Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Влияние на висшите планети в астрологията

Lotus

Открит урок за начинаещи №4 с Михаил Левин

Днес искам да разкажа за невидимите планети. Ще отговарям и на въпроси. В древната астрология са били известни седем планети, които са се откроявали на фона на неподвижните звезди, защото са „блуждаели“ по него. Все съм се чудел как изследователите са определили, че и Слънцето се движи по този фон от звезди. Как са изчислявали в кое съзвездие се е намирало в даден момент? Знаете, че през деня звездите не се виждат. В открития космос бихте могли да виждате Слънцето и звездите едновременно, защото там няма атмосфера. Оказва се, че подобен ефект може да се достигне, ако се изкопае много дълбок кладенец. Там ще се отразяват звездите, които се намират над човека. Това е бил целенасочено търсен ефект. Затова е наивно да се смята, че някакви древни и неграмотни овчари, гледайки нощното небе са определили 12 зодиакални знака. Все едно да се разказва, че след като на главата на Нютон паднала ябълка, законът за притеглянето се породил от само себе си. Може ябълката е оказала своя ефект, но преди това е било необходимо Нютон да познава добре математиката.
По същия начин и с астрологията като наука: няма как да измислиш нещо без добра предварителна основа и подготовка, без таблици за движението на планетните и по цели нощи да не спиш от скука и да наблюдаваш небето и т.н.
И така, познавали ли са Септенера, въпреки че се знае, че Буда е говорил за две невидими планети.
През 1781 г. Уран се открива от Хершел. Англичаните дълго време го наричат с името на откривателя му (до началото на XX век). След него се откриват Нептун и Плутон.

 

На горния ред се намират два символа на Уран;
На средния ред е глифът на Нептун;
На последния – два символа на Плутон.

По два са, защото астрономите и астролозите използват различни обозначения.
Десният символ на Уран се ползва от астрономите, но нас той не ни задоволява, защото не отразява някои съществени характеристики, които има тази планета. Пълноценният символ на Уран включва и стрелката нагоре, и точката в центъра, и двете "уши". /повече относно символите на планетите на: http://uraniabg.com/news/vaprosi-i-otgovori-Levin.M.B/

Появата на невидимите (висшите) планети значително разширява астрологията, като почти веднага им е било намерено приложение. В астрологията това не е трудно. Ако откриете нов вирус, ще ви е необходимо дълго време, докато той се прояви и покаже същността си сред хората. А когато се открива една планета, нейната орбита се изчислява както напред, така и назад и ретроспективно може да се види каква е историята й на проявление. Затова не са необходими 500 години да се извъртят два цикъла на Плутон, за да се разбере какво е неговото действие. Просто може да се види 500 години назад във времето.

Възниква въпросът относно това как е работила астрологията преди да бъдат открити невидимите планети? Функциите, които в момента им приписват, са били валидни за планети от Септенера. Така или иначе се смята, че основните планети са седем, а новооткритите са висши октави на някои от тях (както има долно и горно „До“).

Уран е горната октава на Меркурий. Това е божествената Мъдрост, чиято функция преди се е приписвала на Меркурий. Сега вече Уран е непосредственият представител на висшата Мъдрост.

Относно Плутон нещата също са ясни и логични : това е волева планета и заема положението на висша октава на Марс.

С Нептун има някои противоречия. Ясно е, че той има общо с женските планети. Повечето астролози го разглеждат като висша октава на Венера, но има и такива, които го смятат за октава на Луната. Истината е, че и Луната, и Венера са две проявления на Любовта: тази на приятел и майчината любов. И в двата случая Нептун е проявление на божествената Любов.

Смята се, че висшите планети са проявление на първичните божествени качества: Уран – на божествената Мъдрост, Нептун – на Любовта, а Плутон – на божествената Истина, или божествената Воля, което е едно и също.
Нека да кажа как тези планети са действали, докато никой не е подозирал за тяхното съществуване. Приблизително по същия начин, по който в нашия организъм е работила нервната система, преди да бъде открита. Как тогава лекарите са я лекували? Както могат. Например, със средства, с които са го правили Авицена и Хипократ. Дори сега техните методи започват да стават актуални.
Смятам, че ще бъдат открити и още планети. С познаването на висшите планети ефективността на астрологията се повишава, но това не значи, че старата астрология е била несъстоятелна.

Както знаете, Уран и Нептун са планети - гиганти, които многократно превъзхождат размерите на Земята. За разлика от тях, Плутон е много по-малък от Земята, затова в началото не го класифицират като планета. Влиянието му в астрологията е добре изучено, затова няма съмнение, че той действа. В днешно време се знае, че не големината и тежината на нещата определят тяхното влияние: например, няколко бита информация може да имат по-глобално значение, отколкото десетки танкове; знае се, че най-разредените дози проникват в най-голяма дълбочина и т.н. Много по-голямо значение има местоположението на даден обект в Слънчевата система, отколкото неговите размери.
Изучавали сме действието на астероидите, но то има по-малка сила (второстепенна). Основните неща се задават от планетите: те са базовата структура на сградата, носещите стени и греди, фундаментът, покривът. А формата на дръжките на вратите и цветът на стените  се определят от астероидите, метеорните потоци и пр. Структурата на нашия живот се крепи на 10-те планети.

Как това може да намери приложение в психологията?
В психиката ни съществува невидима сфера. Това е известно от отдавнашни времена, но в съвремието я наричат с термина „безсъзнателно“. Психиката се разделя на няколко компонента: безсъзнателно, свръхсъзнание, самосъзнание, подсъзнание.
Висшите планети се отнасят до безсъзнателната сфера. Юнг открива колективното безсъзнателно. Изяснява се, че психиката на човека е потопена в пространство на общото съзнание на народа, расата, човечеството, към които принадлежи. Ние не сме изолирани едни от други. Колективното безсъзнателно на един народ оказва силно влияние и налага отпечатък на психиката на отделния човек.

Трите висши планети са свързани с проявлението на ума, сърцето и волята в човека, но на по-високо ниво. Уран ни свързва с колективното мислене, Нептун – с колективните чувства, а Плутон – с колективната воля. Колективната воля от всичките е изучена най-добре. Светът е велико единство. Човекът не е изолиран.

ВЪПРОС: По какъв начин небесните тела влияят на човека? Оказват ли влияние на нашата психика?

ОТГОВОР: Това е фундаментален въпрос и повод за спорове с астрономите: как е възможно толкова далечни тела да влияят на нашата съдба? Наивно е да се мисли, че  може да се оказва влияние единствено по непосредствен начин: чрез докосване или с брадва. По същия начин не е ясно по какъв начин влияе гравитацията, но се знае, че го прави. Законът на Нютон описва силата, с която тя действа, както и ускорението, с което предметите падат на земята, но никой не знае поради каква причина  се притеглят надолу.
Влиянието на планетите в астрологията не се осъществява посредством магнетизма, притеглянето или други закони на съвременната физика. Ние не знаем чрез кой физически носител те ни въздействат. Сигурни сме, че човекът съществува в повече от един свят и че не представлява само месо и кости, защото съдържа емоции, мислене, интуиция и в него присъстват много други реалии, които не могат да се измерят или претеглят: например съвестта.
Реалността на емоционалния живот е много по-истинска от тази на физическия свят. Не я виждаме, защото съответните органи в нас все още не са развити: щом къртицата е сляпа, това не означава, че светът около нея не съществува. Има хора, които виждат тази друга реалност: наричаме ги ясно виждащи (Сведенборг, Ванга или Кейси). Висшите планети действат посредством финия, астралния свят, като се свързват с нашето астрално тяло и влияят на постъпките ни. Ние сме потопени в астралното тяло на Земята. Всеки може да разбере, че основа на нашия живот са именно астралните процеси, а не физическите. Когато бях ученик, присъствах на лекция на един професор по физика. Попитаха го: „Каква е природата на елементарните частици?“, а той отговори, че физиката се занимава с поведението, а не с природата на тези частици. С тяхното естество и произход се занимава философията… Затова казвам, че окултната философия изучава по какъв начин ни въздействат планетите.

ВЪПРОС : Как да работи върху себе си човек, при положение, че всичко и без това му е предначертано в хороскопа?

ОТГОВОР: Кой казва, че в хороскопа всичко е предначертано? Това е легенда. В наталната карта са записани границите, отвъд които не можем да престъпим. Например, земното кълбо хиляди години е ограничавало възможностите на човека, който не е имал способността да слезе дълбоко в океана или да полети високо във въздуха. Можел е да се придвижва единствено по повърхността. … Астрологът казва, че възможностите на човека в даден момент от времето и на дадено място са ограничени. Има ситуации, в които не ви се получава да направите нещо, колкото и да го искате. Но ако има нещо, което можете да направите, възможностите за неговото постигане са много. Животът ни е в рамки: понякога границите са много тесни и тогава имаме много малко вариации за избор. Има граници, които са много широки, когато има много възможности. Широчината на границите се променя в различните моменти и на различните географски ширини. Затова не може да се каже, че съществува твърда предопределеност, а само рамки, в които съществуваме. Но в тях има много свобода и възможности за изява.

ВЪПРОС: От половин година се занимавам с астрология самостоятелно и сънувам планетите. Това от Уран ли е?

ОТГОВОР: Разбира се, че е Уран, който отговаря за висшите  ментални способности. Но ви съветвам само определено време да изучавате самостоятелно тази дисциплина, а после да потърсите систематизирано обучение. Да изучавате самостоятелно астрология е все едно да учите медицина сами. Можете да го правите, но няма да се научите да лекувате.

ВЪПРОС: Михаил, смятате ли, че, ако човек се е родил на слънчево затъмнение, неговата съдба е фатална? Как да се отработи кармата?

ОТГОВОР: Да, 2020г. е трудна, има 6 затъмнения: такива години са тежки. Виждал съм много карти на велики личности, родени на затъмнение.  Всичко зависи и от останалите планети: как са поставени спрямо затъмнението.
А за кармата не се притеснявайте – съдбата неминуемо ще ви застави да я отработите, да заплатите всичко до последната „стотинка“, която дължите.  Блюстителите на кармата са много строги. Тя е извън времето и пространството. Ще ви настигне, където и да сте. За душите, които са на по-високо ниво на развитие, понякога е възможно да избират кога да отработват кармата си: в това прераждане или по време на следващо. Не мислете за нея, важно е да сте концентрирани върху развитието си. Кармата е вторичен продукт. Тя не е нито цел, нито смисъл на човешкия живот. Карма – това са своеобразни ограничения, но всеки избира сам какво да прави и как да се развива, въпреки тях. Душата идва на Земята, за да се развива. А това, което е взела назаем, ще трябва да връща по-късно.

Човекът е част от великото единство. Ние смятаме, че живеем в област на съзнанието, но както показаха психолозите, то е под влияние на безсъзнателни фактори. На първо място отстрана на колективното безсъзнателно. Когато мислим за някакъв предмет, той започва да ни влияе по-силно. Забележете как се е променила историята на човечеството, след като са били открити висшите планети.

Уран е открит през 1781г.: това са времената на американската революция; предшества френската революция и войните, водени от Наполеон, както и цялата промяна в европейския ред, свързана с унищожаването на феодализма в Европа, променя се мисленето на човека. Но най-интересно е, че се открива малко преди да започнат опитите с електричеството, които продължават и през XIX век. Формулират се законите на Максуел, които описват поведението на електромагнитните полета. Уран се открива близо до ерата на Водолея.

Нептун е открит през 1846г.  Малко след това Мендел прави първия генетичен опит в историята.  Може да се каже, че той полага началото на генетиката, която е свързана с Нептун, с който има общо и психологията. Може да се каже, че генетиката е материалният слой на Нептун, а психологията – астралният.

Откриват Плутон във време, в което се правят опити с атомното ядро, трансмутации, изкуствено преобразуване на елементи, като 12 години по-късно заработва първият атомен реактор, в който се поражда изкуствен разпад. През 1945г. се произвежда атомна бомба, после водородна, след това се появява и ядрената енергетика. С откриването на висшите планети се активизират и определени процеси в човешката история, свързани с тях. През 1933г. Хитлер идва на власт, също и тоталитарното общество. Населението на Земята се увеличава значително.

Как влияят висшите планети?
Уран е свръхсъзнанието, а Плутон и Нептун са подсъзнанието. Плутон е много дълбокото подсъзнание, с което са свързани процеси, които обхващат народи, раси, човечеството като цяло. Също и родови процеси, които касаят много далечно минало, родова карма, която се точи от прародители, които вече никой не помни и за тях се разказват легенди. Нептун е близкото минало, всемирният океан, от който сме излезли – образът на световната любов, която ни прави едно цяло с останалите.

Уран е небето (свъхсъзнанието, което ни свързва със света на ангелите, с бъдещето, с висшето познание), а под управлението на Плутон са подземните води и богатства, също и нефтът. Нептун е близкото несъзнавано, а Плутон – дълбокото: спящата сила в човека, дълбоките, скрити способности, които скоро няма да се събудят.

Висшите планети могат да се проявяват и в днешно време, но само в колективно пространство: тогава мисленето може да се прояви като ураническо, а волята – като плутоническа. Много малък процент хора могат да се нарекат чисто уранови типове. Най-често Уран привнася качества към Меркурий в наталната карта. Получава се мислене, което понякога се отличава с инсайти, с креативни наклонности. Знаете ли как Кекуле открива формулата на Бензола? Дълго време химиците не са могли да разберат как са свързани шестте молекули на Бензола. Една нощ ученият сънувал шест маймунки, хванали опашките си в кръг и осъзнал, че това е формулата.  Пак казвам, тъй като живеем в съзнанието, всичко трябва да се прояви чрез него: мисли, образи, чувства, постъпки. Способностите, които дават висшите планети, ще се развиват в нас все повече и повече. 
Уран действа посредством Меркурий: той е онова знание, което не може да се изрази в чист вид и Меркурий играе ролята на негов преводач. Идва ви идея, която Меркурий облича в дума, мисъл, формула или др. Нептун – висша интуиция, която се проявява като чувство. Плутон – висш импулс за действие, който се превръща във воля. Висшите планети се проявяват чрез своите нисши аналози.

В Библията има красив образ на връзката между Уран и Меркурий. Когато пред неопалимата къпина Мойсей получава указание от Бог да отиде, да проповядва и да изведе еврейския народ от Египет, той му отвръща, че не е подходящ за това дело, защото е косноезичен. Тогава Бог му отвръща: „Нали имаш брат Аарон. Ти ще казваш на него, а той на хората“. Ето това е класическата схема: Арон е Меркурий, Мойсей - Уран. Арон няма достъп до висшето знание, но като оратор го бива. Мойсей има достъп до висшето познание – с него говори самият Бог, но с народа си той не може да общува.

Така е и в нас: знанието се спуска като идея, като импулс, който трябва да бъде изразен достъпно и разбираемо.
С Нептун картината е подобна, само че е в емоционалната сфера.
С Плутон е още по-интересно, защото съществуват хора, които са проводници на висшата воля, без дори да подозират за това. Те смятат, че работят за свой интерес и не осъзнават как чрез тях действа колективната воля. Дори в обикновените колективи лидерът играе ролята на проводник на подобна воля. Именно това са висшите способности в човека.

Гласът на Уран работи постоянно, само че Меркурий рядко го чува. Когато започне да го чува постоянно, тогава ще се развие и нашата интуиция, разбирането за структурите на света, висшата мъдрост.

Когато се развие чуваемостта на към гласа на Нептун, когато започнем да осъзнаваме подсказките на нашата съвест и сърдечна интуиция, тогава ще постигнем съвсем различно Християнство.

Когато в човека се развият волевите, магическите способности, тогава той ще се превърне в осъзнат проводник на висшата воля.

Уран е проводник на божествената Мъдрост, Нептун – на божественото сърце, а Плутон – на божествената воля.

Засега човечеството е в началото на този път на развитие. Най-първо трябва да усвои ураническите способности. Урановите хора вече не са малко.

Има понятие: национален характер, национален темперамент. Дори и да не го желаем, всички сме част от своя народ. Върху индивидуалния характер се наслагва и народният: неговият начин на възприемане на света.

Религията е под управлението на Нептун – колективната вяра.

Плутон се включа, когато започват големи процеси в историята на народа: войни, революции, национални движения, масови процеси. В началото те също се инициират от невидимата стана.

Има понятие : национална душа, душата на народа, което е добре описано от Даниил Андреев в „Роза Мира“. В критични моменти посредством обикновените хора действа висша воля. По време на война, въпреки че в битките има проявен и много личен героизъм, повечето войници са пропускали през себе си волята на човечеството, която е избирала своя път на историческо развитие. Много хора са издържали неща, на които никога не биха могли при обикновени жизнени ситуации. Явява се някакво общо чувство, което вдига хората на борба. Има много примери в историята за непосилни за човека постижения. Моят чичо е участвал в сражения по време на Втората световна война и е герой на Съветския съюз и когато съм го молил да разкаже за събитията по време на тези обстоятелства и как е проявил подобна храброст, той казваше : „Нищо не помня. Знам само, че не ме беше страх“. Това са ситуации, когато висшата планета Плутон започва да работи посредством човека. Самият той не планира как да действа. Когато се включи Плутон, обикновеният ум не осъзнава какво се случва. Човек се управлява директно, негово тяло се ръководи. Стотици хиляди хора по време на подобни събития се превръщат в проводници на висшата воля. Човек може да се слее с нея и в мирно време, но за това е необходимо неговата душа да има съответни качества. …

ВЪПРОС: Има ли случаи, в които човек не трябва да противостои, не трябва да се бори с обстоятелствата?

ОТГОВОР: Единствено, когато човека го очаква неизбежна съдба, не се дават знаци. Във всички останали случаи ги има, но е необходимо да ги разпознаваме. Това са ситуации от ежедневието: излизате от къщи, препъвате се или се порязвате докато белите картоф. Посланието е : внимавай днес! …

ВЪПРОС: Как да се развивам самостоятелно, от какво да започна?

ОТГОВОР: Говорил съм за това, че човек сам себе си не може да развива, защото нищо ново няма да научи. Но дори и друг да го обучава, ако от негова страна няма намерение, това ще представлява само един механичен процес. На безсъзнателно ниво до определен момент самият живот работи над вас и ви развива. Ако искате да ускорите този процес и да напреднете в рамките на този живот, това е невъзможно без учител или група. Суфиите казват, че който си няма учител, негов учител е сатанът. Ако искате да се развивате, започнете да четете подходящи книги. Мога да препоръчам Гурджиев, Успенский, Учителя. Ако имате ясна цел и готовност, ще дойдат и подходящите условия за развитие. Небето чува и усеща стремежите на човека и се свързва с него, протяга му ръка. Има една притча на Настрадин ходжа, който си вървял по пътя, когато чул врява. Запитал какво става и хората му обяснили, че в езерото се дави чорбаджия. Всички крещели: „Подай ръка, подай ръка!“, а той не отвръщал. Настрадин ходжа се приближил към давещия се и извикал: „Ето, хвани ръката ми!“, и чак тогава чорбаджията я подал.
Това е като смешна история за богатия човек, който не може да дава, но в нея има интересен смисъл. Той се разкрива, ако познавате редовете от евангелието на Филип, където се казва, че без любов не можеш да дадеш, а без вяра не можеш да вземеш. Не можете да дадете на някого, ако той не протегне към вас ръка, за която да се хванете. Но и сам човек не може да се спаси. Имаме взаимна връзка: усилието на небето, което се стреми да помогне на човека, и това на човека, който желае небето да му помогне.

ВЪПРОС: Свързано ли е откриването на висшите планети със задачите, които предстоят на поколението?

ОТГОВОР: Да, те касаят цялото човечество. Откриването на всяка една планета повишава нивото на съзнание: в колективното съзнание се увеличава силата, за която преди не сме подозирали.

… Мисленето като процес не се случва в мозъка. Представете си, че мозъкът е компютър, който в момента стои пред вас. Някой би могъл да реши, че тази машина може да мисли. Но има програмист, който го е създал, както и ползвател, който го употребява. Така че мозъкът може да се сравни в една желязна кутия, която е инструмент на мисленето. Мисленето не е ограничено от мозъка. Истинското мислене се намира отвъд неговите граници.

ВЪПРОС: Ако се чете Евангелието, Исус е знаел какво му предстои и излиза, че неговите ученици не са имали свободата да избират.

ОТГОВОР: Вижте, бъркате свободата на избор със свободната воля. Не ни е дадена 100% свобода на избор.  Ние притежаваме свободата да „желаем“ (VOLER), свободата да имаме намерение. Бог не ограничава намерението на човека, не го прави машина, а му дава възможност да има вътрешна свобода и да иска едно или друго нещо. Свободната воля на един ученик е в това да избере или не да бъде ученик на своя учител (да се отрече или не от него, както Петър). Ако избира да бъде ученик, той подчинява волята си изцяло на него. Така че по този смисъл учениците на Христос не са имали свободна воля. Относно Христос, ако четете внимателно, ще видите, че това, което е трябвало да му се открие, той осъзнава неведнага. Трябва да се разбира, че по отношение на цялото човечество е действал божествен план. Христос е имал мисия и е упражнил свободата на своята воля, като я е приел. След този акт на съгласие той изгубва свободата на избора си. Когато поемате някакъв ангажимент, вашата свобода на избор автоматично се ограничава. Христос се моли: „Отче Мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, без да я пия, но нека бъде Твоята воля“. Той разбира, че тази чаша е много горчива, но въпреки това подчинява волята си на тази на Бог, а учениците му са послушници на неговата воля.

ВЪПРОС: Може ли да се преодолее влиянието на звездите?

ОТГОВОР: С какво ви попречиха звездите? Вижте колко много хора около вас ви влияят, а планетите са само 10. С тях всичко е просто: ако Сатурн и Юпитер не дадат възможност за промяна в социалния ми статус, дори и всички участници на обединените нации да се съберат, с мен няма да се случи никаква промяна. Ако обаче Сатурн ме свали от власт, дори и те няма да са в състояние да ми помогнат. Сатурн е предсказуем, а началникът ви не се знае с кой крак е станал. Аз предпочитам да живея в свят, който се управлява от разумните закони - този на планетите, околното да ми въздействат маса стихийни неорганизирани воли, често много глупави. Невъзможно е да живеете извън всякакви закони, защото ще трябва да излезете от този свят и да се озовете в хаоса. Звездите не ни навреждат, а ни организират, като създават пространство на разумните, а не на случайните закони в нашия живот.

ВЪПРОС: От какво зависи характерът на човека: от гените или от звездите?

ОТГОВОР:  Нито от гените, нито от звездите. От гените зависи темпераментът. Наследствените черти също оказват влияние, но от тях не се формира характерът на човека. Той е нещо цялостно, което човек изгражда със собствени усилия; резултат от цялата наша история: както от предишни прераждания, така и от тази инкарнация. Черти като честност, отговорност, почтеност не са наследствени. Те се формират в хода на еволюцията на индивида. Що касае звездите: семейството, в което е роден човек, също е резултат от неговите предишни прераждания. То съответства на нивото му на развитие, притежава сходни с неговите наклонности и с бъдещата му съдба. Семейството също е карма. И времето, и мястото, и семейството, в което човек се ражда, са предопределени. Колкото е по-високо развит, толкова по-добри условия получава, за да еволюира и да изплаща предишната си карма. По наследство се предават не само генетичните, но и астрологичните аспекти.  Абсолютно свободен е само Духът.

ВЪПРОС: Може ли астрологичното знание да навреди на човека?

ОТГОВОР: Знанието е сила. Ако това действително е знание, мъдрост, няма как да навреди. Но информацията, извадена извън контекста, може. Думата знание трябва да се пише с главна буква. Знанието често се бърка с информацията. Мъдростта идва в резултат на продължителна работа със знанието. То е повече от информацията, разбирането е по-високо от знанието, а мъдростта стои над разбирането. Когато идва разбирането, тогава няма как да навреди. Знанието е двойствено, защото това е сила, която може да се използва по различни начини. За информацията да не говорим. Когато информацията е преживяна на практика, тя се превръща в знание. С времето прераства в мъдрост, когато започваш да виждаш нещата отгоре. Астрологията изисква практика – това е майсторство, което съчетава познание и изкуство.

ВЪПРОС: Какво са знаели египетските жреци, което сега не ни е известно?

ОТГОВОР: Знаете ли, че съвременните инженери не знаят как са били построени пирамидите… Египтяните са били в непосредствен контакт със слънчевата сила. Можели са и да лекуват посредством нея.

ВЪПРОС: Каква е разликата между Душата и Духа?

ОТГОВОР: Дълго е да се разказва, но на кратно: Духът е мъжкото начало, а Душата - женското. Духът поражда активността, а Душата живее.

ВЪПРОС: Кажете нещо за атлантите?

ОТГОВОР: Смята се, че те са предали знанията си на шумерите. На места се споменава, че са прекалили с експериментите с магия, които са правели, и в крайна сметка са разруши сами себе си, собствената си цивилизация… . Някои познания са опасни, като огъня, от който пазим децата си. Когато му дойде времето, тези знания ще ни се открият. Защото забележете в какво превръщаме собствения си живот чрез собствените си изобретения: всяко от тях се ползва за оръжие: разрушава или екологията, или човешкия живот. Когато в човечеството започнат да работят добродетели като съвест, разумност, мъдрост, тогава ще ни се открият знанията, за които сме готови. Най-високо ниво на познание в науките, вкл. и астрологията, се открива на хора, които имат Съвест. Най-големите учени, които са преобърнали хода на историята, са притежавали високи морални и човешки качества. Съвестта е една от проявите на интуицията: фината, висшата, божествената (Нептун, Уран).

Превод от руски език: К. Иванова
Източник: https://www.youtube.com/watch?v=HM2LhL0wMAU
Открит урок № 1: http://uraniabg.com/news/otkrit-urok-Levin
Открит урок № 2: http://uraniabg.com/news/Levin-otkrit-urok-2
Открит урок № 3: http://uraniabg.com/news/Levin-otkrit-urok-3

Предишна Влияние на висшите планети в астрологията Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework