Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

На какво основание човек започва да действа

Lotus

Левин М.Б.
Как се проявява човек зависи предимно от кръста, в който се намира наталното му Слънце - Кардинален, Фиксиран или Мутабилен. Например за себе си мога да кажа, че не съм интелектуален, а действен тип.  Ще се опитам да обясня как човек формира начина си на действие.
В основата си това е отношение към заобикалящия го свят.

Умствен тип (Слънце в Мутабилен знак) – за него светът представлява обективна реалност. Има практичен ум.

За емоционалния тип (Слънце във Фиксиран знак) светът е субективна реалност, която се намира вътре в него и се усеща като истинска. Той възприема света на вътрешните преживявания като обективен. Представата му за света е като глина, която може да се моделира: „Както поискам, така ще направя“.  
Волята не поражда конкретна посока на действие. Тя може да се задава от сърцето или от ума. Умът гледа на нещата рационално и разбира какво ще бъде най-целесъобразно, изхождайки от практични съображения. Емоционалният тип се ръководи от съответните за него субективни представи.

Волята не може сама да установи кое я мотивира, затова има нужда от външни фактори. Тя няма собствена мотивация. Нейната мотивация е да действа, а посоката се определя от друго. Затова волевият тип (Слънце в Кардинален знак) действа, подтикван от УСТАНОВКИ, тоест от външна социална обусловеност. Мотивацията му произлиза от модалността „ТРЯБВА“. Обикновено всяка житейска ситуация, която сполетява човека, има своя предварителна установка за това как трябва да се действа. Именно поради тази причина волевият тип винаги действа пръв. Интелектуалният има нужда да огледа обстановката, за да прецени. При емоционалния тип желанието трябва да е много силно, за да се стартира действие, затова той се проявява  най-мързеливо от всички. ЖЕЛАНИЕТО при него възниква от дисонанса – когато има разлика между „искам“ и „обективна реалност“. Колкото е по-силен дисонансът, толкова по-активен става емоционалният тип. Той има много интересно свойство - обича да внася напрежение, защото то е стартов мотив за действие.  Това е начин на живот за него.

Тоест, човек взима решение да действа, бидейки обусловен от модалностите „искам“, „трябва“ или от „как ще бъде най-разумно“.
Изключително трудно е да се променят установки. Те са нещо абсолютно. Принадлежат на реалността извън човека. Затова, когато волевият тип изпада в криза и установката, която се стреми да използва, се оказва неприложима, той или ще руши ситуацията, или сам ще се строши. Но има редки случаи, в които по време на криза може да се разбие самата установка, което се изживява много драматично. Казва си: „Не разбирам хората, в този живот така не може да се прави. Ще започна да действам по друг начин. Досега явно съм разсъждавал много наивно“. Но, сами разбирате, след време новата установка също се превръща в абсолютна.

Умственият тип се преустройва най-лесно от всички. При него отсъства вътрешна, субективна логика за света. Той винаги има готовност за това, че в утрешния ден картината на неговия живот може рязко да се измени, за разлика от емоционалния и волевия, които живеят с предварителна представа (вътрешна или външна) за света, която очакват да се реализира. За емоционалния това е логиката на вътрешното възприятие, доколкото при волевия е логика, която идва от външна, висша сфера.

На тези три типа съответстват три социални инструмента, върху които се гради обществото : 1)науката, познанието; 2)изкуството, творчество; 3)религията. Изкуството създава света. Само изглежда, че го отразява. Религията посочва как трябва да се действа.
Където и да отиде на ново място, човек ще формира начин на действие, изхождайки от собствения си тип.
С времето слънчевият тип активност отслабва и се усилва този на кръста на Асцендента. Тоест, от кръста на Слънцето човек се трансформира към начина на действие на кръста на Асцендента.

И така, първоначално се избира какво да се прави, а после се търсят средствата как да се постигне. Те могат да бъдат най-различни. Обикновено се откриват в най-силно подчертаната компонента на хороскопа, също и от преобладаващата стихия.
В различните сфери на битието инструментите за постигане на целта може да са различни.
За да се определи най-подчертаната компонента, едно от нещата, които трябва да се вземат предвид, са аспектните структури.
Разберете!, емоционалният тип може да бъде абсолютно хладен, интелектуалният – глупав, а волевият – мързелив. Защото тук не става въпрос за съдържание на дейността, а за нейната форма. Самолетът се отличава от автомобила по крилата, а не по мощността на двигателя. Може да се произведе автомобил, който има по-голяма мощ от самолета. 

Кръстът на Слънцето и Асц. се отнася до това как човекът действа и как възприема света. Тоест, Кардинален, Фиксиран и Мутабилен начин на действие и възприятие на света. Наричаме този тип стартов тип на действие.
Стартовият тип на действие при човека може да е един, а реализационният - друг.
Човек може да има волеви стартов тип, а реализационният да е емоционален ( напр. Луна в дръжка на Прашка, преобладаваща Водата, Нептун Вълнорез и т.н., и т.н.). Реализационният се определя по доминиращата компонента на хороскопа.

Ако човек е емоционален стартов и емоционален реализационен тип, тогава той ще седи и ще чака нещата да се оправят от само себе си.
Ако стартовият е емоционален, а реализационният - волеви, тогава той ще започне да организира ситуацията. А емоционално-емоционалният ще провокира другите да направят нещо. Той ще преживява и ще страда, но това е само негово средство за реализация.

След като определените стартовия тип, мислете дали нативусът ще провокира партньора да действа или ще действа сам, за да определите начина на реализация. Тоест, тръгва емоцията, следователно знае какво иска и после е необходимо да предприеме нещо – как ще го постигне?
Човек може да е волеви тип, но това не означава, че няма емоционални реакции. Волеви тип означава, че взима решения на основание волеви модалности, което не означава, че не е съпроводено с емоция.

Предишна На какво основание човек започва да действа Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework