и слава, награди, власт, кариера, вторият от родителите (в женската карта X дом е баща, а в мъжката - майката). Социалната дейност на човека, идеите, които го тласкат към тази дейност, намеренията, от които той се ръководи в живота си.

XI дом:  

Това са мечти, идеали, нещо, пред което човек се прекланя, стремежите му, далечните планове (за разлика от конкретните цели на IX дом). Това са приятелите на човека, идейните съмишленици, кръгът от хора, близки по мироглед; обществената му дейност. Новото, случващо се в живота на човека, което не е било заложено в първоначалната му програма, не е било планирано.

XII  дом:

Емиграция, заточение, пребиваване в изолация, болница, затвор, а също и завършек на социалната дейност. Всякакво пребиваване в уединение, в затворени пространства, в изгнание зад пределите на обичайната реалност, там, където човек е насаме със себе си; вътрешен или затворен начин на живот. Скрита тайна дейност, тайни врагове, приятели, а също така и таен покровител. Мистерия и тайнство, мистицизъм, езотерични учения и знания. Това са и хроничните заболявания, пътувания зад граница. Това е кармата на човека, както и скритата, духовна страна в живота му. Това е и вътреутробният период преди раждането.

Назовахме основните значения на домовете. Те трябва да ни описват всичките страни от живота на един човек. Те имат също и по-общи названия. Така например, I дом се нарича домът на "Аза", II дом - дом на парите и здравето, III дом - дом на братята и сестрите, приятелство, IV дом - бащин дом, свой дом, V - творчеството, любовта и децата, VI - болестите и службата, VII - дом на брака, VIII - дом на смъртта, IX- религията, висшето образование, далечните пътешествия, Х- дом на успеха, кариерата, ХI - дом на приятелите и мечтите, XII - дом на кармата, на изгнанието.

Предишна Значение на домовете Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework